Regulamin Pracy

» REGULAMIN PRACY (tekst jednolity)

» Zarządzenie nr 70/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu