Zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna

Ważnym elementem kompleksowych starań o zapewnienie czystości zębów jest pomoc i wsparcie higienisty dentystycznego. To on pod kierunkiem lekarza stomatologa przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne w jamie ustnej. Dzięki wykonywanej przez higienistę pracy ludzie mają więcej powodów, aby się promiennie uśmiechać.

    Studia to szansa na zdobycie wiedzy w zakresie podstaw anatomii człowieka i zasadniczych problemów zdrowotnych jamy ustnej. To możliwość poznania zagadnień związanych z fizjologią narządu żucia, sposobów rozróżniania budowy anatomicznej zębów i innych tkanek. Studenci higieny dentystycznej uczą się rozpoznawania zmian patologicznych zębów, przyzębia i jamy ustnej oraz biochemicznych przemian, które zachodzą wokół nich.
    Absolwenci higieny dentystycznej, jako wykwalifikowani specjaliści, podejmują pracę w centrach stomatologicznych, szpitalach klinicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach oraz szkołach.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna  
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie 

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii.
  2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii.
  3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii.
  4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii.

Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
W przypadku zdania przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115

Tel.: 61 854-74-27 / 854-74-28 / 854-74-71
Fax: 61 854-74-26
E-mail: rekr_wlek2@ump.edu.pl

Zobacz także