Stawki stypendiów

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/21:

Grupa krajów 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania ):
- studia: 520€,
- praktyki: 600€.

Grupa krajów 2 (Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy ):
- studia: 500€,
- praktyki: 550€.

Grupa krajów 3 ( Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry ):
- studia: 450€,
- praktyki: 500€.
———————————————————————————————————————————————

Osoby wyjeżdżające w ramach programu Erasmus+, a uprawnione do stypendium socjalnego lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymują dotację z programu PO WER.

Dotyczy tylko studentów, którzy poinformowali o pobieraniu stypendium socjalnego lub o niepełnosprawności na etapie rekrutacji. Stypendia są wypłacane walucie PLN.

 

 

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 - DLA STUDENTÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM SOCJALNE:

STUDIA

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 3069 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy - 2984 zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry -  2771 zł

Praktyki

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 2995 zł

Grupa krajów 2:
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy - 2781 zł

Grupa krajów:
 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry -  2567 zł

 

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019/20  - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI:

 

Grupa krajów 1:  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania:

studia -  2217 zł; praktyki - 2643 zł

Grupa krajów 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy:

studia - 2131 zł; praktyki 2558 zł

Grupa krajów:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry: studia 1918zł ; praktyki 2345 zł