Regulaminy odbywania podróży służbowych

» Zasady kierowania i warunki odbywania zagranicznych podróży służbowych i podróży w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz zasady ich rozliczania

» Regulamin kierowania i warunki odbywania podróży służbowych i podóży w celach naukowo-szkoleniowych na terenie kraju oraz zasady ich rozliczania