Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP

» Zarządzenie nr 104/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Instrukcja udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum UMP

» Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP

» Protokół zaginięcia / zniszczenia / uszkodzenia wypożyczonej dokumentacji