Statut

» Uchwała nr 6/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - tekst jednolity

» Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego