Jednostki ogólnouczelniane

Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia
Centrum Symulacji Medycznej
Szkoła Doktorska
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe
Biblioteka Główna
Uczelniane Centrum Aparaturowe
a) Pracownia Zwierząt Doświadczalnych

 

Zobacz także