< Cofnij

Wyniki konkursu na wykonanie audytu zewnętrznego

Wybór oferty dotyczącej audytu zewnętrznego projektu: „Personalizacja leczenia czerniaka przy użyciu szczepionek terapeutycznych”, realizowanego w ramach programu Innomed współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W związku z opublikowaniem dnia 16.12.2016r. zaproszenia do składania ofert na wykonanie audytu zewnętrznego, do  realizacji usługi wybrano Panią Dominikę Rodewald-Filę, ul. Olcha- Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra.