Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Sala im. Zeylandów
Sala im. Chrościejowskich
Sala Psychiatrii nr 4
Sala „Czarna”
Sala Rydygiera
Sala im. W. Jezierskiego
Sala Nenckiego
Sala im. H. Święcickiego
Sala im. Hoyera
Sala im. Horoszkiewicza
Centrum Symulacji Medycznej
Adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby Studium Języków Obcych

Kontakt

Sekretariat Zastępców Kanclerza
tel.: 61 854-62-45
fax: 61 854-61-05
e-mail: sekr_dyr@ump.edu.pl