Regulamin Pracy

» Regulamin pracy - tekst jednolity

» Zarządzenie nr 50/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawiezmiany zarządzenia nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Zarządzenie nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu