Jednostki wydziałowe

WYDZIAŁ LEKARSKI

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel.: 61 852-66-87
e-mail: anestezjologia@ump.edu.pl

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Paweł Sobczyński  
tel.: 61 854-92-69 / 61 854-97-69
e-mail: anestezjapoznan@wp.pl

Pracownia Komputerowej Symulacji Znieczulenia i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel.: 61 869-13-57 / 61 867-46-21
e-mail: anestezjologia@spsk2.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
P.o. Kierownika: dr med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
tel.: 61 849-14-78
e-mail: anestinped@op.pl

Klinka Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii
Kierownik: dr hab. Michał Gaca
tel.: 61 841-93-04
e-mail: gacam@am.poznan.pl

Zakład Anestezjologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. Hanna Billert
tel.: 61 668-78-39
e-mail: hbillert@ump.edu.pl

Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Zbigniew Żaba
tel.: 61 668-78-36
e-mail: zzaba@ump.edu.pl

Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
e-mail: dmusial@ump.edu.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
tel.: 61 854-93-77
e-mail: dmusial@ump.edu.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
tel.: 61 841-93-30 / 841-93-07
e-mail: onko@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Brązert
tel.: 61 659-93-34 (sekretariat) / 659-93-99 (dyżurka lekarska)
e-mail: kpichk@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
tel.: 61 841-93-30 / 841-93-07 / 841-92-71 (dyżurka lekarska)
e-mail: onko@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Rozrodczości
Kierownik: prof. dr hab. Jana Skrzypczak
tel.: 61 841-93-02
e-mail: klinrozrod@gpsk.um.poznan.pl

Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek
Kierownik: prof. dr hab. Jana Skrzypczak
tel.: 61 659-93-60

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
tel.: 61 841-94-12 / 841-92-30 (oddział)
e-mail: knier@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Ginekologii Operacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Sajdak
tel.: 61 841-94-90 /  841-96-30 (sekretariat Kliniki), 841-94-88 / 841-96-19 (oddział), 841-95-79 (sekretariat oddziału)
e-mail: kgo@gpsk.um.poznan.pl

Katedra Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
tel.: 61 867-98-87 / 869-15-35
e-mail: neurosk@ump.edu.pl

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Kierownik: prof. dr hab. Radosław Kaźmierski
tel.: 61 846-45-91 / 846-45-72 (oddział neurologii ogólnej) / 846-45-89 (kierownik) / 846-45-86 (pielęgniarka oddziałowa)
e-mail: neurologia@zozmswia.poznan.pl

Klinika Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
tel.: 61 869-15-35 / 867-98-87

Pracownia Reologiczna
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kowal
tel.: 61 869-14-17

Pracownia Neurosonologii
Kierownik: dr n. med. Wojciech Ambriosius

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: dr hab. Jolanta Dorszewska
tel.: 61 869-14-39 / 869-11-34
e-mail: droszewskaj@yahoo.com

Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Kierownik: dr hab. Sławomir Michalak
tel.: 61 869-14-43 / 869-14-44
e-mail: slamic@yahoo.com

Pracownia Neurogenetyki Klinicznej
Kierownik: dr hab. Grażyna Michałowska-Wender
e-mail: grazynawender@wp.pl

Zakład Neuroimmunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Losy
tel.: 61 869-15-83
e-mail: jlosy@ump.edu.pl

Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
Kierownik: dr Adam Niezgoda
tel.: 61 869-11-09

Pracownia Cytometrii Przepływowej i Biologii Naczyń

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
Kierownik: dr hab. Jarosław Kocięcki prof. UM
tel.: 61 854-92-84
e-mail: okulista@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Dokumentacyjnej

Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków
Kierownik: dr hab. Anna Gotz-Więckowska

Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
tel.: 61 831-03-60
e-mail: ortopedia_dziecieca@sk4.ump.edu.pl

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Pracownia Biomechaniki Ruchu
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
tel.: 61 831-02-29

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
e-mail: kckod@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Kręgosłupa
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
tel.: 61 833-89-89

Pracownia Medycyny Sportu

Katedra Otolaryngologii, Chirurgii Głowy, Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter
tel.: 61 869-13-87
e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter
tel.: 61 869-13-87
e-mail: otosk2@ump.edu.pl
www.orl.ump.edu.pl

Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Jarosław Szydłowski
tel.: 61 849-13-63 / 848-02-81
e-mail: szydlowski@ump.edu.pl

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej
Kierownik:
www.osrodek-rl.ump.edu.pl

I Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Aldona Siwińska
tel.: 61 849-14-32
e:mail: pedgasrto@skp.ump.edu.pl

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
tel.: 61 859-14-32
e-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl
www.pedgastro.ump.edu.pl

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Aldona Siwińska
tel.: 61 848-04-03 / 849-14-48
e-mail: kardnefr@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
tel. 61 849-13-66 / 849-12-20

Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
Kierownik: dr med. Artur Baszko
tel.: 61 849-14-80

Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Moszura
tel.: 61 849-14-80

Klinika Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Dializ
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zachwieja
tel.: 61 849-12-02 / 849-14-02

II Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wachowiak
tel.: 61 847-43-56 / 849-14-47

Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Niedziela
e-mail: pedendok@ump.edu.pl
www.pedendok.ump.edu.pl

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Niedziela

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Fichna
tel.: 61 849-14-20 / 849-15-66
e-mail: pediabesity@ump.edu.pl

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wachowiak
tel.: 61 847-43-56 / 849-14-47
e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
www.pedhemonko.ump.edu.pl

III Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski
tel.: 61 849-13-62 / 849-15-94

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Bręborowicz
tel.: 61 849-13-13 / 848-01-11
e-mail: klinikapad@skp.ump.edu.pl
www.padik.ump.edu.pl

Pracownia Aerozoloterapii i Diagnostyki Czynnościowej Płuc
Kierownik: dr n. med. Irena Wojsyk-Banaszak
tel.: 61 849-12-23

Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
e-mail: alszczep@ump.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski
tel.: 61 849-13-62

Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
tel.: 61 849-12-31

Pracownia Immunopatologii Wirusowych Zapaleń Wątroby
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Mazur-Melewska
tel.: 61 849-13-00

Pracownia Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Mania
tel.: 61 849-13-19

Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis
tel.: 61 869-16-23

Zakład Radiologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis
tel.: 61 869-16-23

Zakład Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska
tel.: 61 869-13-08

Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat
tel.: 61 854-92-80

Zakład Radiologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat
tel.: 61 854-92-80

Pracownia Radiologii Narządu Ruchu

Zakład Radiologii Pediatrycznej
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
tel.: 61 849-15-97
e-mail: sekrtg@skp.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Drews
tel.: 61 869-12-75
e-mail: chirgast@um.poznan.pl
www.3chirurgia.ump.edu.pl

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej
Kierownik: dr. hab. n. med. Stanisław Malinger

Pracownia Dokumentacji Fotograficznej

Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego
Kierownik: dr n. med. Konrad Matysiak

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Przemysław Mańkowski
e-mail: kchtiud@skp.ump.edu.pl

Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej

Pracownia Neurourologii i Urodynamiki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel./fax: 61 847-45-79
e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Męczekalski
tel.: 61 659-93-66

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 
tel.: 61 869-13-30 / 867-55-14
e-mail: endosk2@umed.poznan.pl / mruchala@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka prof UM

Pracownia Medycyny Nuklearnej
Kierownik: dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka prof UM

Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Kierownik: dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
tel.: 61 867-32-15 / 869-12-51 / 869-13-64
e-mail: bozena.woznica@wp.pl / fonaud@ump.edu.pl
www.audio.ump.edu.pl

Pracownia Psychoakustyki i Elektrofizjologii Słuchu, Głosu i Mowy
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Świdziński
tel.: 61 869-13-69 / 869-15-56
www.audio.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki
tel.: 61 854-93-83
e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl

Pracownia Hemostazy

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Cytogenetyki

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Hemostazy, Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
tel.: 61 867-19-16 / 869-13-91 / 869-13-94
e-mail: kardisk2@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia
tel.: 61 869-18-20 / 869-18-34

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
tel.: 61 873-83-03, 61 873-83-00
e-mail: paliatywna@ump.edu.pl
www.kmp.ump.edu.pl / www.hospicjum-palium.pl

Pracownia Analgezji Regionalnej i Badania Bólu

Pracownia Geriatrii
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Pracownia Leczenia Ran Przewlekłych

Pracownia Badania Jakości Życia

Pracownia Farmakoterapii w Opiece Paliatywnej

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko
tel.: 61 867-19-61
e-mail: nefsk2@am.poznan.pl

Pracownia Hemodializ
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

Pracownia Dializ Otrzewnowych
Kierownik: dr hab. med. Maria Wanic-Kossowska prof UM

Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko

Pracownia Nefrologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir

Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Nowak
tel.: 61 869-14-22 / 869-11-00
e-mail: nechisk2@um.poznan.pl

Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego

Katedra i Klinika Onkologii
Kierownik: prof. dr hab. Rodryg Ramlau
tel.: 61 854-90-16
email: chemio@oncology.am.poznan.pl (Oddział Chemioterapii) / gineko@onkology.am.poznan.pl (Oddział Ginekologii) / surgery@oncology.am.poznan.pl (Oddział Chirugii)

Pracownia Nowotworów Układu Moczowo-Płuciowego

Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego
Kierownik: Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Halina Batura -Gabryel
tel.: 61 841-70-61
e-mail: pulmo@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
Kierownik: dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Pracownia Badań Czynnościowych
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Świerkocki

Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Puszczewicz prof. UM
tel.: 61 831-03-17
e-mail: akrawczyk@orsk.ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej
Kierownik: dr hab. Mariusz Puszczewicz prof. UM

Pracownia Kapilaroskopii
Kierownik: dr Dominik Majewski

Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Romanowski
tel.: 61 831-03-46 / 833-29-16
e-mail: kcr@spsk4.am.poznan.pl / sekretariat.kcr@gmail.com

Pracownia Mikrochirurgii i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu

Pracownia Traumatologii Sportu i Biomechaniki Sportu

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Jagodziński
tel.: 61 854-65-13
e-mail: biolmol@ump.edu.pl
www.biolmol.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Kierownik: dr hab. Monika Derda
tel.: 61 854-62-31
e-mail: mderda@ump.edu.pl
www.parasit.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
P.o. Kierownika: dr n. biol. Anna Thielemann
tel.: 61 854-90-33 / 855-34-96
e-mail: laboratoriumnr2@skpp.edu.pl
www.kzdiaglab.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
tel.: 61 854-76-13
e-mail: kizgm@umed.poznan.pl

Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku
Kierownik: dr hab. Maciej Krawczyński prof. UM

Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Psychiatrii

Pracownia Biomarkerów Białkowych

Pracownia Genomiki i Transkryptomiki w Psychiatrii

Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
Kierownik: dr hab. Anita Magowska
tel.: 61 854-72-42
e-mail: wojtasz@ump.edu.pl / vesalius@ump.edu.pl
www.kzhnm.ump.edu.pl

Pracownia Historii Seksuologii

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
tel.: 61 869-11-44
e-mail: kmr@ump.edu.pl
www.kmr.ump.edu.pl

Pracownia Psychologii Klinicznej
Kierownik: dr n. med. Nadia Bryl

Pracownia Chorób Metabolicznych Kości
Kierownik: dr n. med. Anna Wawrzyniak

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Kierownik: dr hab. Czesław Żaba
tel.: 61 854-64-10 / 854-64-11
e-mail: zms@ump.edu.pl
www.zms.ump.edu.pl

Pracownia Toksykologii Sądowej
tel.: 61 854-64-25 / 854-64-26

Pracownia Genetyki Sądowej
tel.: 61 854-64-16 / 854-64-23

Pracownia Prawa Medycznego
Kierownik: dr Krzysztof Kordel

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kubisz 
tel.: 61 854-60-87 
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl
www.biofizyka.ump.edu.pl

Zakład Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz
tel.: 61 854-62-27
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Zakład Protetyki Słuchu
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof.UM
tel.: 61 854-60-95
e-mail: djeziers@ump.edu.pl

Katedra Biotechnologii Medycznej
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz
tel.: 61 885-06-65
www.kbm.ump.edu.pl

Zakład Immunologii Nowotworów
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz  
tel.: 61 885-06-65 / 885-06-59
e-mail: andrzej.mackiewicz@wco.pl

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-77-01
e-mail: chembiochklin@ump.edu.pl
www.chembiochklin.ump.edu.pl

Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Kierownik: dr hab. Dorota Formanowicz
tel.: 61 854-77-04

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej

Pracownia Klinicznej Diagnostyki Różnicowej

Zakład Chemii Ogólnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-77-00 / 854-77-01
e-mail: iskra@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Pracownia Metabolizmu Lipidów

Katedra Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego

Pracownia Technik i Technologii Endowaskularnych

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Karczewski

Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Słowiński
tel.: 61 873-92-18
e-mail: slowik@rose.man.poznan.pl

Ośrodek Kształcenia Klinicznego w Medycynie Ratunkowej
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: okulistyka@ump.edu.pl
www.kchoio.ump.edu.pl

Klinika Chorób Oczu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-79-46
e-mail: okulistyka@ump.edu.pl

Zakład Optometrii
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Warchoł
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: opto@ump.edu.pl

Katedra Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak

I Klinika Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak
tel.: 61 854-91-46

Pracownia Patomorfologii Serca

Pracownia Hemodynamiki

Pracownia Elektrofizjologii Serca

Pracownia Elektroterapii Serca

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Serca i Naczyń

Pracownia Badań Wysiłkowych

Pracownia Echokardiografii

Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca

Pracownia Badań Czynnościowych Płytek Krwi

II Klinika Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyszka
tel.: 61 848-10-22
e-mail: kardio2@ump.edu.pl

Pracownia Hemodynamiki

Pracownia Elektrofizjologii Serca

Pracownia Implantacji Stymulatorów

Zakład Farmakologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Jabłecka 
tel.: 61 853-31-61
e-mail: zakladfarmakologiiklinicznej@ump.edu.pl
www.zfk.ump.edu.pl

Pracownia Farmakogenetyki Klinicznej

Katedra Kardio-Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity
tel.: 61 854-90-85
e-mail: marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity 
tel.: 61 854-90-85 
e-mail: poznan@kardiuchirurgia.com.pl / marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Pracownia Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojtalik
tel.: 61 849-12-77
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl
www.kkchd.ump.edu.pl

Klinika Torakochirurgii
Kierownik: dr hab. Cezary Piwkowski
tel.: 61 665-43-49
e-mail: thorax@ump.edu.pl

Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Katedra Medycyny Społecznej
Kierownik: prof.dr hab.Maciej Owecki
tel.:61 854-72-44
e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

Zakład Epidemiologii i Higieny
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Stawińska-Witoszyńska
tel. 61 658 42 05
e-mail: bwitoszynska@ump.edu.pl

Pracownia Profilaktyki Uzależnień

Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

Zakład Zdrowia Publicznego
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Owecki
tel.: 61 854-72-44
e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

Pracownia Socjologii Medycznej

Katedra Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 659-92-70 / 659-94-05
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Neonatologii
p.o. Kierownika: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 841-92-70
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka
Kierownik: dr hab. Tomasz Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków
Kierownik: dr hab. n. med. Jan Mazela prof. UMP
tel.: 61 841-94-09
e-mail: kzn@gpsk.am.poznan.pl

Pracownia Mikrobioty i Żywienia

Katedra Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64
e-mail: ko3t@orsk.ump.edu.pl

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: dr hab. Tomasz Trzeciak
tel.: 61 831-03-59
e-mail: ortopediapoznanska@gmail.com

Pracownia Propriocepcji

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64

Pracownia Trybologii i Biomateriałów

Katedra Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
te.: 61 659-92-83
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

Klinika Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
tel.: 61 659-92-83
e-mail: gbrebor@gpsk.am.poznan.pl / sekretariat.kpig@gpsk.am.poznan.pl

Pracownia Ultrasonograficznej Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu

Pracownia Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka

Pracownia Dydaktyki, Historii Położnictwa i Ginekologii

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
tel. 61 841-92-23 / 841-96-13
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

Pracownia Biologii Molekularnej

Klinika Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kędzia 
tel.: 61 841-92-53 / 841-92-78 / 841 92 54
e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl

Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

Katedra Protetyki Stomatologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
tel.: 61 854-70-43
e-mail: bdorocka@ump.edu.pl
www.klinikaprotetyki.ump.edu.pl

Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Pryliński
tel.: 61 854-70-43
e-mail: mpryl@ump.edu.pl

Pracownia Implantoprotetyki

Pracownia Techniki Dentystycznej

Klinika Dysfunkcji Narządu Żucia
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska
tel.: 61 854-70-94
e-mail: a.czajka-jakubowska@ump.edu.pl

Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czujnościowych Narządu Żucia

Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
tel.: 61 854-70-94
e-mail: bdorocka@ump.edu.pl

Katedra Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Jaracz
tel.: 61 847-50-87 / 849-15-31
e-mail: kat_psych_um_poznan@op.pl / psychiatria@ump.edu.pl
www.psychiatria.ump.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień
tel.: 61 849-13-58
e-mail: psychdor@ump.edu.pl

Pracownia Psychofizjologii

Pracownia Psychopatologii Małego Dziecka

Zakład Genetyki w Psychiatrii
Kierownik: dr hab. Joanna Pawlak
tel.: 61 849-15-33
e-mail: jopawlak@ump.edu.pl

Laboratorium

Pracownia Neuropsychobiologii

Pracownia Neuropsychiatrii

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Kierownik: prof. dr hab. Filip Rybakowski
e-mail: filrybak@ump.edu.pl

Zakład Zdrowia Psychicznego
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Suwalska prof. UMP
Tel.: 61 849-15-09
e-mail: asuwalska@ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Pracownia Stomatologii Społecznej

Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Dziecięcej

Zakład Stomatologii Grup Ryzyka
Kierownik: dr hab. Karolina Gerreth
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Przyzębia

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncj
Kierownik: dr hab. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska

Pracownia Stomatologii Społecznej

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Golusiński
tel.: 61 885-09-29
e-mail: glowaszyja@wco.pl
http://klinikachirurgiiglowyszyi.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
Kierownik: dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
tel.: 61 854-70-53 / 854-70-59
e-mail: klchstom@ump.edu.pl
www.kchstom.ump.edu.pl

Pracownia Implantologii

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
tel.: 61 869-13-98 / 867-96-67
e-mail: szczekowo-twarzowa@spsk2.pl

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
tel.: 869-16-09
e-mail: tropisk2@ump.edu.pl / tropiki@spsk2.pl

Pracownia Medycyny Podróży

Pracownia Parazytologiczna

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska  
tel.: 61 873-93-76
e-mail: iwonalisewska@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Dermatologii
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Adamski
tel.: 61 869-12-85
e-mail: dermask2@ump.edu.pl
www.dermatologia.ump.edu.pl

Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry

Pracownia Dermatochirurgii

Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych

Pracownia Mikologii Lekarskiej

Pracownia Chorób Alergicznych

Pracownia Dermatologii Dziecięcej

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry

Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska
tel.: 61 869-13-14
e-mail: gastrsk2@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
tel.: 61 854-90-90

Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Angiologiczna

Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic

Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego

Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
tel.: 61 854-70-68
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
www.ortodoncja.ump.edu.pl

Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych

Pracownia Estetyki Twarzy

Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
tel.: 61 831 02 44
e-mail. wlodzimierz.samborski@ump.edu.pl

Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Antczak
tel.: 61 873-94-28 / 874-95-93 / 873-92-32
e-mail: urologia-sekretariat@szpital-strusia.poznan.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bruska
tel.: 61 854-65-64
e-mail: mbruska@ump.edu.pl / Katedra.Anatomii.Prawidl@ump.edu.pl
www.kzap.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Czarnecka
tel.: 61 854-71-01
e-mail: czarnecka@ump.edu.pl

Pracownia Ergonomii

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Radiologii Stomatologicznej

Katedra i Zakład Elektroradiologii 
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
e-mail: jmalicki@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Fizjologii
Kierownik: dr hab. n. med. Edyta Mądry
tel: 61 854-65-28
e-mail: emadry@ump.edu.pl

Pracownia Układu Nerwowego i Narządu Zmysłu

Pracownia Rytmów Biologicznych

Pracownia E-Fizjologii

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik: prof. dr hab. Michał Nowicki
tel.: 61 854-64-55
e-mail: histologia@ump.edu.pl
www.histologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko
tel.: 61 854-68-08
e-mail: jmoczko@ump.edu.pl / kzis@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański
tel.: 61 854-93-77
e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Karpiński
tel.: 61 854-61-38
e-mail: tkarpin@ump.edu.pl
www.mikrobiologialekarska.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Patofizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
tel.: 61 854-76-20
e-mail: patof@ump.edu.pl
www.patof.ump.edu.pl

Pracownia Medycznej e-Edukacji

Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Marszałek
e-mail: amars@ump.edu.pl

Katedra Patomorfologii i Immunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dworacki
e-mail: gdwrck@ump.edu.pl

Zakład Patomorfologii Klinicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Aldona Woźniak
e-mail: awozniak@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej

Pracownia Diagnostyki Cytologicznej

Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kaczmarek
tel: 61 658-42-18
e-mail: elka@ump.edu.pl

Zakład Immunologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Sikora
e-mail: parus@ump.edu.pl

Klinika Wad Rozwojowych Twarzy
Kierownik: dr hab. Barbara Biedziak
tel.: 61 854-72-87 / 854-73-35
e-mail: biedziak@ump.edu.pl

Zakład Medycyny Środowiskowej
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Poniedziałek
e-mail: bpon@ump.edu.pl

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Marzena Gajęcka
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-67-20
e-mail: gamar@man.poznan.pl / bakterio@ump.edu.pl
www.metagenomy.ump.edu.pl
www.bakterio.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-66-21 / 854-66-20 
e-mail: vkrajka@umed.poznan.pl
www.biochemfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Kierownik: dr hab. Błażej Rubiś prof. UM
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-14-27 / 61 869-15-32
e-mail: blazejr@ump.edu.pl
www.ckdm.ump.edu.pl

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Analizy Białek

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Thiem
Collegium św. Marii Magdaleny
ul. św. Marii Magdaleny 14, Poznań 61-861
tel.: 61 66-87-847
fax: 61 66-87-861
e-mail: bthiem@ump.edu.pl
www.botfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Bromatologii
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Przysławski
ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań
tel./fax: 61 854-71-98
e-mail: jotespe@ump.edu.pl
www.kzb.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
P.o. kierownika: prof. dr hab. Anna Jelińska
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznańń
tel.: 61 854-66-50
fax: 61 854-66-52
e-mail: ajelinsk@ump.edu.pl
www.chefa.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
P.o. kierownika: prof. dr hab. Franciszek Główka
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-64-35
fax: 61 854-64-30
e-mail: glowka@ump.edu.pl
www.kffif.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierownik: dr hab. n. farm. Jan Matysiak
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-10
fax: 61 854-66-09
e-mail: jmatysiak@ump.edu.pl
www.chnia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-70
fax: 61 854-66-80
e-mail: zaprutko@ump.edu.pl
www.chorg.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakognozji
Kierownik: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-67-01 / 854-67-10
e-mail: jpiontek@ump.edu.pl
www.farmakognozja.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii
P.o. kierownika: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
ul. Rokietnicka 5A, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-72-62
fax: 61 854-72-52
e-mail: farmakologia@ump.edu.pl
www.farmakologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Collegium św. Marii Magdaleny
ul. św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
tel.: 61 66-87-837 / 66-87-841
fax: 61 66-87-855
e-mail: farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl

Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
P.o. kierownika: dr hab. n. med. Justyna Gornowicz-Porowska
ul. Mazowiecka 33, 60-623 Poznań
tel.: 61 848-04-75
tel./fax: 61 847-06-28
e-mail: justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl
www.knslik.ump.edu.pl

Pracownia Kosmetologii Praktycznej

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gośliński
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-30 / 854-66-31
fax: 61 854-66-39
e-mail: tomasz.goslinski@ump.edu.pl
www.syntezy.ump.edu.pl

Pracownia Badań Strukturalnych

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
P.o. kierownika: prof. dr hab. Janina Lulek
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-55
fax: 61 854-66-66
e-mail: jlulek@ump.edu.pl / farmstos@ump.edu.pl
www.farmstos.ump.edu.pl

Pracownia Farmacji Praktycznej

Katedra i Zakład Toksykologii
P.o. kierownika: prof. dr hab. Marek Murias
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
tel./fax: 61 847-07-21
tel. 61 847-20-81 / 847-20-82 / 847-20-83
e-mail: marek.murias@ump.edu.pl
www.toksykologia.ump.edu.pl

Pracownia Matematyki

Laboratorium Badań Środowiskowych
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Florek
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
tel. 61 847-20-81 / 847-20-82 / 847-20-83
fax: 61 847-20-81 w. 157
e-mail: eflorek@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
P.o. kierownika: dr hab. n. farm. Krzysztof Kus
Collegium Wrzoska
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-68-94/95
tel./fax: 61 854-68-94
e-mail: kkus@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Kędzia, prof. UM
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: 61 849-12-65 
e-mail: kpielped@ump.edu.pl

 

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska 
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz 
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
tel./fax: 61 854-76-54 
e-mail: wnozbiol@ump.edu.pl

Zakład Immunobiochemii
Kierownik: dr hab. Jakub Żurawski
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań 
tel.: 61 854-76-52
e-mail: zibc@ump.edu.pl

Zakład Biologii Zaburzeń Lipidowych

Pracownia Immunologii

Pracownia Biologii Nowotworów Głowy i Szyi

Katedra Geriatrii i Gerontologii
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk 
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-73
e-mail: geriatria@ump.edu.pl

Zakład Profilaktyki Chorób Skóry
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk 
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-73

Pracownia Terapii Zajęciowej

Katedra Medycyny Ratunkowej
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
tel./fax: 61 869-17-50

Zakład Ratownictwa Medycznego
P.o. kierownika: dr Roland Podlewski
ul. Dąbrowskiego 7,  60-529 Poznań
tel./fax: 61 854-68-54
e-mail: rpodlew@ump.edu.pl
www.ratmed.ump.edu.pl

  Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach Przedszpitalnych

Zakład Medycyny Ratunkowej 
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
tel./fax: 61 869-17-50
e-mail: ratunkowa@ump.edu.pl / darianowak@ump.edu.pl (sprawy studenckie)
www.ratunkowa.ump.edu.pl

Pracownia Toksykologii Klinicznej

Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.: 61 845-27-70
e-mail: kns@ump.edu.pl / mmusiela@ump.edu.pl
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
Kierownik: dr hab. Ewa Baum
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-69-11 
e-mail: ebaum@ump.edu.pl

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Kierownik: dr hab. Adam Czabański 
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-69-13

Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Kierownik: dr Krzysztof Prętki
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-68-39

Pracownia Historii Zawodów Medycznych
Kierownik: dr n. o zdrowiu Katarzyna Głodowska
tel.: 61 854-68-36

Katedra Pielęgniarstwa 
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67 
fax: 61 861-22-66 
e-mail: pielegniarstwo@ump.edu.pl
www.katedrapielegniarstwa.ump.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
Kierownik: dr hab. Danuta Dyk 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-39
e-mail: dyk@ump.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67, fax. 61 861-22-66
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
e-mail: jaracz@ump.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
Kierownik: dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
e-mail: gorna@ump.edu.pl

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej 
Kierownik: dr hab. Grażyna Bączyk 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-61
fax: 61 861-22-66
e-mail: gbaczyk@ump.edu.pl

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii
p.o. Kierownika: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
www.rehabilitacja.ump.edu.pl

Klinika Rehabilitacji 
Kierownik: dr hab. Przemysław Lisiński prof. UM
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
e-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl

Pracownia Rehabilitacji Klinicznej

Zakład Fizjoterapii
p.o. Kierownika: dr hab. Elżbieta Skorupska
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań

Pracownia Praktycznej Nauki Zawodu

Pracownia Kinezyterapii

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 941-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 941-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka

Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
Kierownik: dr hab. Beata Pięta prof. UM 
ul. Jackowskiego 41, 60-533 Poznań
tel.: 61 854-72-27

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM
ul. Smoluchowskiego 11  
60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-50
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: knoz@ump.edu.pl  / monika.urbaniak@ump.edu.pl
www.ozoz.ump.edu.pl

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 
P.o. Kierownika: dr Jan Nowomiejski
ul. Smoluchowskiego 11  
60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-21
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: orgzarz@ump.edu.pl  / jnowomiejski@op.pl

Pracownia Finansów i Rachunkowości w Ochronie Zdrowia

Pracownia Marketingu Społecznego

Zakład Prawa Medycznego
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-50
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: biurozpm@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krokowicz  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
tel.: 61 873-94-14
fax: 61 875-90-90
e-mail: klin.chir.og@szpital-szwajcarska.poznan.pl

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego 
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Steinborn
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-12-55 / 867-21-19
fax: 61 867-12-32 
e-mail: nwrsk2@ump.edu.pl

Pracownia Polisomnografii i Badań Snu Dzieci i Młodzieży

Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Biologii Komórki 
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-71-70
fax: 61 854-71-69 
e-mail: warchol@ump.edu.pl
www.katbiolkom.ump.edu.pl

Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska

Pracownia Biologii Rozrodu
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Pracownia Epigenetyki

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Marciniak
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.61 854-27-91
e-mail: kizem@ump.edu.pl
www.edukacja-medyczna.ump.edu.pl 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-78
tel.: 61 854-65-77
e-mail: mstaniew@ump.edu.pl
www.kpz.ump.edu.pl

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
Kierownik: dr hab.Dorota Talarska 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-64-97

Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
Kierownik: dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz

Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
Kierownik: dr n. med. Ewelina Wierzejska
tel.: 61 854-68-40

Pracownia Epidemiologii
Kierownik: dr Barbara Czech-Szczapa

Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik: dr hab. n. o zdrowiu Bartosz Bilski

Pracownia Medycyny Ekstremalnej

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej 
Kierownik: dr hab. Ewa Mojs, prof. UM 
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel./fax: 61 854-72-73 / 854-72-74
e-mail: psychologia@ump.edu.pl
www.psychologia.ump.edu.pl

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii 
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński 
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel./fax: 61 846-45-30

Pracownia Medycyny Sportowej

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Zakład Bioniki i Bioimpedancji
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84

Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84
fax: 61 854-67-85
e-mail: bioibio@ump.edu.pl

Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Jan Olszewski
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań

Zakład Dermatologii i Wenerologii 
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Żaba
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: 61 869-12-85
fax: 61 869-15-72

Pracownia Infekcji Przenoszonych Drogą Płciową i Grzybic

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Huber
tel.: 61 831-02-33
e-mail: zpnr@wp.pl

Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa 
P. o. kierownika: dr hab. Łukasz Kubaszewski
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-01-76
e-mail: zaklad.sbk@ump.edu.pl
www.zsbk.ump.edu.pl

 

Kontakt

Dokładamy wszelkich starań, aby dane prezentowane na niniejszej stronie były zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli znalazłeś błąd lub chcesz zaktualizować dane, prosimy o przesłanie informacji na adres: spis@ump.edu pl.

Zobacz także