Wielkopolska Platforma Innowacyjna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach realizacji projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna (www.wpi.poznan.pl), przygotował bazę ofert uczelni, stanowiących zaproszenia dla przedsiębiorców do współpracy w zakresie wykonywania usług analitycznych (pomiarowych) oraz badawczych, jak również w zakresie wykorzystania wyników tych prac w postaci gotowych rozwiązań

Celem inicjatywy jest wzmocnienie w Wielkopolsce powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką poprzez promocję uczelni jako źródła rozwiązań tworzonych dla przedsiębiorstw oraz wsparcie współpracy wielkopolskich ośrodków naukowych z biznesem.

Partnerami przedsięwzięcia, poza Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego są: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczym.

W styczniu 2009 r., na każdej z uczelni uczestniczącej w projekcie, powołany został Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej, tj. osoba, której zadaniem jest poszukiwanie oraz gromadzenie informacji na temat możliwości współpracy uczelni z gospodarką oraz pomoc informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych taką współpracą. Pomoc ta dotyczy wskazania możliwości i zasad realizacji zleceń lub wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Rezultatem prac promotorów wszystkich uczelni jest wspólna baza ofert. Opiekę merytoryczną nad bazą sprawują rzecznicy patentowi uczelni wyższych, którzy aktywnie współpracują z promotorami w zakresie przygotowania ofert.

Zapraszam do zapoznania się z ofertami Uczelni: www.wpi.poznan.pl/oferty

 

Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. farm. Krzysztof Kus
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMiKM
ul. Dąbrowskiego 79, Poznań, Coll. Wrzoska p. 618
tel./fax 61 854-68-94
tel. kom. 602 308 220
e-mail: kkus@ump.edu.pl


Projekt Wielkopolska Platforma Innowacyjna jest finansowany z budżetu Miasta Poznania
w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych