Programy badawcze

Krajowe programy badawcze:
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Inne

 

Zagraniczne programy badawcze:
UNDERSTAID

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Zobacz także