Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

» Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 - tekst jednolity (uchwała nr 70/2016 zmieniona uchwałami nr 174/2016, 198/2016, 217/2016) /data publikacji na stronie: 23.01.2017 r./
» Uchwała nr 217/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2016 /data publikacji na stronie: 4.01.2017 r./
» Uchwała nr 198/2016 Senatu UMP w sprawie zmiany uchwały nr 174/2016 /data publikacji na stronie: 12.12.2016 r./
» Uchwała nr 174/2016 Senatu UMP w sprawie zmiany uchwały nr 70/2016 /data publikacji na stronie: 8.11.2016 r./
» Uchwała nr 70/2016 Senatu UMP w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu /data publikacji na stronie: 31.05.2016 r./

 

Zobacz także