Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
a) Biuro Rekrutacji
Uczelniane Centrum Aparaturowe
a) Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
Centrum Symulacji Medycznej
a) Pracownia Symulacji Stomatologicznej

 

Zobacz także