< Cofnij

"Młodzież w Świecie Nauki" - II Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów

Data wydarzenia: 14 kwietnia 2016

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w konferencji

Młodzież w Świecie Nauki
II Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów

14 kwietnia 2016, godz. 9.00 - 16.00
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań


Komitet naukowy:

Przewodniczący:
dr hab. Jolanta Dorszewska, UMP

Członkowie:  
prof. dr hab. Wojciech Kozubski, UMP
prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, UMP
dr hab. Agnieszka Dobrowolska, Prof. UMP
dr hab. Maciej Cymerys, UMP
dr Agata Różycka, UMP
dr Ewa Totoń, UMP

Komitet organizacyjny:
dr hab. Jolanta Dorszewska, UMP
mgr farm. Michał Prendecki, UMP
mgr inż. Marta Kowalska, UMP
Studenckie Koło Naukowe Neurobiologiczne
Dział Promocji UMP

Wstęp wolny dla wszystkich uczestników konferencji.

Czynny udział w konferencji dla Uczniów z LO objętych patronatem przez JM Rektora UMP, LO I, II, III, VI, VIII, św. Marii-Magdaleny, XI w Poznaniu, II w Ostrowie Wlkp. oraz LO III w Koninie, I w Jarocinie, w Nowym Tomyślu, w Środzie Wlkp., a także International School of Poznan. Prace zgłoszone na konferencję przez licealistów muszą uzyskać akceptację Szkoły. W sesji ustnych prezentacji będzie równoważna ilość prac studentów.

Prace będą kwalifikowane do sesji ustnej i posterowej.

Streszczenia prac w języku polskim (sesja polskojęzyczna) lub angielskim (sesja angielskojęzyczna) prosimy nadsyłać na poniższy adres e-mail, do dnia 06 marca 2016.

Streszczenie powinno zawierać: imiona i nazwiska autorów, nazwę Szkoły/Uczelni i Wydziału, tytuł pracy, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski. Streszczenie pracy (bez autorów i nazwy szkoły/uczelni) do 250 słów. Przesłanie streszczenia jest jednoznaczne z rejestracją.

Bierny udział w konferencji odbędzie się na podstawie rejestracji. Dla 400 pierwszych zgłoszonych osób (licealiści z LO objętych patronatem przez JM Rektora UMP i studenci) będą przygotowane identyfikatory.

Rejestrację zawierającą: imię i nazwisko, nazwę Szkoły/Uczelni i Wydziału, prosimy przesyłać od dnia 01 lutego 2016, na adres e-mail: mlodziezwswiecienauki2015@gmail.com

Wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w konferencji. Przewidziane są nagrody za prezentacje prac w poszczególnych sesjach.

» Plan konferencji
» Conference plan

 

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Jolanta Dorszewska
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy ze szkołami średnimi