Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy”

Serdecznie zapraszamy 14 stycznia 2018 roku o godzinie 12:00 do Centrum Stomatologii (ul. Bukowskiej 70, sala B231) na występ artystyczny z udziałem Laury Steckiej, Viktora Priebe, Aleksandry Wojciechowskiej, Szymona Musioła z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, który będzie częścią uroczystego zakończenia III edycji Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy”.

Wstęp wolny.

» Biogramy artystów

Dnia 15 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w sali 202 Centrum Stomatologii przy ul. Bukowskiej 70, podczas zakończenia II edycji Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy”, dr Tomasz Kalitko, Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wygłosił wykład pt.: „Portret miasta”.

Wykład miał formę otwartą i był połączony z wystawą dzieł artysty-prelegenta.

Portret miasta


1. Akty prawne:

» Uchwała Senatu nr 82/2014 z dnia 28.05.2014 roku
» Uchwała Senatu nr 92/2014 z dnia 28.05.2014 roku
» Zarządzenie Rektora UMP nr 114/14 z dnia 29.12.2014 roku
» Zarządzenie Rektora UMP nr 12/15 z dnia 03.02.2015 roku
» Zarządzenie Rektora UMP nr 36/15 z dnia 31.03.2015 roku
» Zarządzenie Rektora UMP nr 121/15 z dnia 29.12.2015 roku
» Zarządzenie Rektora UMP nr 78/16 z dnia 27.07.2016 roku
» Zarządzenie nr 117/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 października 2017 roku w sprawie uruchomienia V edycji Studiów Podyplomowych "Estetyka Twarzy" i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
» Regulamin Studiów Podyplomowych

2. Dane kontaktowe:

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 8547068
www.ortodoncja.ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji:

Rejestracja online:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych - aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
- zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych,
- w przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe „Estetyka Twarzy” możliwość odwołania do JM Rektora UMP,
- podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie uczestnictwa w Studiach Podyplomowych „Estetyka Twarzy” i opłacenie czesnego za pierwszy semestr lub całe Studia Podyplomowe „Estetyka Twarzy”.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy” jest, po zaliczeniu przedmiotu, zaliczeniu teoretycznym i/lub praktycznym przedmiotów, przystąpienie do końcowego egzaminu, napisanie, złożenie pracy dyplomowej u Kierownika Studiów i obrona pracy dyplomowej po recenzji. Obrona będzie krótką prezentacją multimedialną (maksymalnie do 15 slajdów) z dyskusją, odbywającą się w pełnym gronie studentów Studiów Podyplomowych „Estetyka Twarzy” i wykładowców zgodnie z wybranym zakresem pracy dyplomowej.

Zakończenie studiów planowane jest jako uroczystość z wręczeniem świadectw/dyplomów.

4. Koszt uczestnictwa, terminy płatności:

Studia Podyplomowe "Estetyka Twarzy" trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym - 15 trzydniowych zjazdów (piątek - od 15:00 godziny, sobota - od 8:00 do 19:30, niedziela od 8:00 do 15:00 godziny - małe przesunięcia są możliwe).

W jednej edycji studiów może uczestniczyć 10 słuchaczy.

Czesne od osoby za 1 semestr - 5 zjazdów, wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych), całość studiów 15000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

5. Sylabus:

Program studiów

6. Cele i efekty kształcenia:

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu:
- znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi,
- diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi,
- postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi,
- korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej,
- leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej,
- wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.