Jednostki wydziałowe

WYDZIAŁ LEKARSKI

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel.: 61 852-66-87
e-mail: anestezjologia@ump.edu.pl

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Paweł Sobczyński  
tel.: 61 854-92-69 / 61 854-97-69
e-mail: anestezjapoznan@wp.pl

Pracownia Komputerowej Symulacji Znieczulenia i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
tel.: 61 869-13-57 / 61 867-46-21
e-mail: anestezjologia@spsk2.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
P.o. Kierownika: dr med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
tel.: 61 849-14-78
e-mail: anestinped@op.pl

Klinka Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii
Kierownik: dr hab. Michał Gaca
tel.: 61 841-93-04
e-mail: gacam@am.poznan.pl

Pracownia Anestezji Noworodka

Zakład Anestezjologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. Hanna Billert
tel.: 61 668-78-39
e-mail: hbillert@ump.edu.pl

Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kierownik: dr hab. Zbigniew Żaba
tel.: 61 668-78-36
e-mail: zzaba@ump.edu.pl

Katedra Medycyny Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
tel.: 61 658-44-38 / 658-40-03 / 669-40-03
e-mail: kmsum@ump.edu.pl

Zakład Higieny
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
 tel.: 61 854-73-89 / 854-73-90
www.higiena.ump.edu.pl

Pracownia Profilaktyki Uzależnień
Kierownik: dr n. med. Daniel Zielonka

Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

Zakład Epidemiologii
P.o. Kierownika: dr n. med. Barbara Stawińska-Witoszyńska
tel.: 61 854-68-24
e-mail: epidemiologia@ump.edu.pl

Zakład Zdrowia Publicznego
P.o. Kierownika: dr n. med. Tomasz Maksymiuk
tel.: 61 854-68-17
e-mail: zdrowiepubliczne@ump.edu.pl

Pracownia Socjologii Medycznej
Kierownik: dr n. biol. Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz
tel.: 61 854-68-25
e-mail: psm@ump.edu.pl / mgromade@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Kierownik: dr hab. Anita Magowska
tel.: 61 854-72-42
e-mail: wojtasz@ump.edu.pl / vesalius@ump.edu.pl
www.kzhnm.ump.edu.pl

I Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Aldona Siwińska
tel.: 61 849-14-32
e:mail: pedgasrto@skp.ump.edu.pl

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
tel.: 61 859-14-32
e-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl
www.pedgastro.ump.edu.pl

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia Analityki Klinicznej i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego
Kierownik: prof. dr hab. Aldona Siwińska
tel.: 61 848-04-03 / 849-14-48
e-mail: kardnefr@ump.edu.pl

Pracownia Dializ
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zachwieja
tel.: 61 849-12-02 / 849-14-02

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
tel. 61 849-13-66 / 849-12-20

Pracownia Elektrofizjologii Dziecięcej
Kierownik: dr med. Artur Baszko
tel.: 61 849-14-80

Pracownia Immunonefrologii
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Zachwieja
tel.: 61 849-15-73

Pracownia Inwazyjnej Kardiologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Moszura
tel.: 61 849-14-80

II Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wachowiak
tel.: 61 847-43-56 / 849-14-47

Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Niedziela
e-mail: pedendok@ump.edu.pl
www.pedendok.ump.edu.pl

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Marek Niedziela

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Fichna
tel.: 61 849-14-20 / 849-15-66
e-mail: pediabesity@ump.edu.pl

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wachowiak
tel.: 61 847-43-56 / 849-14-47
e-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl
www.pedhemonko.ump.edu.pl

III Katedra Pediatrii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski
tel.: 61 849-13-62 / 849-15-94

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Bręborowicz
tel.: 61 849-13-13 / 848-01-11
e-mail: klinikapad@skp.ump.edu.pl
www.padik.ump.edu.pl

Pracownia Aerozoloterapii i Diagnostyki Czynnościowej Płuc
Kierownik: dr n. med. Irena Wojsyk-Banaszak
tel.: 61 849-12-23

Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz
e-mail: alszczep@ump.edu.pl

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Służewski
tel.: 61 849-13-62

Pracownia Diagnostyki Chorób Wirusowych
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
tel.: 61 849-12-31

Pracownia Immunopatologii Wirusowych Zapaleń Wątroby
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Mazur-Melewska
tel.: 61 849-13-00

Pracownia Diagnostyki Chorób Wątroby Wieku Dziecięcego
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Mania
tel.: 61 849-13-19

Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis
tel.: 61 869-16-23

Zakład Radiologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Marek Stajgis
tel.: 61 869-16-23

Zakład Neuroradiologii
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska
tel.: 61 869-13-08

Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat
tel.: 61 854-92-80

Zakład Radiologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Robert Juszkat
tel.: 61 854-92-80

Pracownia Radiologii Narządu Ruchu

Zakład Radiologii Pediatrycznej
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
tel.: 61 849-15-97
e-mail: sekrtg@skp.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Męczekalski
tel.: 61 659-93-66

Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
tel.: 61 841-93-30 / 841-93-07
e-mail: onko@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Brązert
tel.: 61 659-93-34 (sekretariat) / 659-93-99 (dyżurka lekarska)
e-mail: kpichk@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Onkologii Ginekologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
tel.: 61 841-93-30 / 841-93-07 / 841-92-71 (dyżurka lekarska)
e-mail: onko@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Rozrodczości
Kierownik: prof. dr hab. Jana Skrzypczak
tel.: 61 841-93-02
e-mail: klinrozrod@gpsk.um.poznan.pl

Pracownia Cytogenetyczna i Hodowli Tkanek
Kierownik: prof. dr hab. Jana Skrzypczak
tel.: 61 659-93-60

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
tel.: 61 841-94-12 / 841-92-30 (oddział)
e-mail: knier@gpsk.um.poznan.pl

Klinika Ginekologii Operacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Sajdak
tel.: 61 841-94-90 /  841-96-30 (sekretariat Kliniki), 841-94-88 / 841-96-19 (oddział), 841-95-79 (sekretariat oddziału)
e-mail: kgo@gpsk.um.poznan.pl

Zakład Biochemii i Patomorfologii
tel.: 61 841-93-20 / 841-93-21

Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Romanowski
tel.: 61 831-03-46 / 833-29-16
e-mail: kcr@spsk4.am.poznan.pl / sekretariat.kcr@gmail.com

Pracownia Mikrochirurgii i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu

Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
tel.: 61 831-03-60
e-mail: ortopedia_dziecieca@sk4.ump.edu.pl

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Pracownia Biomechaniki Ruchu
P.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Jóźwiak
tel.: 61 831-02-29

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
e-mail: kckod@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Kręgosłupa
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
tel.: 61 833-89-89

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Huber
tel.: 61 831-02-33
e-mail: zpnr@wp.pl

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Edward Hadaś
tel.: 61 854-62-31
e-mail: ehadas@ump.edu.pl
www.parasit.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Jagodziński
tel.: 61 854-65-13
e-mail: biolmol@ump.edu.pl
www.biolmol.ump.edu.pl

Katedra Otolaryngologii, Chirurgii Głowy, Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter
tel.: 61 869-13-87
e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter
tel.: 61 869-13-87
e-mail: otosk2@ump.edu.pl
www.orl.ump.edu.pl

Pracownia Badań Przesiewowych Słuchu
Kierownik: prof. dr hab. Witold Szyfter

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Jarosław Szydłowski
tel.: 61 849-13-63 / 848-02-81
e-mail: szydlowski@ump.edu.pl

Ośrodek Rehabilitacji Laryngologicznej
Kierownik:
www.osrodek-rl.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Kierownik: dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica
tel.: 61 867-32-15 / 869-12-51 / 869-13-64
e-mail: bozena.woznica@wp.pl / fonaud@ump.edu.pl
www.audio.ump.edu.pl

Pracownia Psychoakustyki i Elektrofizjologii Słuchu, Głosu i Mowy
Kierownik: dr hab. inż. Piotr Świdziński
tel.: 61 869-13-69 / 869-15-56
www.audio.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Fizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Hanna Krauss
tel.: 61 854-65-40
www.kzf.ump.edu.pl

Pracownia Układu Nerwowego i Narządu Zmysłu

Pracownia Rytmów Biologicznych

Pracownia E-Fizjologii
Kierownik: dr Beata Buraczyńska-Andrzejewska

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Kierownik: dr hab. Czesław Żaba
tel.: 61 854-64-10 / 854-64-11
e-mail: zms@ump.edu.pl
www.zms.ump.edu.pl

Pracownia Toksykologii Sądowej
tel.: 61 854-64-25 / 854-64-26

Pracownia Hemogenetyki
tel.: 61 854-64-16 / 854-64-23

Pracownia Prawa Medycznego
Kierownik: dr Krzysztof Kordel

Katedra Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
tel.: 61 867-98-87 / 869-15-35
e-mail: neurosk@ump.edu.pl

Klinika Neurologii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kozubski
tel.: 61 869-15-35 / 867-98-87

Pracownia Reologiczna
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kowal
tel.: 61 869-14-17

Pracownia Neurosonologii
Kierownik: dr n. med. Wojciech Ambriosius

Pracownia Neurogenetyki Klinicznej
Kierownik: dr hab. Grażyna Michałowska-Wender
e-mail: grazynawender@wp.pl

Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
Kierownik: dr Adam Niezgoda
tel.: 61 869-11-09

Pracownia Neurobiologii
Kierownik: dr hab. Jolanta Dorszewska
tel.: 61 869-14-39 / 869-11-34
e-mail: droszewskaj@yahoo.com

Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Kierownik: prof. dr hab. Radosław Kaźmierski
tel.: 61 846-45-91 / 846-45-72 (oddział neurologii ogólnej) / 846-45-89 (kierownik) / 846-45-86 (pielęgniarka oddziałowa)
e-mail: neurologia@zozmswia.poznan.pl

Zakład Neurochemii i Neuropatologii
Kierownik: dr hab. Sławomir Michalak
tel.: 61 869-14-43 / 869-14-44
e-mail: slamic@yahoo.com

Zakład Neuroimmunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Losy
tel.: 61 869-15-83
e-mail: jlosy@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Nowak
tel.: 61 869-14-22 / 869-11-00
e-mail: nechisk2@um.poznan.pl

Pracownia Obrazowania Śródoperacyjnego

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna
Kierownik: dr hab. Jarosław Kocięcki prof. UM
tel.: 61 854-92-84
e-mail: okulista@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Dokumentacyjnej

Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków
Kierownik: dr hab. Anna Gotz-Więckowska

Katedra i Klinika Onkologii
Kierownik: prof. dr hab. Rodryg Ramlau
tel.: 61 854-90-16
email: chemio@oncology.am.poznan.pl (Oddział Chemioterapii) / gineko@onkology.am.poznan.pl (Oddział Ginekologii) / surgery@oncology.am.poznan.pl (Oddział Chirugii)

Pracownia Nowotworów Układu Moczowo-Ołuciowego

Pracownia Nowotworów Gruczołu Piersiowego
Kierownik: Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Marszałek
tel.: 61 885-08-08
e-mail: amars@ump.edu.pl

Katedra Patomorfologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Majewski
tel.: 61 869-14-66
e-mail: patomorf@ump.edu.pl
www.patklin.ump.edu.pl

Zakład Patomorfologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Majewski

Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej
Kierownik: dr hab. Aldona Woźniak prof. UM

Pracownia Diagnostyki Cytologicznej
Kierownik: dr n. med. Małgorzata Janicka-Jedyńska

Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej
Kierownik: dr n. med. Donata Jarmołowska-Jurczyszyn

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Majewski

Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kaczmarek
tel.: 61 854-69-09 / 854-68-74

Katedra Immunologii Klinicznej
Kierownik: dr hab. Grzegorz Dworacki prof. UM
tel.: 61 854-71-74
e-mail: zak.immunologii@poczta.pl
www.immuno.ump.edu.pl

Zakład Immunologii
Kierownik: prof. dr hab. Jan Sikora
tel.: 61 854-71-74

Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Hrycaj
tel.: 61 854-72-10, 61 854-72-11 / 61 854-72-13
e-mail: phrycaj@ump.edu.pl
www.reumatologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska
tel.: 61 854-76-13
e-mail: kizgm@umed.poznan.pl

Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku
Kierownik: dr hab. Maciej Krawczyński prof. UM

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Przemysław Mańkowski
e-mail: kchtiud@skp.ump.edu.pl

Pracownia Wideochirurgii Dziecięcej

Pracownia Neurourologii i Urodynamiki

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Drews
tel.: 61 869-12-75
e-mail: chirgast@um.poznan.pl
www.3chirurgia.ump.edu.pl

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Kolorektalnej
Kierownik: dr. hab. n. med. Stanisław Malinger

Pracownia Dokumentacji Fotograficznej

Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego
Kierownik: dr n. med. Konrad Matysiak

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Puszczewicz prof. UM
tel.: 61 831-03-17
e-mail: akrawczyk@orsk.ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej
Kierownik: dr hab. Mariusz Puszczewicz prof. UM

Pracownia Kapilaroskopii
Kierownik: dr Dominik Majewski

Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
e-mail: dmusial@ump.edu.pl

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
tel.: 61 854-93-77
e-mail: dmusial@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Bogdański
tel.: 61 854-93-77
e-mail: pawelbogdanski@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz
tel.: 61 867-19-16 / 869-13-91 / 869-13-94
e-mail: kardisk2@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia
tel.: 61 869-18-20 / 869-18-34

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
tel.: 61 873-83-03, 61 873-83-00
e-mail: paliatywna@ump.edu.pl
www.kmp.ump.edu.pl / www.hospicjum-palium.pl

