Konkursy badawcze

 

 

 Podobny obraz

Europejska Rada ds. Badań Naukowych w Horyzoncie Europa – wstępne daty pierwszych konkursów

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła plany dotyczące działań ERC w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa. Pierwsze konkursy zosyaną ogłoszone najprawdopodobniej w styczniu 2021 roku.

Zostaną utworzone nowe panele dla nauk społecznych i humanistycznych oraz fizycznych i inżynieryjnych. ERC zamierza również na nowo zdfiniować panele dla nauk o życiu.

Więcej informacji ( w języku angielskim) na stronie ERC.

 

Strona główna

Otwarty nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Szczegóły oferty dla naukowców dostępne:  tutaj 

Szczegóły oferty dla studentów: tutaj

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

 

Program im. Walczaka czyli średniookresowa mobilność naukowców i doktorantów z obszaru nauk medycznych - Program wyjazdowy dla lekarzy, naukowców i doktorantów z obszaru chorób cywilizacyjnych

CEL WYJAZDÓW:

STYPENDIA NA WYJAZDY:

Więcej informacji: TUTAJ

 

 

Program im. Bekkera czyli średniookresowa mobilność naukowców

CEL WYJAZDÓW:

 

STYPENDIA NA WYJAZDY:

 

Więcej informacji: TUTAJ

 

INNE PROGRAMY

 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2020-21. Nabór wniosków trwa od 1 listopada 2019 r. do 1 lutego 2020 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

Więcej informacji dla kandydatów i formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Matylda Kaczmarczyk
tel.: 61 854-60-35
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

mgr Anna Augustyniak
tel.: 61 854-62-23
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

Zobacz także