Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektów z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- projekt nr Z/2.3/1/1.3.1/351/04/U/128/05 pt. Budowa i wyposażenie sal kongresowo-dydaktycznych Centrum Naukowej Informacji Medycznej w Poznaniu
- projekt nr Z/2.3/1/1.3.2/350/04/U/127/05 pt. Przebudowa budynku i zakup wyposażenia dla SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu