Kontakt - Erasmus

UCZELNIANY KOD ERASMUS+: PL POZNAN05

 Koordynator Uczelniany

 

 

mgr Bożena RADUCHA, braducha@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

Koordynatorzy wydziałowi:

- Wydział Lekarski 

 

prof. dr hab. Anna MANIA

(kierunek lekarski)

amania@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

 

- Wydział Medyczny

 

dr hab. Zuzanna ŚLEBIODA

(kierunek lekarsko-dentystyczny i technik dentystycznych)

zslebioda@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

 

- Wydział Medyczny:

 

dr hab. Marta STELMACH-MARDAS

(kierunek dietetyka i biotechnologia)

stelmach@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

- Wydział Farmaceutyczny

 

dr hab. Jarosław PALUSZCZAK

paluszcz@ump.edu.pl

 

 

 

 

- Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Małgorzata ZGORZALEWICZ-STACHOWIAK, neuro@ump.edu.pl

 

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej:

- mgr Anna Augustyniak , augustyniak@ump.edu.pl, tel. (61)854-62-23: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na studia w ramach program Erasmus+ (Francja i Portugalia oraz wszyscy studenci kierunku lekarsko-dentystycznego),
- mgr Matylda Kaczmarczyk, mkaczmarczyk@ump.edu.pl, tel. (61)854-60-35: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ (Skandynawia, Włochy, Węgry, Słowenia),
- mgr Małgorzata Piórkowska, mpiorkow@ump.edu.pl, tel. (61)854-62-50: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ (Niemcy, Hiszpania),
- mgr Magdalena Rolska, mrolska@ump.edu.pl, tel. (61)8546034: obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+.

- mgr Matylda Kaczmarczyk - obsługa administracyjna studentów medycyny przyjeżdżających do UMP w ramach programu Erasmus+,
- mgr Małgorzata Piórkowska - obsługa administracyjna studentów stomatologii, farmacji, fizjoterapii, przyjeżdżających do UMP w ramach programu Erasmus+,
- mgr Anna Augustyniak - obsługa administracyjna studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii przyjeżdżających do UMP w ramach programu Erasmus+.

 

ERASMUSOWY KOD UCZELNI: PL POZNAN05

NAZWA UCZELNI W JĘZYKU ANGIELSKIM: POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES