Regulamin wynagradzania

» Zarządzenie nr 106/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem Rektora nr 71/19 z dnia 30 września 2019 r.

» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2


» Zarządzenie nr 71/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zamiany zarządzenie nr 3/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
» Załącznik nr 3
» Załącznik nr 4
» Załącznik nr 5
» Załącznik nr 6


» Zarządzenie nr 3/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» REGULAMIN WYNAGRADZANIA
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
» Załącznik nr 3
» Załącznik nr 4
» Załącznik nr 5
» Załącznik nr 6
» Załącznik nr 7
» Załącznik nr 8
» Załącznik nr 9