Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w Zakresie Dydaktyki Medycznej

Szanowni Państwo,
nie prowadzimy obecnie rekrutacji.
Osoby chętne na kolejną edycję proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 
Kontakt: alewczuk@ump.edu.pl, tel. 61 854 73 06
1. Zasady i kryteria rekrutacji:

W przypadku zainteresowania powyższym kierunkiem prosimy o złożenie lub nadesłanie pocztą (adres powyżej) następujących dokumentów:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

2. Profil kandydata:

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim. Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 22 osób.

3. Akty prawne - edycja XI:
4. Dane kontaktowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej
Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: 
dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, 609 830 793, mcylkowska-nowak@wp.pl)

Koordynator administracyjny Studium: 
mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

5. Ramowy Program zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 420 godzin (w tym 270 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry, pozwalają na uzyskanie 90 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty (zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli w Polsce):

» Ramowy program zajęć

6. Koszt uczestnictwa i terminy płatności:

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 3000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 1000 PLN w terminach: 15.01.2017 r., 15.07.2017 r., 15.01.2018 r.

7. Harmonogram zjazdów, edycja XI:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącusobota w godz. 8:30-16:45 lub 8:30-20:15 (dot. kilku wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:45. W semestrze III zajęcia odbywają się raz na dwa miesiące (około 3 zjazdy w semestrze). Studium kończy się pisemnym egzaminem dyplomowym.
 
Semestr I, edycja XI - nabór 2016/2017* 
21-22.01.2017 r.
- pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
11-12.02.2017 r.
18-19.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
24-25.06.2017 r. 
 
Semestr II - rok akademicki 2017/2018
21-22.10.2017 r.
18-19.11.2017 r.
16-17.12.2017 r.
13-14.01.2018 r.
03-04.02.2018 r.
03-04.03.2018 r.

Semestr III  -  rok akademicki 2017/2018, zakończenie - 30 czerwiec 2018 r.

8. Informacje dodatkowe:
9. Cele i efekty kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: www.edukacja.ump.edu.pl (zakładka: STUDIA PODYPLOMOWE, edycja XI)