Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce

» Zarządzenie Nr 144/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.

» Regulamin Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks "Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych" opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i KRASP

» Stanowisko Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w sprawie zaleceń i wytycznych dla pracowników Uczelni występujących w środkach masowego przekazu

Zobacz także