< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dział Nauki, Innowacji i zarządzania projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaproasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub poradniach szpitalnych z Wielopolski w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164

 - Zapytanie ofertowe

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy