< Cofnij

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna - wyzwania i szanse”

Data wydarzenia: 9 lutego 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 9 lutego (piątek) 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”.

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

WIODĄCYMI ZAGADNIENIAMI PORUSZANYMI PODCZAS KONFERENCJI BĘDĄ:

Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH (ich tematyka zostanie przedstawiona w pierwszej połowie listopada wraz z pełnym programem wydarzenia).

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego w konferencji tj. wygłoszenia prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone możliwością publikacji w czasopiśmie Geriatria (6 pkt MNiSW).

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie www.gerodiet.wix.com/konferencja

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem nr 1, regulaminem konferencji, warunkami uczestnictwa czynnego oraz wytycznymi do zgłaszanych abstraktów, które będą drukowane w materiałach konferencyjnych.

Za udział w konferencji przewidywane są punkty edukacyjne!

Pełen program konferencji zostanie przedstawiony Państwu w kolejnym meilu, w drugiej połowie listopada

Serdecznie zapraszam do udziału!

dr Roma Krzymińska-Siemaszko
przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej

» Komunikat nr 1
» Regulamin konferencji
» Warunki uczestnictwa czynnego
» Wytyczne do zgłaszanych abstraktów
» Program konferencji