Statut

» Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone: uchwałą nr 65/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 109/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą nr 322/2020 z dnia 21 października 2020 r. i uchwałą nr 347/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.

» Uchwała nr 347/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu

» Uchwała nr 322/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 października 2020 w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 65/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Uchwała nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 roki w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu