Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych to jednostka międzywydziałowa o charakterze laboratorium centralnego zlokalizowana na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMP przy ul. Marcelińskiej 25 w Poznaniu.

Kierownik administracyjny UCBSM:

Rada Naukowa UCBSM:

W Centrum realizowane są badania naukowe i wdrożeniowe przez pracowników naukowych i studentów UMP w zakresie sportu, nad ogólnie rozumianą sprawnością, kondycją, siłą i wydolnością fizyczną, a także składem ciała oraz wydatkiem energetycznym u zdrowych i chorych. Planuje się również uruchomienie w przyszłości badań komercyjnych.

Poprzez finansowanie własne UMP przyznano w ramach 2 konkursów ProScience III i ProScience IV w latach 2020 i 2021 środki na zakup następującego sprzętu:

W ramach własnych środków członków konsorcjantów zakupiono:

W ramach projektu „Diamentowy Grant” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupiono:

Z darowizn pod postacią sprzętu przekazano do UCBSM m.in.:

Aktualnie w UCBSM są prowadzone badania dotyczące wydolności fizycznej u osób zdrowych, a także po przechorowaniu COVID-19 w kilku różnych projektach.

UCBSM zostało utworzone z inicjatywy kilkudziesięciu osób z 40 różnych jednostek UMP. UCBSM to miejsce do nawiązywania i realizowania współpracy naukowej, interdyscyplinarnej, które jest otwarte dla wszystkich osób chętnych z UMP, w tym studentów z kół naukowych.

Akty prawne

Galeria zdjęć

Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

 Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

 Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

Uniwersyteckie Centrum Badań Sportowo-Medycznych

 

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Badań
Sportowo-Medycznych

ul. Marcelińska 25
60-802 Poznań
e-mail: sportmed@ump.edu.pl
tel.: 61 854-70-99