Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku


- KOMUNIKATY -

Szanowni Państwo,

dziękując za ogromne zainteresowanie naszą inicjtywą, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w ramach I edycji Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ze wszystkimi osobami, które zadeklarowały chęć udziału w spotkaniach będziemy kontaktować się indywidualnie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że nastąpiła zamiana w harmonogramie zajęć. Termin spotkania planowanego na dzień 7 maja uległ zmianie na 6 maja. Wszystkich zadeklarowanych słuchaczy zapraszamy do sali A w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, o godz. 17.00 na wykład zatytułowany „Słuch - zmysł odzyskany”, przygotowany przez kadrę z Zakładu Protetyki Słuchu pod kierownictwem dr hab. Doroty Hojan-Jezierskiej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

grafika- SŁOWO WSTĘPNE -

Szanowni Państwo,
Drodzy Seniorzy!

Bardzo się cieszę, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poparł ideę utworzenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizując tę inicjatywę będziemy mogli jeszcze szerzej prowadzić edukację prozdrowotną w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego.

Już teraz zapraszam Państwa do udziału w pierwszym cyklu proponowanych wydarzeń.

Podpis- HARMONOGRAM SPOTKAŃ -

15 stycznia 2019 r., godz. 17:00
Wykład: "Czy można spowolnić proces starzenia?"
Prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
12 lutego 2019 r., godz. 17:00
Warsztat: "Dietoprofilaktyka w dobrym starzeniu - dieta MIND (dieta dla dobrego starzenia się mózgu)"
Prowadzący: dr Roma Krzymińska-Siemaszko, mgr Marta Lewandowicz
12 marca 2019 r., godz. 17:00
Warsztat: "Leki i samoleczenie - popełniane błędy"
Prowadzący: dr Agnieszka Neumann-Podczaska
16 kwietnia 2019 r.
6 maja 2019 r., godz. 17:00
Wykład: "Słuch - zmysł odzyskany”
Prowadzący: kadra z Zakładu Protetyki Słuchu
11 czerwca 2019 r.

 
- PLANOWANA LOKALIZACJA WSZYSTKICH SPOTKAŃ -

Mapa- AKTY PRAWNE -

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi dokumentami:

» Uchwała nr 191/2018 Senatu UMP w sprawie utworzenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Kontakt

Dział Promocji i Karier
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl