Stypendia zewnętrzne

 
 
» Stypendium dla doktorantów i osób po doktoracie - Finlandia
Termin aplikowania przynajmniej 5 miesięcy przed planowaną wizytą
 
» Granty Marii Skłodowskiej-Curie - wybrany kraj
Termin: 10 września 2015
 
» President of Ireland Young Researcher Award dla osób po doktoracie - Irlandia
Wnioski przyjmowane są na bieżąco do 21 grudnia 2015 r.
 
Źródło: portal mobilnych naukowców EURAXESS
 
Stypendia post-doc w Turcji
Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu TUBITAK) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla cudzoziemców. Stypendia oferowane są w następujących kategoriach:

- wizytujący naukowcy/krótkoterminowe - czas trwania do 1 miesiąca (szkolenia, wykłady, spotkania robocze np. przy przygotowywaniu wspólnych badań),
- wizytujący naukowcy/długoterminowe - czas trwania do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń),
- dla badaczy na urlopie naukowym - czas trwania od 3 do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie szkoleń).

Wnioskujący o stypendia powinny wcześniej pozyskać zaproszenie od instytucji goszczącej z Turcji, którą mogą być uniwersytety, instytuty badawcze bądź przedsiębiorstwa przemysłowe z działami badawczo-rozwojowymi. Akceptowane są wnioski dotyczące badań w następujących dziedzinach: nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki rolnicze, nauki społeczne oraz humanistyczne.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

» Więcej informacji na temat ofert stypendialnej

 
Portal mobilnych naukowców EURAXESS

Naukowców zainteresowanych wyjazdowymi (i nie tylko) grantami stypendialnymi zapraszamy do regularnej lektury portalu mobilnych naukowcówEURAXESS.

 
Oferta stypendialna DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst Außenstelle) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców DAAD ogłosiło nową ofertę stypendiów dla studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców na lata 2014/15.

» Więcej informacji na temat oferty stypendialnej

 
Przewodnik po stypendiach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało przewodnik po stypendiach i konkursach dla młodych naukowców z informacjami dla osób przed doktoratem, ze stopniem doktora oraz zespołów badawczych. Broszura zawiera wybrane programy stypendialne, zarówno krajowe (granty MNiSW, NCN, FNP), jak i europejskie (granty ERC, Marie Curie, JRC).

» Więcej informacji na temat ofert stypendialnych

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl