Terminy posiedzeń Senatu

Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2019/2020:
30 października 2019 r.
27 listopada 2019 r.
18 grudnia 2019 r.
22 stycznia 2020 r.
26 lutego 2020 r.
25 marca 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
20 maja 2020 r.
24 czerwca 2020 r.
23 września 2020 r.

 

Zobacz także