Unia Europejska


» Zakres prac Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

» Regulamin projektów WPI finansowanych z Unii Europejskiej

» Regulamin składania wniosków finansowanych z Unii Europejskiej

» Karta projektu

» Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020


Projekty realizowaneProjekty zrealizowane
Horyzont 2020
Centrum Symulacji Medycznej


KONTAKT:

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredy 10
61-701 Poznań
fax: 61 854-61-07

Kierownik:
mgr Karolina Michalak

tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl


SEKCJA POZYSKIWANIA GRANTÓW (DNIG)

mgr Paulina Kobelska
tel.: 61 854-61-04
e-mail: pkobelska@ump.edu.pl 

mgr Paula Chwiej
tel.: 61 854-62-94
e-mail: pchwiej@ump.edu.pl

Zdzisław Podrez
tel.: 61 854-60-54
e-mail: zpodrez@ump.edu.pl


SEKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (DNIN)

mgr Patrycja Makowska
tel.: 61 854-60-33
e-mail: makowska@ump.edu.pl

lic. Anita Nowakowska
tel.: 61 854-60-53
e-mail: anitanowakowska@ump.edu.pl  

mgr Karolina Król
tel.: 61 854-60-53
e-mail: karolinakrol@ump.edu.pl

mgr Izabela Waloszczyk (urlop macierzyński)
tel.: 61 854-60-53
e-mail: iwaloszczyk@ump.edu.pl


SEKRETARIAT KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UMP
(adres: ul. Bukowska 70, piętro I, pok. A204)

mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

 

Zobacz także