Pracownia Analgezji Regionalnej i Badania Bólu

Pracownia Pielęgniarstwa Paliatywnego

Pracownia Geriatrii
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
P.o. Kierownika: dr n. biol. Anna Thielemann
tel.: 61 854-90-33 / 855-34-96
e-mail: laboratoriumnr2@skpp.edu.pl
www.kzdiaglab.ump.edu.pl

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Biotechnologii Medycznej
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz
tel.: 61 885-06-65
www.kbm.ump.edu.pl

Zakład Immunologii Nowotworów
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz  
tel.: 61 885-06-65 / 885-06-59
e-mail: andrzej.mackiewicz@wco.pl

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-65-90
e-mail: chembiochklin@ump.edu.pl
www.chembiochklin.ump.edu.pl

Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Pioruńska-Stolzmann
tel.: 61 854-68-49
e-mail: stolzmar@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik: dr n. med. Miłosława Zowczak - Drabarczyk
tel.: 61 854-65-92

Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Formanowicz
tel.: 61 854-65-89
e-mail: doforman@ump.edu.pl

Pracownia Chemii Żywności i Żywienia Człowieka
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Pioruńska-Stolzmann
tel.: 61 854-65-90

Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska
tel.: 61 854-64-77
e-mail: czyzew@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Zakład Chemii Ogólnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-65-89 / 854-65-90
e-mail: iskra@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Pracownia Metabolizmu Lipidów
Kierownik: dr n. przyr. Anna Pioruńska-Mikołajczak
tel.: 61 854-65-96
e-mail: aspm@ump.edu.pl

II Katedra Chirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
tel.: 61 854-91-41
e-mail: naczyniowka@op.pl

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
tel.: 61 854-91-41
e-mail: naczyniowka@op.pl

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego
Kierownik: prof. dr hab. med. Marcin Gabriel

Pracownia Badań Podstawowych i Medycyny Translacyjnej w Chorobach Naczyń
Kierownik: dr n. med. Ewa Strauss
tel.: 61 854-91-41

Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Słowiński
tel.: 61 873-92-18
e-mail: slowik@rose.man.poznan.pl

Ośrodek Kształcenia Klinicznego w Medycynie Ratunkowej
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński

Katedra Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Grajek

   I Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Stefan Grajek
   tel.: 61 854-91-46

   II Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyszka
   tel.: 61 848-10-22
   e-mail: kardio2@ump.edu.pl

   Zakład Farmakologii Klinicznej
   Kierownik: prof. dr hab. Anna Jabłecka 
   tel.: 61 853-31-61
   e-mail: zakladfarmakologiiklinicznej@ump.edu.pl
   www.zfk.ump.edu.pl

Katedra Kardio-Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
tel.: 61 854-90-85
e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity 
tel.: 61 854-90-85 
e-mail: poznan@kardiuchirurgia.com.pl / marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Pracownia Mechanicznego Wspomagania Serca

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojtalik
tel.: 61 849-12-77
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl
www.kkchd.ump.edu.pl

Klinika Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
tel.: 61 665-43-49
e-mail: thorax@ump.edu.pl

Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Kasprzyk

Katedra Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
tel.: 61 659-92-70 / 659-94-05
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Gadzinowski
tel.: 61 841-92-70
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl
www.neonatologia.ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka
Kierownik: dr hab. Tomasz Szkapa

Klinika Zakażeń Noworodków
Kierownik: dr hab.n.med. Jan Mazela
tel.: 61 841-94-09
e-mail: kzn@gpsk.am.poznan.pl

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

Katedra Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
te.: 61 659-92-83

Klinika Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
tel.: 61 659-92-83
e-mail: gbrebor@gpsk.am.poznan.pl / sekretariat.kpig@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
tel. 61 841-92-23 / 841-96-13
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

Klinika Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kędzia 
tel.: 61 841-92-53 / 841-92-78 / 841 92 54
e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl

Katedra Psychiatrii
Kierownik: dr hab. med. Jan Jaracz prof UM
tel.: 61 847-50-87 / 849-15-31
e-mail: kat_psych_um_poznan@op.pl / psychiatria@ump.edu.pl
www.psychiatria.ump.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień
tel.: 61 849-13-58
e-mail: psychdor@ump.edu.pl

Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: dr hab. med. Jan Jaracz prof UM

Pracownia Psychopatologii
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień

Zakład Genetyki w Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser
tel.: 61 849-15-33
e-mail: jhauser@ump.edu.pl

Laboratorium

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Rybakowski
tel.: 61 847-50-87
e-mail: janusz.rybakowski@gmail.com / psychdor@ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Pracownia Stomatologii Społecznej

Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
tel.: 61 854-70-68
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
www.ortodoncja.ump.edu.pl

Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych
Kierownik: dr n. med. Przemysław Kopczyński

Pracownia Estetyki Twarzy
Kierownik: dr n. med. Renata Turska-Malińska

Katedra Protetyki Stomatologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
tel.: 61 854-70-43
www.klinikaprotetyki.ump.edu.pl

Klinika Protetyki
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Hędzelek
tel.: 61 854-70-43
e-mail: hedzelek@umu.edu.pl

Pracownia Implantoprotetyki
Kierownik: dr n. med. Przemysław Gajdus

Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia
Kierownik: dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska
tel.: 61 854-70-94

Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czujnościowych Narządu Żucia

Klinika Gerostomatologii
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
tel.: 61 854-70-94

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
Kierownik: dr hab. Anna Surdacka prof. UM
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
Kierownik: dr hab. Anna Surdacka prof. UM
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Przyzębia
Kierownik: dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska

Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Dorocka-Bobkowska
tel. 61 854-70-38 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl
www.mucosa.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
tel.: 61 869-13-98 / 867-96-67
e-mail: szczekowo-twarzowa@spsk2.pl

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Golusiński
tel.: 61 885-09-29

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Sokalski
tel.: 61 854-70-53 / 854-70-59
e-mail: klchstom@ump.edu.pl
www.kchstom.ump.edu.pl

Pracownia Implantologii
Kierownik: dr n. med. Stanisław Grajewski
tel.: 61 854-70-17

Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy
Kierownik: dr hab. Barbara Biedziak

Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Czarnecka prof. UM
tel.: 61 854-71-01

Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
Kierownik: dr hab.n.med. Beata Czarnecka prof. UM
tel.: 61 854-71-01

Pracownia Ergonomii

Pracownia Stomatologii Społecznej
Kierownik: dr n. med. Elżbieta Paszyńska

Pracownia Fizjoterapii
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Czarnecka prof. UM

Pracownia Radiologii Stomatologicznej
Kierownik: dr n. med. Tomasz Kulczyk

Zakład Technik i Technologii Dentystycznych
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
tel.: 61 854-71-15

Pracownia Technik Dentystycznych

Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
tel.: 61 869-13-63, 869-16-09 (Kierownik Katedry)
e-mail: tropisk2@ump.edu.pl / tropiki@spsk2.pl

Pracownia Medycyny Podróży
Kierownik: dr med. Elżbieta Kacprzak

Pracownia Parazytologiczna
Kierownik: dr hab. med. Małgorzata Paul

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska  
tel.: 61 873-93-76

Katedra i Klinika Dermatologii
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Adamski
tel.: 61 869-12-85
e-mail: dermask2@ump.edu.pl
www.dermatologia.ump.edu.pl

Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
Kierownik: dr hab. Monika Bowszyc-Dmochowska

Pracownia Dermatochirurgii
dr n. med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka

Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski

Pracownia Mikologii Lekarskiej

Pracownia Chorób Alergicznych

Pracownia Dermatologii Dziecięcej

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 
tel.: 61 869-13-30 / 867-55-14
e-mail: endosk2@umed.poznan.pl / mruchala@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń Identyfikacji Płci
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka prof UM

Pracownia Medycyny Nuklearnej
Kierownik: dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka prof UM

Pracownia Ultrasonografii Narządów Wydzielania Wewnętrznego
Kierownik: prof. dr hab. Marek Ruchała 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Halina Batura -Gabryel
tel.: 61 841-70-61
e-mail: pulmo@ump.edu.pl

Pracownia Zaburzeń oddychania Podczas Snu
Kierownik: dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Pracownia Badań Czynnościowych
Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Piorunek

Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Świerkocki

Pracownia Fizjoterapii Oddechowej

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Marian Grzymisławski
tel.: 61 869-13-14
www.metabolika.ump.edu.pl

Pracownia Dietetyki Klinicznej
Kierownik: prof. dr hab. Marian Grzymisławski

Pracownia Nutrigenetyki
Kierownik: dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska prof. UM

Pracownia Endoskopii

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel./fax: 61 847-45-79
e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki
tel.: 61 854-93-83
e-mail: jadwiga.dworek@sk1.am.poznan.pl

Pracownia Hemostazy

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia Cytogenetyki

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Hemostazy, Bank Komórek Macierzystych

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
tel.: 61 854-90-90

Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego
P.o. kierownika: dr n. med. Paweł Uruski

Pracownia Angiologiczna
Kierownik: dr n. med. Arkadiusz Niklas

Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr hab. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel prof. UM

Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
Kierownik: dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
Kierownik: dr n. med. Arkadiusz Niklas

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko
tel.: 61 867-19-61
e-mail: nefsk2@am.poznan.pl

Pracownia Hemodializ
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

Pracownia Dializ Otrzewnowych
Kierownik: dr hab. med. Maria Wanic-Kossowska prof UM

Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Oko

Pracownia Nefrologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Niemir

Pracownia Ultrasonografii Nefrologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: dr hab. Jacek Kaczmarczyk prof UM
tel.: 61 831-03-59
e-mail: ortopedia@orsk.ump.edu.pl

Pracownia Propriocepcji

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64

Pracownia Trybologii i Biomateriałów

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
P.o. kierownika: dr n. med. Andrzej Antczak
tel.: 61 873-94-28 / 874-95-93 / 873-92-32
e-mail: urologia-sekretariat@szpital-strusia.poznan.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bruska
tel.: 61 854-65-64
e-mail: mbruska@ump.edu.pl / Katedra.Anatomii.Prawidl@ump.edu.pl
www.kzap.ump.edu.pl

Katedra Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kubisz 
tel.: 61 854-60-87 
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl
www.biofizyka.ump.edu.pl

Zakład Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz
tel.: 61 854-62-27
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Zakład Protetyki Słuchu
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska
tel.: 61 854-60-95
e-mail: djeziers@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Zabel
tel.: 61 854-64-55
e-mail: histologia@ump.edu.pl
www.histologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko
tel.: 61 854-68-08
e-mail: jmoczko@ump.edu.pl / kzis@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska
tel.: 61 869-11-44
e-mail: kmr@ump.edu.pl
www.kmr.ump.edu.pl

Pracownia Psychologii Klinicznej
Kierownik: dr n. med. Nadia Bryl

Pracownia Chorób Metabolicznych Kości
Kierownik: dr n. med. Anna Wawrzyniak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Kierownik: dr hab. Tomasz Karpiński
tel.: 61 854-61-38
e-mail: mikromed@ump.edu.pl
www.mikrobiologialekarska.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Patofizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
tel.: 61 854-76-20
e-mail: patof@ump.edu.pl
www.patof.ump.edu.pl

Pracownia Medycznej e-Edukacji

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. W. Baer-Dubowska
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-66-21 / 854-66-20 
e-mail: baerw@ump.edu.pl
www.biochemfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Rybczyńska 
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-14-27 / 61 869-15-32
e-mail: mrybczyn@ump.edu.pl
www.ckdm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej
Kierownik: dr hab. Marzena Gajęcka prof. UM
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-67-20
e-mail: bakterio@ump.edu.pl
www.metagenomy.ump.edu.pl
www.bakterio.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Kierownik: dr hab. Barbara Thiem
Collegium św. Marii Magdaleny
ul. św. Marii Magdaleny 14, Poznań 61-861
tel.: 61 66-87-847
fax: 61 66-87-861
e-mail: bthiem@ump.edu.pl
www.botfarm.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Bromatologii
Kierownik: prof. dr hab. Juliusz Przysławski
ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań
tel./fax: 61 854-71-98
e-mail: jotespe@ump.edu.pl
www.kzb.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Jelińska
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-50
fax: 61 854-66-52
e-mail: ajelinsk@ump.edu.pl
www.chefa.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki
Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Główka
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-64-35
fax: 61 854-64-30
e-mail: glowka@ump.edu.pl
www.kffif.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierownik: prof. dr hab. Zenon J. Kokot
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-10
fax: 61 854-66-09
e-mail: chniasekretariat@ump.edu.pl
www.chnia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-70
fax: 61 854-66-80
e-mail: zaprutko@ump.edu.pl
www.chorg.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakognozji
Kierownik: prof. dr hab. Wiesława Bylka
Collegium prof. Chmiela
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-67-01 / 854-67-10
e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl
www.farmakognozja.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakologii
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska
P.o. kierownika: dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. UM
ul. Rokietnicka 5A, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-72-62
fax: 61 854-72-52
e-mail: farmakologia@ump.edu.pl
www.farmakologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
Collegium Wrzoska
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-68-94/95
tel./fax: 61 854-68-94
e-mail: elapharm@ump.edu.pl
www.farmakoekonomika.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Collegium św. Marii Magdaleny
ul. św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
tel.: 61 66-87-837 / 66-87-841
fax: 61 66-87-855
e-mail: farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl

Pracownia Farmacji Szpitalnej
Kierownik: dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz

Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej
Kierownik: dr hab. n. farm. Agnieszka Bienert

Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
Kierownik: prof. dr hab. Gerard Nowak
ul. Mazowiecka 33, 60-623 Poznań
tel.: 61 848-04-75
tel./fax: 61 847-06-28
e-mail: gnowak@ump.edu.pl
www.nat-lecz.ump.edu.pl

Pracownia Kosmetologii Praktycznej

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Kierownik: dr hab. Tomasz Gośliński prof. UM
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-30 / 854-66-31
fax: 61 854-66-39
e-mail: tomasz.goslinski@ump.edu.pl
www.syntezy.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Kierownik: prof. dr hab. Janina Lulek
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel.: 61 854-66-55
fax: 61 854-66-66
e-mail: farmstos@ump.edu.pl
www.farmstos.ump.edu.pl

Pracownia Farmacji Praktycznej
Kierownik: dr n. farm. Arleta Matschay

Katedra i Zakład Toksykologii
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
tel./fax: 61 847-07-21
tel. 61 847-20-81 / 847-20-82 / 847-20-83
e-mail: liebert@ump.edu.pl
www.toksykologia.ump.edu.pl

Pracownia Matematyki

Laboratorium Badań Środowiskowych
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Florek
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
tel. 61 847-20-81 / 847-20-82 / 847-20-83
fax: 61 847-20-81 w. 157
e-mail: eflorek@ump.edu.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Biologii i Ochrony Środowiska 
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz 
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań
tel./fax: 61 854-76-54 
e-mail: wnozbiol@ump.edu.pl

Pracownia Immunologii Transplantacyjnej

Zakład Biologii Zaburzeń Lipidowych

Zakład Immunobiochemii
Kierownik: dr hab. Jakub Żurawski
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań 
tel.: 61 854-76-52
e-mail: zibc@ump.edu.pl

Zakład Ratownictwa Medycznego
P. o. kierownika: lek. Wojciech Telec
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel./fax: 61 854-68-54
e-mail: telec@ump.edu.pl
www.ratmed.ump.edu.pl

Katedra Medycyny Ratunkowej
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
tel./fax: 61 869-17-50

Zakład Medycyny Ratunkowej 
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Żaba
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (Wejście P, II piętro)
tel./fax: 61 869-17-50
e-mail: ratunkowa@ump.edu.pl / darianowak@ump.edu.pl (sprawy studenckie)
www.ratunkowa.ump.edu.pl

Pracownia Medycyny Hiperbarycznej

Pracownia Toksykologii Klinicznej

Pracownia Zaawansowanej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

Pracownia Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu

Zakład Ratownictwa Medycznego
P.o. kierownika: dr Roland Podlewski
ul. Dąbrowskiego 7,  60-529 Poznań
tel./fax: 61 854-68-54
e-mail: rpodlew@ump.edu.pl
www.ratmed.ump.edu.pl

  Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych w Warunkach Przedszpitalnych

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej 
Kierownik: dr hab. Ewa Mojs, prof. UM 
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel./fax: 61 854-72-73 / 854-72-74
e-mail: psychologia@ump.edu.pl
www.psychologia.ump.edu.pl

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM
ul. Smoluchowskiego 11  
60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-50
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: knoz@ump.edu.pl  / monika.urbaniak@ump.edu.pl
www.ozoz.ump.edu.pl

Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej 
P.o. Kierownika: dr Jan Nowomiejski
ul. Smoluchowskiego 11  
60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-21
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: orgzarz@ump.edu.pl  / jnowomiejski@op.pl

Zakład Prawa Medycznego
Kierownik: dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-50
tel./fax: 61 861-22-51
e-mail: biurozpm@ump.edu.pl

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.: 61 845-27-70
e-mail: kns@ump.edu.pl / mmusiela@ump.edu.pl
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
Kierownik: dr hab. Ewa Baum
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-69-11 
e-mail: ebaum@ump.edu.pl

Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych
Kierownik: dr hab. Adam Czabański 
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-69-13

Pracownia Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Kierownik: dr Krzysztof Prętki
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 854-68-39

Pracownia Historii Zawodów Medycznych
Kierownik: dr n. o zdrowiu Katarzyna Głodowska
tel.: 61 854-68-36

Katedra Pielęgniarstwa 
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67 
fax: 61 861-22-66 
e-mail: pielegniarstwo@ump.edu.pl
www.katedrapielegniarstwa.ump.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 
Kierownik: dr hab. Danuta Dyk 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-39
e-mail: dyk@ump.edu.pl

Pracownia Badań Fizykalnych

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-67, fax. 61 861-22-66
Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
e-mail: jaracz@ump.edu.pl

