Konferencje i szkolenia

 

IX Konferencja Ginekologia i Położnictwo - Nowe Trendy

Zbliża się jedno z ważniejszych wydarzeń dla lekarzy ginekologów - IX Konferencja Ginekologia i Położnictwo - Nowe Trendy, która od lat przyciąga uczestników nie tylko interdyscyplinarnym programem, ale także gronem starannie dobranych wykładowców, obdarzonych szczególnym darem dydaktycznym. O taki program co roku dba kierownik naukowy i inicjator tego wydarzenia - prof. Maciej Wilczak.

Termin: 8-9 czerwca 2018 r.
Miejsce: IBB Andersia Hotel, Plac Władysław Andersa 3, Poznań

Sprawdzonym pomysłem i stałym punktem konferencji są coroczne ringi merytoryczne, podczas których spierają się najlepsi eksperci.

Kierownikiem Naukowym wydarzenia jest prof. dr hab. Maciej Wilczak. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawują Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szczegółowym tegorocznej edycji konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=762&p=4708

Plakat

Konferencja Naukowa "Psychologia w medycynie 5"

W imieniu Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP, Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Medycyny Psychosomatycznej oraz Medical Branding zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej "Psychologia w medycynie 5".

Konferencja odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu.

Istnieje również możliwość udziału w warsztatach „Medical branding i marka osobista w opiece medycznej".

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc warsztatowych ograniczona.

Szczegóły zawarte są na stronie konferencji pod adresem: www.pwnm.medicalbranding.pl.

Konferencja “Ethics and the Law in Medicine - in Research and Healthcare”

Plakat

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz
Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm

mają zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników i studentów UMP do udziału w międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji z motywem przewodnim

“Ethics and the Law in Medicine - in Research and Healthcare”,

poświęconej bioetycznym i prawnym zagadnieniom w badaniach klinicznych w Polsce i w Niemczech.

 • 27 czerwca 2018 r. godz. 13.30
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  Sala Senatu Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1
 • 28 czerwca 2018 r. godz. 9.00
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Centrum Kongresowo-Dydaktyczne CKD, ul. Przybyszewskiego 37a

Konferencja odbędzie się w językach angielskim i niemieckim. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja online do dnia 31maja roku: bitly.com/ethics-medlaw

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ethics.medlaw@gmail.com

Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji spędzimy w miłej atmosferze na dyskusjach naukowych i spotkaniach towarzyskich z polskimi i niemieckimi kolegami.


Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. Elżbieta Paszyńska (UMP)
dr hab. Joanna Długosz (UAM)

II Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Zioła na cztery pory roku wiosna - lato"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi na II Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową "Zioła na cztery pory roku wiosna - lato", która odbędzie się 9 czerwca 2018 r.

» Formularz zgłoszeniowy

Plakat

III Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Zioła na cztery pory roku jesień - zima"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi na III Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową "Zioła na cztery pory roku jesień - zima", która odbędzie się 22 września 2018 r.

» Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym"

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek), pod patronatem JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 70, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym".

Organizatorami wydarzenia są jednostki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Pracownią Estetyki Twarzy, Katedra i Klinika Dermatologii oraz Studia Podyplomowe "Estetyka Twarzy" Wydziału Lekarskiego II UMP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji, która ma za zadanie wymianę doświadczeń, a także poszukiwanie i promowanie nowych metod diagnozowania i rewitalizacji skóry twarzy. Dostrzegając potrzebę współpracy poprzez prezentowanie własnych osiągnięć naukowo-badawczych w formie ustnej lub plakatowej, czynny udział jest zawsze mile widziany. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w nowopowstałym uniwersyteckim czasopiśmie - "Journal of Face Aesthetics".

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Szczegółowe informacje: www.estetyka2018.bok-ump.pl

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Chorea and Related Disorders

Poznan, Poland - May 25-26, 2018
Course Directors: Jean-Marc Burgunder, Matej Skorvanek, and Daniel Zielonka

Course Description
Chorea may be a symptom of various movement disorders and may be caused by a wide range of etiologies. The clinical diagnosis and differential diagnosis of chorea is a challenge.

This course is intended for general practitioners, neurologists, psychiatrists, neurosurgeons and neuroscientists interested in chorea. In this course, current results and experiences will be reviewed from the basic science and clinical point of view; it will involve the most relevant clinical aspects of Huntington’s disease and other disorders associated with chorea.

The course also focuses on the possible medication therapy for Huntington’s disease and Parkinson’s disease-related dyskinesias and discusses the neurosurgical procedures with emphasis on deep brain stimulation. The course will focus also on emerging treatments for Huntington’s disease and other causes of chorea. A video session will enable presentation and discussion of phenomenology and differential diagnostic approach to challenging chorea cases by the course participants and experts involved in the meeting.

Learning Objectives

- Describe the current knowledge on the origin and progression of chorea
- Identify the movement disorders associated with chorea and discuss how to distinguish chorea from other neurological symptoms
- Demonstrate how to assess chorea during patient examination and perform differential diagnosis of chorea syndromes
- List the pharmacological, non-pharmacological and invasive treatment options for chorea and related disorders
     
Recommended Audience
This course is intended for movement disorder specialists, general neurologists, psychiatrists, functional neurosurgeons, neuroscientists, general practitioners, and trainees.

Venue
Nobel Tower, First Floor
ul. Dabrowskiego 77a
60-529 Poznan
Poland

» https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/Chorea-and-Related-Disorders.htm

Dzień Jakości UMP

Logo

Prorektor ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. Ryszard Marciniak serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką - nauczycieli, doktorantów oraz studentów - do udziału w organizowanym po raz pierwszy - Dniu Jakości UMP.

To niezwykle interesujące wydarzenie, nad którym patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. Andrzej Tykarski, odbędzie się już 24 maja 2018 r. w Centrum Biologii Medycznej. Jego celem jest przybliżenie idei doskonalenia jakości kształcenia oraz zwrócenie uwagi na współczesne problemy edukacji medycznej.

W programie Konferencji:

 • wykłady prowadzone przez zaproszonych specjalistów, w tym Gościa Specjalnego Dnia Jakości UMP - dra Janusza Janczukowicza z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Debata o Jakości, w której prelegenci - nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci wraz z publicznością zastanowią się nad współczesnymi rozwiązaniami dla akademickiego kształcenia medycznego,
 • bezpłatne warsztaty tematyczne z zakresu profesjonalizmu, wielokulturowości, komunikacji z pacjentem, informacji zwrotnej, roli symulacji medycznej oraz pacjenta symulowanego, nowoczesnych i interaktywnych technik uczenia, weryfikacji wiedzy za pomocą pytań testowych, a także wiele innych.

Program Dnia Jakości UMP oraz szczegółowe informacje na stronie: www.dzienjakosci.ump.edu.pl.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lekarz jako autor i bohater literacki"

Szanowni Państwo!

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Lekarz jako autor i bohater literacki

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie dorobku pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego reprezentują zarazem stan lekarski; wielu z nich nie porzuciło medycyny nawet po osiągnięciu sukcesu literackiego.

Inny cel to analiza wybranych tekstów literackich różnych epok przedstawiających postaci lekarzy. Przedmiotem badań może być zarówno twórczość autorów, których dzieła należą do kanonu danej literatury narodowej, jak i dorobek pisarzy mniej znanych bądź zapomnianych; mile widziane będą też analizy tekstów biograficznych i autobiograficznych przybliżających sylwetki piszących medyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 300 PLN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: dariusz.lewera@egora.pl, bądź jego oryginału na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

» Formularz zgłoszeniowy


Z wyrazami szacunku

dr Dariusz Lewera
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

prof. dr hab. Edward Białek
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

IV edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

od lat kształcimy fizjoterapeutów, ale to nie tylko tradycyjny proces dydaktyczny. Tworzymy wspólny dialog i wymianę doświadczeń. Jeździmy po całym świecie szukając nowych inspiracji fizjoterapeutycznych. Współpracujemy z ekspertami w tej dziedzinie w Polsce, jak i poza nią. Proces usprawniania leczniczego traktujemy jako wyzwanie kliniczne, naukowe, społeczne.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom rozwoju naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wielkopolski Dzień Fizjoterapii, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. pod hasłem

„PROCES STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII”

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie współczesnym trendom fizjoterapii w geriatrii, a wybitni specjaliści z Polski w dziedzinie fizjoterapii, osteopatii, medycyny i psychologii podzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Gorąco zachęcamy do udziału w Wielkopolskim Dniu Fizjoterapii .

» Szczegółowe informacje


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. o zdr. Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

III Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii - Konferencja Naukowo-Badawcza

grafika

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Poznańskich Dniach Cytometrii i Immunopatologii. Organizatorami konferencji są Katedra i Zakład Biologii Komórki oraz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że podobnie jak podczas dotychczasowych spotkań w ramach Poznańskich Dni Cytometrii i Immunopatologii, które są kontynuacją konferencji Cytometria w diagnostyce lekarskiej i Postępy Immunopatologii w diagnostyce klinicznej, zapewnimy program interesujący wszystkich wykorzystujących w badaniach naukowych i diagnostycznych techniki cytometryczne.

Tegoroczne obrady odbywać się będą w dniach 24 i 25 maja 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w konferencji młodych pracowników nauki - pragniemy, aby poznańskie spotkanie umożliwiło Państwu przedstawienie wyników swoich badań, a kontakt z wykładowcami o międzynarodowym autorytecie stał się okazją dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Przewidujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty cytometryczne. Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji spędzimy w miłej atmosferze na dyskusjach naukowych i spotkaniach towarzyskich.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia: http://www.cytometria2018.bok-ump.pl/

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka
prof. dr hab. n. med. Jan Sikora

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

Termin:
19-20 października 2018 r.

Miejsce:
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej atmosferze.

Organizatorzy:
- Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

» Komunikat I

Seminarium „ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony”

zdjęcie

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Seminarium „ESTROwskie paranoble - reminiscencje z Barcelony”, które odbędzie się 24.05.2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Seminarium jest skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, elektroradiologów, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Ma na celu wymianę poglądów na tematy związane z radioterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną, techniką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas ESTRO 37, które odbędzie się w Barcelonie w dniach 20-24.04.2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.estropoznan.pl.

18th International Congress of Young Medical Scientists (ICYMS)


Dear Students and Young Scientists!

This is the 18th time we do our best to offer participants a unique opportunity for an international scientific exchange!

We aim to give young and talented researchers from all over the world not only possibilities to present their achievements, share their ideas and views, but also to take part in professionally organised workshops and courses where they can meet other gifted and enthusiastic young researchers who share their fascination for medical knowledge.

The setting for the Congress is Poznan, a city teeming with life, placed in the heart of Wielkopolska Region, famous for its trade, industry, business, and most of all its academic traditions.

Poznan University of Medical Sciences is considered the best medical university in Poland and has always been a forum for a well-developed scientific activity of the highest European level in the field of medical research.

Furthermore, Poznan is a beautiful place to visit- it joins monuments and old traditions with modern values.

Additionally, our amazing social programme will give you an opportunity to sense this unique atmosphere of Poznan, and to explore its breathtaking nightlife!

» www.icyms.com

We hope to see you soon in Poznań!

 

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także