Komunikaty

22/04/2020

Staże w Kilonii

Trwa kolejny nabór na staże naukowe w Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (od 6 tygodni do 3 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników, którzy legitymują się pewnym dorobkiem naukowym i nie ukończyli 35 lat.

Archiwum