Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP

» Zarządzenie Rektora nr 118/20 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie ustalenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego UMP

» Załącznik nr 1 - Spis zdawczo-odbiorczy

» Załącznik nr 2 - Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji osobowej

» Załącznik nr 3 - Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej

» Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy

» Załącznik nr 5 - Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP

» Załącznik nr 6 - Protokół zaginięcia / zniszczenia / uszkodzenia

» Załącznik nr 7 - Protokół wycofania akt z ewidencji Archiwum UMP