Konferencje i szkolenia

 

VI Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie

Baner

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w już VI Sympozjum PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, które odbędzie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach 26-27 marca 2020 r.

W ramach naszego spotkania odbędzie się również II Forum Młodych Badaczy kierowane do studentów i doktorantów.

W kolejnym roku spotykamy się w gronie specjalistów z zakresu protetyki słuchu, zawodowo związanych z pracą na rzecz osób niedosłyszących i głuchych, przedstawicieli firm branżowych oraz świata nauki.

Współpraca środowisk naukowych i praktyków pozwala na podwyższenie jakości życia tej grupie społecznej, a interdyscyplinarne spotkania mają racjonalne i niepodważalne uzasadnienie.

Więcej informacji na temat Sympozjum oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: www.protetyka2020.bok-ump.pl

Do zobaczenia w Poznaniu!


Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP

Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne”

Baner

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Poznańskie Spotkania Gastroenterologiczne”.

Termin: 13-14 marca 2020 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotelu Novotel Poznań Centrum, Plac Andersa 1, Poznań

Tematyka przewodnia:
» Wybrane infekcje przewodu pokarmowego
» Nieszczelność bariery jelitowej
» Chirurgia małoinwazyjna w gastroenterologii
» Obesitologia
» Varia

Szczegółowe informacje: www.gradatim-sympozja.pl/2020gastro/

XVI Ogólnopolska Konferencja
"Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży - co nowego?"

Baner

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji "Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży - co nowego?", która odbędzie się 9 maja 2020 r. w Poznaniu.

W trakcie konferencji zespół ekspertów przedstawi Państwu nowości w zaleceniach pediatrycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i European Society of Hypertension. Ponadto, przygotowaliśmy dla Państwa interaktywny system analizowania i rozwiązywania problemów klinicznych związanych z dzieckiem, u którego rozpoznano nadciśnienie tętnicze w ramach sesji pt. "Dziś pytanie, dziś odpowiedź - forum przypadków klinicznych". Zaproszeni wykładowcy, a także wybitni eksperci w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, zapewnią Państwu ciekawe i praktyczne prezentacje trudnych problemów klinicznych.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo pod adresem: www.hipertensja2020.bok-ump.pl

Zapraszam serdecznie do udziału, prosząc o poinformowanie o realizowanej przez nas inicjatywie współpracowników.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Konferencja "Autyzm w domu i w szkole"

Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na konferencję "Autyzm w domu i w szkole".

Jej celem jest  przedstawienie sposobu funkcjonowania dziecka z autyzmem w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Zaprezentowane zostaną również nowe rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia rodziców i dzieci z ASD, a także osób które na co dzień z nimi współpracują. 

Termin: 25 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, sala A

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowika, a także Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Plakat

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą symulacji

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dla nauczycieli akademickich z zakresu nauczania metodą symulacji. Szkolenie trwa dwa dni, składa się z części warsztatowej i praktycznej (dzień I 8:30-15:00, dzień II 8:00-16:20).

Warsztaty i materiały obejmują tematyką m.in.:

  • możliwości jakie daje Centrum Symulacji,
  • jak przygotować zajęcia oraz jak przygotować się do zajęć,
  • jak napisać scenariusz na zajęcia w Centrum Symulacji,
  • czym są zajęcia z Symulowanym Pacjentem,
  • debriefing,
  • nauczanie umiejętności miękkich,
  • zajęcia z niskiej, pośredniej i wysokiej wierności,
  • aspekty bezpieczeństwa,
  • "Zwiedzanie Centrum Symulacji" - prowadzenie zajęć od podszewki,
  • ćwiczenia praktyczne.

Szczegóły dotyczące rejestracji na stronie http://csm.ump.edu.pl/szkolenie-instruktor

Zdjęcie

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także

Dokumenty: