< Cofnij

Konferencja "Miażdżyca tętnic kończyn dolnych"

Data wydarzenia: 5 grudnia 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Miażdżyca tętnic kończyn dolnych" połączonej z warsztatami dotyczącymi pomiaru wskaźnika kostka-ramię.

Konferencja organizowana w ramach realizacji Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania miażdżycy tętnic kończyn dolnych finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Konferencja rozpocznie się 5 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2, w sali wykładowej W. Jezierskiego.

Konferencja adresowana jest m.in. do pielęgniarek i lekarzy pracujących w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Chęć udziału w konferencji i warsztatach prosimy przesyłać na adres e-mail: paulina_jozwiak@vp.pl bądź zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 606-258-131.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w załączniku.