Aktualności

Wykład Uniwersytecki na Zamku - Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy.

W jubileuszowym roku powstania Uniwersytetu Poznańskiego, wykłady wygłoszą również naukowcy, związani z uczelniami mającymi wspólne korzenie.

Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”, a wygłosi ją prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tytuł wykładu to:

Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność

Wiedza o tym, jak prawidłowo się odżywiać, aby zaspokoić potrzeby organizmu i zachować zdrowie była przedmiotem zainteresowania ludzi od bardzo dawna. Poglądy na ten temat zmieniały się na przestrzeni dziejów, by w drugiej połowie XVIII wieku dać początek nauce o żywieniu, za której ojca uchodzi francuski arystokrata i uczony Antoine Lavoisier.

Nauka ta, rozwijając się w łączności z medycyną, bromatologią i technologią żywności, zgromadziła dotąd pokaźny zasób wiedzy na temat związków między żywnością, żywieniem i zdrowiem, która jest na bieżąco aktualizowana z wykorzystaniem różnych rodzajów badań obserwacyjnych i eksperymentalnych.

Upowszechnianiu wiedzy żywieniowej służą cztery podstawowe instrumenty: normy żywieniowe, zalecenia żywieniowe, cele żywieniowe oraz znakowanie żywności. Każdy z nich adresowany jest do innego odbiorcy, ma inną specyfikę, a także inne determinanty efektywnego oddziaływania.

Dynamiczny rozwój badań naukowych oraz funkcjonowanie w społeczeństwie wielu mitów, dotyczących zdrowego żywienia stwarzają potrzebę systematycznej oceny dowodów naukowych, wykorzystywanych w aktualizacji wiedzy żywieniowej i jej upowszechnianiu.

Prof. dr hab. Jan Gawęcki - wieloletni pracownik w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się fizjologią i higieną żywienia człowieka. Główny przedmiot jego zainteresowań naukowych to substancje obce w żywności i ich wpływ na organizm, bioenergetyka żywienia, interakcje składników żywności w aspekcie profilaktyki dietozależnych chorób, edukacja żywieniowa, uwarunkowania preferencji pokarmowych oraz fizjologiczne mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i napojów. Ma w dorobku ponad 400 publikacji (w tym 26 monografii), jest autorem i redaktorem naukowym wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich: Żywienie człowieka – Podstawy nauki o żywieniu, Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Żywienie a zdrowie publiczne, Podstawy metodologii badań w nauce o żywieniu i żywności, Słownik terminów żywieniowych. Jest również współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Był wielokrotnie wyróżniany, w tym tytułami doktora honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

plakat


Koncert charytatywny Ogrody Pegaza. Wachlarz wrażliwości

Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zapraszają serdecznie na kolejny koncert z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

OGRODY PEGAZA. WACHLARZ WRAŻLIWOŚCI

przygotowany przez Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych, pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Lidii Suchanek.

Koncert charytatywny Ogrody Pegaza. Wachlarz wrażliwości jest wydarzeniem o szerokim założeniu artystycznym włączonym w obchody Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Odbędzie się 2 grudnia 2018 o godz. 19.00 w Auli UAM.

Wstęp wolny, wymagana rejestracja elektroniczna miejsc poprzez stronę: http://koncerty.amu.edu.pl

Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna POSM II st. im Mieczysława Karłowicza  "Poznańskie Smyczki"-  pod dyrekcją Jacka Pawełczaka
Aleksandra Zgoła - akordeon
Teatr Tańca Coda z Konińskiego Domu Kultury - pod kierunkiem Marty Merdzińskiej
Izabela Górska - fortepian
Bojan Heyn - bas
Mikołaj Suchanek - fortepian
Patrycja Kleszcz - wokal
K. S. Quartet
"Mystery" Zespół Wokalny Zakładu Edukacji Artystycznej - pod dyrekcją Marty Kędzia
prowadzenie koncertu: Marta Kędzia i Robert Sarnecki

W programie m.in. utwory: Fryderyka Chopina, Piotra Czajkowskiego, Stanisława Moniuszki, Adama Jarzębskiego, Richarda Galliano, Carol King, Jamesa Morrisona.

Podczas koncertu tradycyjnie już będzie możliwość wsparcia zbiórki charytatywnej na wózek elektryczny dla Marka Suwezdy - studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako małe dziecko uległ poważnemu wypadkowi.

» Więcej informacji

Plakat


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na drugie spotkanie w kolejnym cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 20 listopada o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM, jego tytuł brzmi:

Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa

Stosowanie prawa i korzystanie z niego to nieustająca walka o dostęp do wiedzy. Wiedza jest bowiem, a przynajmniej powinna być, podstawą wszelkich decyzji, ustaleń i rozstrzygnięć związanych ze stosowaniem prawa.

Wiedza o prawie potrzebna jest każdemu z nas. Ma znaczenie, gdy zawieramy umowę sprzedaży mieszkania, umowę o pracę, gdy jesteśmy wezwani w charakterze świadka, gdy stajemy się ofiarami przestępstwa, czy oskarżonymi. Sposób tworzenia, redagowania, interpretacji i stosowania przepisów prawa nie służy jednak ich zrozumieniu. Można odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. Wiedza pozornie dostępna staje się hermetyczna. Im mniej jednak możliwe wydaje się poznanie i zrozumienie prawa, tym bardziej wymuszane jest posłuszeństwo wobec niego.

Wiedza o faktach potrzebna jest natomiast organom egzekwującym prawo – urzędom skarbowym, prokuraturze, policji, sądom. Dla jej zdobycia korzystają z różnorakich instrumentów, nie stroniąc od tych, których stosowanie jest dolegliwe dla adresatów. Areszty wydobywcze, kontrole, podsłuchy, postępowania wyjaśniające- to środki, których instrumentalne wykorzystanie staje się sposobem wymuszenia wiedzy.

Oba te zjawiska będą przedmiotem analizy. Pokazują one dobitnie, że cena (nie)wiedzy o prawie oraz koszty jakie ponosimy za zdobycie wiedzy w prawie ciągle rosną.

Prof. dr hab. Paweł Wiliński - kierownik Katedry Postępowania Karnego UAM, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010–2012 oraz 2015–2016). W latach 2000–2017 r. zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, od 2010 r. wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w latach 2009–2015, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009–2012, od 2017 r.), członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, „Forum Prawniczego”, międzynarodowej rady naukowej „Archivio Penale”. Dorobek naukowy obejmuje ok. 200 publikacji. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo karne procesowe, prawo konstytucyjne, międzynarodowe prawo karne.

plakat


Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową “Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia”, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Collegium Minus i na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

» Więcej informacji


YOU RAISE ME UP

Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zapraszają serdecznie na koncert „YOU RAISE ME UP" z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Wykonawcy:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
Kwartet The Sunday Singers: Adam Michalak, Maria Szczap, Eryk Szolc, Dorota Wróblewska (wykładowcy i absolwenci UAM, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu)
W programie m.in. utwory Czesława Niemena w aranżacji Waldka Nowakowskiego, Marka Grechuty w aranżacji Mirosława Racewicza i Tomasza Labunia, a także muzyka z filmów: Maska Zorro, Dom, Romeo i Julia.

Podczas koncertu będzie możliwość wsparcia zbiórki charytatywnej na wózek elektryczny dla Marka Suwezdy – studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako małe dziecko uległ poważnemu wypadkowi.

Aula UAM, 14 listopada 2018, godz. 19:00
WSTĘP WOLNY - rejestracja i rezerwacja miejsc http://koncerty.amu.edu.pl/

Plakat


KONCERT "1918. WOLNOŚĆ I INNE WAŻNE SŁOWA"


Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
zapraszają  serdecznie na koncert

1918. Wolność i inne ważne słowa

stanowiący refleksję z okazji 100-lecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego i odzyskania niepodległości.

 

Wykonawcy:
Słowo -  prof. dr hab. K. Ilski, Dziekan Wydziału Historycznego UAM
Chór Kameralny - dyrygent  prof. dr  hab. K. Szydzisz
Fortepian - mgr A. Kosznik
W programie utwory M. Grechuty w aranżacji J. Sykulskiego, a także dzieła F. Chopina, K. Szymanowskiego, I.J. Paderewskiego, J. Łuciuka

 Aula UAM, 7 listopada 2018, godz. 19:00

WSTĘP WOLNY - rejestracja i rezerwacja miejsc: http://koncerty.amu.edu.pl/

Plakat

 


TULIPANY NA 100-LECIE

Kilkanaście cebulek specjalnej odmiany tulipana o nazwie "Uniwersytet Poznański" zasadzili symbolicznie przed Collegium Minus przedstawiciele Władz czterech Uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego. Naszą Uczelnię w tym wydarzeniu reprezentował prorektor ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Marciniak.

Specjalna odmiana czerwono-bordowego  tulipana wyhodowanego w Holandii zakwitnie w maju 2019 r. zarówno przed Collegium Minus, jak i w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie
fot. Przemysław Stanula

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Zachecamy do śledzenia jubileuszowych wydarzeń na profilu: https://www.facebook.com/100latUP/

Like


WSPÓLNA PASJA OD WIEKU

Zapraszamy do obejrzenia filmu o 4 Uczelniach wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego:

 


INAUGURACJA NA CZTERY BERŁA

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wspólnie wypowiedziane słowa czterech Rektorów „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” wraz z uderzeniami czterech bereł zabrzmiały dziś, 1 października  w Auli UAM w Poznaniu. Uczelnie wywodzące swoje tradycje z Uniwersytetu Poznańskiego, świętujące jubileusz 100-lecia, zainaugurowały rok akademicki 2018/2019.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent życzył zgromadzonym m.in., aby trudny okres reform jak najszybciej przyniósł dobre rezultaty.

W inauguracji wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podziękował poznańskiemu środowisku naukowemu za wkład w pracę nad ustawą 2.0.: - Jesteśmy na etapie nie mniej ważnym, nie mniej trudnym niż prace nad ustawą – na etapie jej wdrażania – mówił. Zapowiedział też korekty, które zamierza wprowadzić w rozporządzeniach, m.in. dotyczących ewaluacji naukowców.

Rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w swoich wystąpieniach mówili o wspólnych korzeniach, ale także osiągnięciach uczelni. - Najważniejszym celem obchodów jubileuszu jest uczczenie pamięci twórców Wszechnicy Piastowskiej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju powstałych z niej  uczelni. Chcemy podsumować nasz dorobek, podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju, poszerzyć współpracę między uczelniami, pogłębić wiedzę o akademickich tradycjach Poznania – mówił podczas swojego przemówienia JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. - Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, co oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy - zaznaczył Rektor UAM.

- Nasz Uniwersytet jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców miasta i regionu. W naszych szpitalach klinicznych rocznie hospitalizowanych jest 140 tysięcy pacjentów, a 320 tysięcy leczonych jest ambulatoryjnie. Staramy się, żeby nasza baza była coraz nowocześniejsza i dlatego z taką determinacją zabiegamy o możliwość budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Mamy nadzieję, że nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, który budujemy, będzie jego pierwszym etapem. – mówił JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski. Wyraził też nadzieję, że najbliższa przyszłość będzie odzwierciedleniem idei i dokonań założycieli Uniwersytetu Poznańskiego.

Jak zauważył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: - Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni.

- W naszych działaniach musimy skupić się na spełnieniu wymagań, jakie stawia przed nami nowa Ustawa. - mówił JM Rektor AWF prof. Dariusz Wieliński. I dodał: Mamy do wykonania szczególnie trudne zadanie, gdyż przez lata w naszych efektach kształcenia dominowały umiejętności i kompetencje społeczne. W strukturze kadrowej przewagę stanowili trenerzy. Naszą misją była i jest troska o zdrowie i sprawność fizyczną Polaków. I na przekór faktom - nie jest to troska o pozbawienie pracy absolwentów Pana Rektora Andrzeja Tykarskiego… – dodał humorystycznie Rektor AWF.

Podczas inauguracji głos zabrał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak: - Dotychczasowa współpraca pomiędzy samorządem a uczelniami układa się bardzo dobrze. Powinniśmy jednak mieć większe kompetencje i możliwości finansowania. Chcemy bowiem kooperować w kreowaniu rozwoju dopasowanego do regionalnych potrzeb - mówił.

- Razem można więcej – przypomniał w swoim wystąpieniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – Pragnę podkreślić, że chcemy być dla państwa wsparciem – zapewniał.

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski skierował do studentów następujące słowa: - Nigdy nikt, nikomu nie jest i nie będzie w stanie zabrać zdobytej wiedzy. A ta uczyni z Was nie tylko ludzi myślących, wolnych, ale również trafnie oceniających rzeczywistość, w której żyjecie. 

Podczas uroczystości dokonano symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Reprezentowali oni kierunek prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: neurobiologię.

Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Zgromadzeni mieli także okazję wysłuchać połączonych chórów uczelni, które wykonały jubileuszowy hymn do muzyki Jacka Sykulskiego i słów prof. Sylwestra Dworackiego.

Uroczystą inaugurację czterech uczelni można było również śledzić na żywo w internecie. Co istotne, była ona tłumaczona na polski język migowy, a transmisja internetowa została dodatkowo wyposażona w napisy dla osób słabo słyszących. UAM jest pierwszą uczelnią w kraju i prawdopodobnie w Europie, która podjęła się tego przedsięwzięcia na tak dużą skalę.

Podczas wystąpienia Ministra Jarosława Gowina, do zgromadzonych w auli dotarła informacja o konieczności opuszczenia budynku w związku z informacją o  rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Auli UAM. Po przeszukaniu pomieszczeń przez odpowiednie służby uroczystość wznowiono i kontynuowano bez zakłóceń. – Uniwersytet jest wspólnotą rozumu, a rozum zawsze jest silniejszy niż głupota czy fanatyzm – skwitował Minister Jarosław Gowin, kontynuując swoje przerwane wystąpienie.

Małgorzata Rybczyńska

 


KONCERT INAUGURACYJNY

Serdecznie zapraszamy na koncert inaugurujący cykl koncertów w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego!

3 października 2018 r. o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu wystąpi Jacek MEZO Mejer z zespołem oraz wykładowcy, studenci i przyjaciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Bilet wstępu w cenie 15zł będzie można zakupić przed wejściem na wydarzenie. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na zakup wózka elektrycznego dla Marka Suwezdy - studenta UAM.

Sponsorem koncertu jest firma KREISEL.

Plakat


WIELKI KONCERT

Andrea Bocelli zaśpiewa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To najbardziej spektakularne muzyczne wydarzenie odbędzie się 11 maja 2019 na stadionie INEA w Poznaniu. 

» Więcej informacji

 

 


RAZEM W JEDNYM KIERUNKU

W dniu 25 listopada 2017 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”, w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Lekarskiego II. Konferencję otworzył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Na sali obecni byli liczni przedstawiciele władz Uczelni. Międzynarodowy charakter Konferencji podkreśliła obecność prof. Jerzego Jankuna, który wygłosił wykład plenarny.

Komitet Organizacyjny

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

 


Egzamin z 25-lecia

Piątek 24 listopada zgromadził pełną salę znamienitych gości z okazji Jubileuszu Wydziału Lekarskiego II. To już 25 lat odkąd Wydział Lekarski II funkcjonuje jako samodzielna jednostka, a sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania, pracy i wsparcia wielu osób. Stąd też wyjątkowym punktem jubileuszowej gali w reżyserii Danieli  Popławskiej z Teatru Nowego i dra Rafała Staszewskiego - Kanclerza UMP, było wręczenie ustanowionej przez Władze Wydziału nagrody KOMEDY 2017. Statuetki z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego odebrali profesorowie: Maria Borysewicz-Lewicka, Jacek Wysocki, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała i Stefan Grajek. Jak podkreślała dr hab. Lidia Gil, prodziekan ds. nauki i stopni naukowych, współprowadząca Egzamin z 25-lecia, nagrody honorują osoby, których działalność i zaangażowanie w życie akademickie determinuje rozwój Wydziału, promując przy tym szlachetne postawy. Specjalnie dla nagrodzonych śpiewała Anna Mierzwa, aktorka Teatru Nowego, przy akompaniamencie Radosława Mateji  i Celiny Kotz.

Jubileuszowe spotkanie było okazją przede wszystkim do podziękowań, wspomnień i podsumowań. "Przeegzaminowani" przed publicznością zostali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. Wyjątkową niespodzianką dla gości była monografia obrazująca minione 25 lat, której przygotowania podjął się powołany przez Dziekana, zespół redakcyjny, na czele którego stanęli profesorowie: Bogdan Miśkowiak i Romulad Ochotny.

Uroczystość uświetnił, będący kontynuacją rozważań z Wieczoru Świętego Łukasza wykład prof. Stefana Grajka, po którym przed publicznością wystąpili Maja i Andrzej Sikorowscy.

Kolejny egzamin za 25 lat!

» Fotogaleria