Dofinansowanie konferencji

Uprzejmie informujemy o możliwości wnioskowania o dofinansowanie konferencji organizowanych przez Jednostki UMP. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Senackiej Komisji ds. Nauki.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem należy złożyć w Dziale Badań Naukowych UMP (ul. Fredry 10), w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2016 r.

» Wytyczne Senackiej Komisji ds. Nauki dotyczące dofinansowania konferencji
» Oświadczenie organizatora konferencji o braku dofinansowania przedsięwzięcia ze środków MNiSW
» Formularz wniosku zgłoszeniowego