< Cofnij

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Autyzm: diagnoza - terapia - edukacja. Współczesne kierunki badań"

Data wydarzenia: 19 października 2016

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udział‚u w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Autyzm: diagnoza - terapia - edukacja. Współczesne kierunki badań", która odbędzie w Poznaniu w dniu 19 października 2016 r.

Tegoroczne Kierownictwo Naukowe objęły Zespół‚ Zadaniowy Neurologii Dziecię™cej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN oraz Zakł‚ad Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaproszenie do wygł‚oszenia wykł‚adów przyję™li naukowcy z największych oś›rodków badawczych w Polsce jak i praktycy pracujący w organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

Mamy nadzieję, iż konferencja będzie nie tylko doskonałym miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także spotkaniem i zintegrowaniem ś›rodowisk, które na co dzień pracują z osobami z tzw. spektrum autystycznego.

Wię™cej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą… Pań„stwo na stronie: www.autyzm2016.bok-ump.pl

Gorą…co zapraszamy do udziału.

Do zobaczenia w Poznaniu!

prof. dr hab. med. Bożena Galas-Zgorzalewicz
dr hab. Ewa Mojs, prof. UM

Banner