Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZY DZIALE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

 
CZYM JEST PUNKT KONTAKTOWY?

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, jest miejscem, w którym uzyskać można informacje związane z Programami Badawczymi Unii Europejskiej (głównie program Horyzont 2020).
Punkt Kontaktowy pełni rolę swoistego łącznika między wszystkimi jednostkami wykazującymi zainteresowanie tematyką objętą działaniem PK. Terytorium działania PK przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to przede wszystkim województwo wielkopolskie. PK oferuje także pomoc podmiotom z innych regionów, które zwrócą się do PK z prośbą o wsparcie.

FORMY DZIAŁANIA PUNKTU KONTAKTOWEGO:

- informacyjna: udzielanie bieżących informacji, szkolenia (samodzielnie, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych), opracowywanie materiałów informacyjnych,
- konsultacyjno-doradcza: spotkania konsultacyjne ze specjalistami oraz ekspertami danej tematyki, wskazówki dotyczące wypełniania wniosków, poszukiwanie i kojarzenie partnerów zainteresowanych współpracą w danej dziedzinie (jednostki UM, firmy, instytucje, placówki medyczne itp.),
- promocyjna: aktualizowanie stron internetowych, wydanie i rozpowszechnianie ulotki informacyjnej na temat zadań PK, dni informacyjne na temat działalności PK, kontakty z prasą oraz mediami elektronicznymi,
- łącznikowa: współpraca z: KPK, RPK, lokalnymi punktami kontaktowymi z danej dziedziny, branżowymi punktami regionu w celu wymiany doświadczeń administracyjnych, spotkania z władzami jednostek, próby pozyskiwania zagranicznych partnerów.

KONTAKT

mgr Bożena Raducha, tel. (61) 8546036; e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Matylda Kaczmarczyk, tel. (61) 8546035, e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

- działalność informacyjna związana z programami badawczymi Unii Europejskiej - Horyzont 2020, Trzeci Program w Dziedzinie Zdrowia  (w tym pomoc w poruszaniu się po elektronicznych materiałach),
- pomoc przy wypełnianiu wniosków,
- organizowanie szkoleń,
- prowadzenie administracyjne realizowanych projektów.

Zobacz także