Regulaminy

» Regulamin studiów

- Uchwała nr 324/20 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 października 2020 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Regulamin studiów podyplomowych

» Regulamin Szkoły Doktorskiej

» Regulamin studiów doktoranckich

» Regulamin organizacji studenckich

» Regulamin świadczeń dla studentów

» Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

» Regulamin Domów Studenckich

» Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich