Szkoła doktorska

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 (1 NABÓR):

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (2 NABÓR):

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020:

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (1 NABÓR):

Nabór dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów:

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (2 nabór):

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

 

Kontakt

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych
ul. Bukowska 70, pok. D238
60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-40
tel./fax: 61 854-71-41

mgr Hanna Więczkowska
e-mail: hwieczko@ump.edu.pl

mgr Barbara Jaracz
e-mail: bjaracz@ump.edu.pl

» Więcej informacji