Regulamin Organizacyjny

» REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

» Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniami: nr 36/17 z dnia 24 marca 2017 roku, nr 87/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, nr 119/17 z dnia 9 października 2017 roku, nr 143/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku, nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 roku, nr 32/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, nr 90/18 z dnia 12 września 2018 roku i nr 117/18 z dnia 31 października 2018 roku