< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla studentów Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech - wyniki postępowania

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie wykładu związanego z realizacją projektu "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.02.00-00-I011/16.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo z załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy
» Oświadczenie oferenta
» Wzór umowy
» Wzór rachunku

 


9.12.2021 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje