Program Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Czas trwania Horyzont 2020 to 7 lat (2014 – 2020) , a jego budżet to około 77 000 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 składa się z trzech priorytetów:

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

 oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

 Przykładowe zagadnienia w H2020

Więcej informacji na stronie: http://kpk.gov.pl/

Zobacz także