Możliwości dla pracowników

 

PROGRAM ERASMUS+

1. Nauczyciele akademiccy:

• wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej (pobyt 3-5 dniowy),
• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp., pobyt 5-7 dniowy).

2. Inni pracownicy (np. administracja):

• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. ( pobyt 5-7 dniowy).

Kraje:
Oferta obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako kraju kandydującego. 

Warunki finansowe: 
Wysokość stypendium zależy od kraju docelowego oraz długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 70EUR do 130EUR za każdy dzień + ryczałt na podróż w zależności od miejsca docelowego, który wynosi od 20EUR do 1 300EUR. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie podróży i kosztów pobytu zagranicą.

Budżet na wyjazdy parcowników w ramach umowy KA-103-2018-047660 w roku akademickim 2018/19 wynosi 5 610EUR.

Szczegółowych informacji na temat udziału w programie Erasmus+ udziela Bożena Raducha - Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, tel.: 61 854-60-36, e-mail: braducha@ump.edu.pl

 

Wyjazdy pracowników (ST) – w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz wyjazdy pracowników celach szkoleniowych (STT) stawki ryczałtowe stypendium:

Kraje

stawki na każdy dzień do 14. dnia

stawki na każdy dzień powyżej

14. dnia

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180

 

126

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160

 

112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 

 

140

 

 

98

 Ryczałtowe stawki na podróż

Odległość w km

KWOTA

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika