Wybory

RADA UCZELNI

Uchwała nr 204/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 października 2018 roku w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.

» Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni
» Załącznik 1a
» Załącznik 2a

Uwaga!
Jeśli kiedykolwiek kandydat składał oświadczenie lustracyjne to należy wypełnić informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik 2a).
Jeśli kandydat nie składał oświadczenia lustracyjnego to proszę wypełnić pierwszą stronę, części A oświadczenia lustracyjnego (załącznik 1a).

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć / przesłać do Biura Obsługi Rektora - Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

» Zgłoszone kandydatury do Rady Uczelni

» Wyniki

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

- Komunikat nr 24/2019

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- Komunikat nr 23/2016

- Komunikat nr 22/2016

- Komunikat nr 21/2016

- Komunikat nr 20/2016

- Komunikat nr 19/2016

- Komunikat nr 18/2016

- Komunikat nr 17/2016

- Komunikat nr 16/2016

- Komunikat nr 15/2016

- Komunikat nr 14/2016

- Komunikat nr 13/2016

- Komunikat nr 12/2016

- Komunikat nr 11/2016

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

Regulamin wyborczy
Karty zgłoszeń

- Komunikat nr 1/2016

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE WYBORCZE


WYDZIAŁ LEKARSKI

- Komunikat nr 20/2017

- Komunikat nr 19/2017

- Komunikat nr 18/2017

- Komunikat nr 17/2016

- Komunikat nr 16/2016

- Komunikat nr 15/2016

- Komunikat nr 14/2016

- Komunikat nr 13/2016

- Komunikat nr 12/2016

- Komunikat nr 11/2016

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

- Komunikat nr 1/2015

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

- Komunikat nr 35/2019

- Komunikat nr 34/2019

- Komunikat nr 33/2019

- Komunikat nr 32/2019

- Komunikat nr 31/2019

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

- Komunikat nr 30/2017

- Komunikat nr 29/2016

- Komunikat nr 28/2016

- Komunikat nr 27/2016

- Komunikat nr 26/2016

- Komunikat nr 25/2016

- Komunikat nr 24/2016

- Komunikat nr 23/2016

- Komunikat nr 22/2016

- Komunikat nr 21/2016

- Komunikat nr 20/2016

- Komunikat nr 19/2016

- Komunikat nr 18/2016

- Komunikat nr 17/2016

- Komunikat nr 16/2016

- Komunikat nr 15/2016

- Komunikat nr 14/2016

- Komunikat nr 13/2016

- Komunikat nr 12/2016

- Komunikat nr 11/2016

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

- Komunikat nr 1/2016

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

- Komunikat nr 25/2019

- Komunikat nr 24/2019

- Komunikat nr 23/2019

- Komunikat nr 22/2019

- Komunikat nr 21/2017

- Komunikat nr 20/2016

- Komunikat nr 19/2016

- Komunikat nr 18/2016

- Komunikat nr 17/2016

- Komunikat nr 16/2016

- Komunikat nr 15/2016

- Komunikat nr 14/2016

- Komunikat nr 13/2016

- Komunikat nr 12/2016

- Komunikat nr 11/2016

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

- Komunikat nr 1/2016

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

- Komunikat nr 10/2019

- Komunikat nr 9/2019

- Komunikat nr 8/2019

- Komunikat nr 7/2019

- Komunikat nr 6/2019

- Komunikat nr 5/2019

- Komunikat nr 4/2019

- Komunikat nr 3/2019

- Komunikat nr 2/2019

- Komunikat nr 1/2019

- Komunikat nr 5/2018

- Komunikat nr 4/2018

- Komunikat nr 3/2018

- Komunikat nr 2/2018

- Komunikat nr 1/2018

- Komunikat nr 17/2016

- Komunikat nr 16/2016

- Komunikat nr 15/2016

- Komunikat nr 14/2016

- Komunikat nr 13/2016

- Komunikat nr 12/2016

- Komunikat nr 11/2016

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

- Komunikat nr 1/2016

 

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

- Komunikat nr 10/2016

- Komunikat nr 9/2016

- Komunikat nr 8/2016

- Komunikat nr 7/2016

- Komunikat nr 6/2016

- Komunikat nr 5/2016

- Komunikat nr 4/2016

- Komunikat nr 3/2016

- Komunikat nr 2/2016

- Komunikat nr 1/2016

 

STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA

- Komunikaty wyborcze