< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów dla studentów UMP:

w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 z dnia 22.06.2018 r.

Załączniki:
» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 1 - formularz
» Załącznik nr 2 - oświadczenie
» Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


13.11.2019 r.

Wyniki postępowania

» brak ofert