Kurs z fizyki online

Kurs z fizyki - online

Drodzy Uczniowie,
Drodzy Kandydaci na studia medyczne
w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie online z fizyki obejmującym zagadnienia szkoły średniej, z którymi spotkacie się w trakcie pierwszych lat studiów na naszej Uczelni.

CEL KURSU:

Celem kursu jest poznanie zagadnień ułatwiających zrozumienie fizycznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka, jak również zagadnień stanowiących podstawę wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Proponujemy Wam samodzielną pracę online z podręcznikiem, a następnie weryfikację przyswojonej wiedzy w postaci serii krótkich testów. Kurs obejmuje 4 obszary tematyczne, podzielone na mniejsze działy. Każdy dział kończy się testem,  który pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania przestudiowanego materiału. Po zaliczeniu tych testów na poziomie minimum 70% uczestnik kursu uzyska dostęp do testu obejmującego całość materiału danego obszaru tematycznego. Zaliczenie tego testu na poziomie 70% pozwoli na przejście do kolejnego obszaru tematycznego.

Zaliczenie testów ze wszystkich 4 obszarów tematycznych umożliwi dostęp do testu końcowego obejmującego materiał całego kursu.

UCZESTNICTWO I OPŁATY:

W kursie może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się poprzez stronę internetową https://olat.ump.edu.pl  i wniesie opłatę w wysokości 100 zł .

Opłatę należy uiścić na konto 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 z dopiskiem „Kurs z fizyki + adres e-mail”.

DOSTĘP:

Kurs dostępny będzie od 1 kwietnia 2019 r. 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu przez co umożliwia pracę maturzysty we własnym tempie.