Regulamin wynagrodzeń

» Zarządzenie nr 141/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu