Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

1. Akty prawne:

- Regulamin Studiów Podyplomowych
- Uchwała Nr 126/2015 Senatu Uniwersytetu im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2015 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Lekarskim II Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.
- Uchwała Nr 132/2015 Senatu Uniwersytetu im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2015 w sprawie powołania dr hab. Jacka Karczewskiego na kierownika Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.
- Zarządzenie Nr 93/15 Rektora Uniwersytetu im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu z dnia 2 października 2015 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.
- Zarządzenie Nr 88/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie uruchomienia II edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

2. Dane kontaktowe:

Sekretariat:
ul. Fredry 10, pok. 017, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-93
fax: 61 854-61-05
e-mail: studium@ump.edu.pl
www.badaniakliniczne.ump.edu.pl
www.facebook.com/badaniakliniczne.ump

Osoby kontaktowe:
Dr hab. Jacek Karczewski (kierownik studiów) - tel.: 608-648-523
Dr Rafał Staszewski (zastępca kierownika studiów) - tel.: 504-161-682

3. Zasady rekrutacji:

Rejestracja online:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna liczba uczestników studiów to 30 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października 2017 roku rejestracja online)

Opłatę za udział w programie studiów w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości lub w dwóch ratach.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

 

4. Sylabus:

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i trwają dwa semestry. Przewidziano 12 spotkań weekendowych (łącznie 168 godzin). W ramach studiów proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: ścieżka I - Komercyjne badania kliniczne, ścieżka II - Biomedyczne badania naukowe. Podstawowa część zajęć prowadzona jest wspólnie. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP). Na zakończenie studiów zaplanowano uroczystość z wręczeniem dyplomów.

» Ramowy program studiów

5. Cele i efekty kształcenia:

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Niewymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

» Efekty kształcenia