Zakład Praktyki Pielęgniarskiej 
Kierownik: dr hab. Grażyna Bączyk 
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: 61 861-22-61
fax: 61 861-22-66
e-mail: gbaczyk@ump.edu.pl

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
Kierownik: dr hab. Krystyna Górna, prof. UM
e-mail: gorna@ump.edu.pl

Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Kędzia, prof. UM
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: 61 849-12-65 
e-mail: kpielped@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej 
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-78
tel.: 61 854-65-77
e-mail: mstaniew@ump.edu.pl
www.kpz.ump.edu.pl

Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
Kierownik: dr hab.Dorota Talarska 
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel.: 61 854-64-97

Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej
Kierownik: dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz

Pracownia Zdrowia Międzynarodowego
Kierownik: dr n. med. Ewelina Wierzejska
tel.: 61 854-68-40

Pracownia Epidemiologii
Kierownik: dr Barbara Czech-Szczapa

Pracownia Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Kierownik: dr hab. n. o zdrowiu Bartosz Bilski

Pracownia Medycyny Ekstremalnej

Katedra i Zakład Biologii Komórki 
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań
tel.: 61 854-71-70
fax: 61 854-71-69 
e-mail: warchol@ump.edu.pl
www.katbiolkom.ump.edu.pl

Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska

Pracownia Biologii Rozrodu
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka

Pracownia Badań Środowiskowych
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Poniedziałek

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krokowicz  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
tel.: 61 873-94-14
fax: 61 875-90-90
e-mail: klin.chir.og@szpital-szwajcarska.poznan.pl

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego 
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Steinborn
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869-12-55 / 867-21-19
fax: 61 867-12-32 
e-mail: nwrsk2@ump.edu.pl

Pracownia Polisomnografii i Badań Snu

Pracownia Neuropsychologii Wieku Rozwojowego

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 941-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wilczak
ul. Polna 33, 60-533 Poznań
tel. 61 941-96-18 
e-mail: kzmid@gpsk.um.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl

Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka

Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
Kierownik: dr hab. Beata Pięta prof. UM 
ul. Jackowskiego 41, 60-533 Poznań
tel.: 61 854-72-27

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii
p.o. Kierownika: dr hab. Przemysław Lisiński, prof. UM
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
www.rehabilitacja.ump.edu.pl

Zakład Fizjoterapii
p.o. Kierownika: dr hab. Elżbieta Skorupska
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań

Klinika Rehabilitacji 
Kierownik: dr hab. Przemysław Lisiński prof. UM
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-02-17
e-mail: rehabilitacja@orsk.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Elektroradiologii 
Kierownik: prof. dr hab. Julian Malicki 
ul. Garbary 15, 61-868 Poznań
tel.: 61 854-07-00
fax: 61 852-19-48 
www.rtt.edu.pl 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii 
Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński 
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel./fax: 61 846-45-30

Pracownia Medycyny Sportowej

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa 
P. o. kierownika: dr hab. Łukasz Kubaszewski
ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel.: 61 831-01-76
e-mail: zaklad.sbk@ump.edu.pl
www.zsbk.ump.edu.pl

Zakład Dermatologii i Wenerologii 
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Żaba
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
tel.: 61 869-12-85
fax: 61 869-15-72

Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Siminiak

Katedra i Zakład Edukacji Medycznej
Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Marciniak
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań
tel.61 854-27-91
e-mail: kizem@ump.edu.pl
www.edukacja-medyczna.ump.edu.pl 

Katedra Geriatrii i Gerontologii
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk 
ul. Święcickiego 6
61-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-73
e-mail: geriatria@ump.edu.pl

Zakład Profilaktyki Chorób Skóry
Kierownik: dr hab. Mariola Pawlaczyk 
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
tel./fax: 61 854-65-73

Pracownia Terapii Zajęciowej

Zakład Bioniki i Bioimpedancji
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84

Pracownia Spektroskopii Elektrycznej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Marzec
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań
tel.: 61 854-67-84
fax: 61 854-67-85
e-mail: bioibio@ump.edu.pl

Pracownia Bioniki i Eksperymentalnej Biologii Medycznej
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Jan Olszewski
ul. Parkowa 2, 60-775 Poznań

Zakład Medycyny Środowiskowej
Kierownik: dr hab. Barbara Poniedziałek
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

 

Kontakt

Dokładamy wszelkich starań, aby dane prezentowane na niniejszej stronie były zgodne ze stanem faktycznym.

Jeśli znalazłeś błąd lub chcesz zaktualizować dane, prosimy o przesłanie informacji na adres: spis@ump.edu pl.

Zobacz także