Sektorowy Program Operacyjny

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczestniczy w realizacji projektów z zakresu Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006".

Są to projekty:

1.4.3 Inwestycja aparaturowa do diagnostyki przedimplantacyjnej i prenatalnej

Sprawozdanie z realizacji projektu:

- Klinika Rozrodczości
- Klinika Perinatologii i Ginekologii

1.4.2 Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu

Projekt „Inwestycja aparaturowa w laboratoriach Akademii Medycznej w Poznaniu przy Święcickiego”. Celem nadrzędnym realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy badawczo-naukowej, służącej koncentracji potencjału naukowego. W realizacji tego projektu uczestniczą :
- Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej, posiadająca jako jedyna katedra mikrobiologiczna uprawnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla badań czystości mikrobiologicznej leków jak i środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg norm CEN-UN. Więcej informacji
- Katedra i Zakład Farmakognozji, która zajmuje się przeprowadzaniem analiz surowców i preparatów roślinnych nowoczesnymi metodami obowiązującymi w Farmakopeach: Polskiej, Niemieckiej i Europejskiej. Więcej informacji 
- Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, która wykonuje screening i ocenę nowych środków leczniczych i profilaktycznych i ocenę toksyczności i mutagenności, będących warunkiem wprowadzenia na rynek wszelkich związków syntetycznych jak i naturalnych. Więcej informacji

1.4.3 Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Biotechnologii Medycznej