Konferencje i szkolenia

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega - życie i dzieło”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega - życie i dzieło”. Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 8-9 listopada 2018 roku, 8 listopada 2018 r. - Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Sala A, ul. Przybyszewskiego 37A i Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Bukowska 70; 9 listopada 2018 r. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sala obrad, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wydział IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Rektorów ośmiu Poznańskich Uczelni. Stanowi cykl ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków - zasłużeni dla nauki.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, a rejestracji dokonać można na stronie internetowej Konferencji: ptpn.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie: ptpn.poznan.pl


W imieniu Organizatorów

Przewodnicząca Wydziału IV Nauk Medycznych
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Prof. dr hab. Ewa Florek

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega - życie i dzieło”

Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Możliwości terapii w obrębie części twarzowej czaszki"

Szanowni Państwo,

wzorem roku ubiegłego, z przyjemnością zapraszamy na Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Możliwości terapii w obrębie części twarzowej czaszki".

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Patronat nad konferencją objął JM Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania prezentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach i warsztatach oraz wymiany doświadczeń w kuluarach.

W tajniki odmienności genetycznej osób z zespołem Downa oraz możliwości wpływu na mechanizmy epigenetyczne wprowadzi nas Profesor Anna Latos-Bieleńska. Specjaliści mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z trisomią 21 omówią zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń aparatu mowy i gryzienia, słuchu i widzenia. Omówione zostanie stosowanie EGCG oraz wsparcie dietetyczne osób z zespołem Downa. Przedstawione zostaną: międzynarodowy projekt Eurolinkcat ułatwiający komunikację rodziców dzieci z zespołem Downa z naukowcami realizowany w kilku krajach europejskich, raport „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku” oraz formy wsparcia przez asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Zachęcamy zarówno uczestników, jak i studentów pracujących w Studenckich Kołach Naukowych, do zaprezentowania wyników swoich badań - szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Streszczenia

Mamy nadzieję, że poruszone przez nas zagadnienia spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy do skorzystania z formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji: http://trisomia21.ump.edu.pl

Do zobaczenia!

Prof. dr hab. Maria Iskra
Dr med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk

Konferencja „Onkologia Interdyscyplinarna - czas dla nowoczesnych rozwiązań”

Z okazji 65-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii zapraszamy na konferencję „Onkologia Interdyscyplinarna - czas dla nowoczesnych rozwiązań” , która odbędzie w dniach 22-24.11.2018 r. na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Konferencja skierowana jest do wszystkich lekarzy, w szczególności chirurgów onkologów, onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, elektroradiologów, pielęgniarek  onkologicznych, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Udział w niej wezmą również liczni zaproszeni goście z zagranicy.

Konferencji towarzyszyć będą liczne warsztaty naukowe m.in.: dla pielęgniarek, dla elektroradiologów, dla psychologów i wiele innych. 

Studenci - wstęp wolny po uprzedniej rejestracji elektronicznej.

Zapraszamy www.onkologia2018.pl.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Fenomen cierpienia"

Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową "Fenomen cierpienia",

która odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-7 grudnia 2018 r.

» Szczegółowe informacje

Ogólnopolska Konferencja nt. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące"

Baner

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję nt. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące" ("ADHD - Attention Deficit Psychohyperactivity Disorder and coincidental disfunctions/disorders").

Konferencja organizowana jest przez Zespół Zadaniowy Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jest współfinansowana z funduszy na Działalność Upowszechniającą Naukę PAN.

Konferencja dedykowana jest lekarzom, psychologom, nauczycielom i rodzicom dzieci chorych.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie okazją do wymiany poglądów naukowych, a także integracją środowisk i działań instytucji zajmującymi się dziećmi i młodzieżą z ADHD.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.adhd2018.bok-ump.pl

Zapraszamy do udziału.


Łączymy wyrazy szacunku

prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz
Przewodnicząca
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

prof. dr hab. Ewa Mojs
Sekretarz
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

Najważniejsze zagadnienia ortopedyczne, takie jak endoprotezoplastyka biodra i kolana, artroskopia, ortopedia dziecięca, traumatologia, chirurgia kończyny górnej to główne założenia konferencji pt.: ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION. Do wygłoszenia wykładów zaproszono międzynarodowe grono ekspertów.  Uczestnicy będą także mogli wziąć udział w warsztatach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szczegółowym na  https://www.termedia.pl/

Komitet naukowy:
prof. Klaus-Peter Günther
prof. Per Kjaersgaard-Andersen
prof. Marek Synder
prof. Leszek Romanowski

Termin:
6-8 grudnia 2018

Miejsce:
Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich,
pawilon 15, Poznań

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology

Wielkopolskie Dni Hipertensjologii

BanerTa konferencja co roku gromadzi nie tylko kardiologów, ale także lekarzy rodzinnych i specjalistów chorób wewnętrznych. Trwają prace nad tegorocznym programem Wielkopolskich Dni Hipertensjologii. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jak zwykle nie zabraknie omówienia najnowszych doniesień dotyczących nadciśnienia tętniczego, patofizjologii, implikacji terapeutycznych czy też leczenia inwazyjnego.

Termin:
23-24 listopada 2018 r.

Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Partner merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Strona www: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=856&p=5378

Ogólnopolska Konferencja "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku"

Baner

Drodzy Państwo!

Człowiek separuje się od innych Zwierząt na poziomie mentalnym i społecznym, poddając je różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Co z innymi podmiotami? W cyklu konferencji zatytułowanych łączącym je tytułem „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji. Obecna edycja uzyskała uszczegółowienie opisane z dylematem „Bezpieczeństwo czy zniewolenie?".

Społeczna percepcja różnego rodzaju działań jest dwoista, z jednej strony budzi konotacje pozytywne- hodowla, ochrona. Z drugiej negatywne - eksploatacja uwięzienie), stąd warto jej się bliżej przyjrzeć.

Zapraszając Państwa na trzecią edycję konferencji, liczymy na burzliwe dyskusje i inspirujące głosy. W głównej mierze pragniemy się skupić na tematyce współpracy ze zwierzętami podczas terapii, eksperymentach naukowych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego, etycznych i ekologicznych konsekwencjach traktowania zwierząt jako towaru, a także problemami związanymi z myślistwem. Planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe. Przewidujemy także organizację panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów do spraw żywienia oraz osób czynnie uczestniczących w działaniach organizacji prozwierzęcych.

» Więcej informacji: www.praktykiwobeczwierzat.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Hanna Mamzer

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym"

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek), pod patronatem JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 70, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym".

Organizatorami wydarzenia są jednostki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Pracownią Estetyki Twarzy, Katedra i Klinika Dermatologii oraz Studia Podyplomowe "Estetyka Twarzy" Wydziału Lekarskiego II UMP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji, która ma za zadanie wymianę doświadczeń, a także poszukiwanie i promowanie nowych metod diagnozowania i rewitalizacji skóry twarzy. Dostrzegając potrzebę współpracy poprzez prezentowanie własnych osiągnięć naukowo-badawczych w formie ustnej lub plakatowej, czynny udział jest zawsze mile widziany. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w nowopowstałym uniwersyteckim czasopiśmie - "Journal of Face Aesthetics".

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Szczegółowe informacje: www.estetyka2018.bok-ump.pl

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lekarz jako autor i bohater literacki"

Szanowni Państwo!

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Lekarz jako autor i bohater literacki

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie dorobku pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego reprezentują zarazem stan lekarski; wielu z nich nie porzuciło medycyny nawet po osiągnięciu sukcesu literackiego.

Inny cel to analiza wybranych tekstów literackich różnych epok przedstawiających postaci lekarzy. Przedmiotem badań może być zarówno twórczość autorów, których dzieła należą do kanonu danej literatury narodowej, jak i dorobek pisarzy mniej znanych bądź zapomnianych; mile widziane będą też analizy tekstów biograficznych i autobiograficznych przybliżających sylwetki piszących medyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 300 PLN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: dariusz.lewera@egora.pl, bądź jego oryginału na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

» Formularz zgłoszeniowy


Z wyrazami szacunku

dr Dariusz Lewera
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

prof. dr hab. Edward Białek
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

Termin:
19-20 października 2018 r.

Miejsce:
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej atmosferze.

Organizatorzy:
- Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

» Komunikat I

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także