Aktualności

100-lecie nauczania farmacji oraz 40-lecie nauczania analityki medycznej w Poznaniu

Uczestnicy

Kształcenie farmaceutów na poziomie akademickim ma w Poznaniu stuletnią tradycję. Z tej okazji 15 listopada br. odbyła się uroczysta Konferencja Naukowa pt. „100-lecie nauczania farmacji oraz 40-lecie nauczania analityki medycznej w Poznaniu”.

Wzięli w niej udział reprezentanci środowiska farmaceutycznego z całej Polski: dziekani wydziałów farmaceutycznych innych uczelni, reprezentanci przemysłu farmaceutycznego, a przede wszystkim farmaceuci z Wielkopolski i społeczność Wydziału Farmaceutycznego naszego Uniwersytetu. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta i regionu, reprezentanci uczelni wyższych Poznania oraz licznie reprezentowane władze naszego Uniwersytetu.

Pierwsza część konferencji poświęcona była jubileuszowi 100-lecia nauczania farmacji i 40-lecia diagnostyki laboratoryjnej. W imieniu JM Rektora profesora Andrzeja Tykarskiego gości przywitał profesor Michał Nowicki Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Mówił o wielowymiarowej symbolice liczby 100 podkreślając, że reprezentuje ona pewną całość i przełom między przeszłą a następną epoką. Wiążą się z tym duże nadzieje i oczekiwania wobec Wydziału Farmaceutycznego w przyszłości.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, profesor Edmund Grześkowiak mówił o tym, że jubileusz napawa dumą całą wydziałową społeczność. Dzisiejszy autorytet Wydziału Farmaceutycznego, jego renoma, to dorobek wielu pokoleń absolwentów i pracowników na przestrzeni minionych stu lat. Jednym z ważniejszych osiągnięć jest powołanie 15 lat temu studiów anglojęzycznych w dziedzinie farmacji, które stanowią ważny krok w rozwoju Wydziału. Ale całkiem przełomowym wydarzeniem jest rozpoczęcie budowy nowego Collegium Pharmaceuticum, które pomoże na pewno sprostać lepiej wyzwaniom stawianym rzed Wydziałem Farmaceutycznym w przyszłości.

Profesor Lucjusz Zaprutko, Kanclerz Kolegium Farmaceutycznego i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego nakreślił trzy obszary rozwoju farmacji w przyszłości. Pierwszy to rozwój farmacji ogólnodostępnej z farmaceutą w roli doradcy chorego. Drugi to połączenie farmacji szpitalnej i klinicznej w kierunku farmacji zindywidualizowanej, dopasowanej do każdego pacjenta. Trzeci obszar to inżynieria farmaceutyczna, czyli badania nad lekiem i jego wytwarzaniem. W tych kierunkach rozwijać będą się nauki farmaceutyczne.

Profesor Anita Magowska wygłosiła wykład pt. „Wydział Farmaceutyczny na przestrzeni jego 100-lecia”. Omówiła genezę powstania Wydziału, przedstawiła sylwetki ludzi, którzy mieli największy wpływ na rozwój nauk farmaceutycznych, rolę Wydziału Farmaceutycznego w okresie międzywojennym w kształceniu farmaceutów, ale także jego udział w rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Straty jakie poniósł Wydział Farmaceutyczny w wyniku II Wojny Światowej były ogromne i nie tylko o straty materialne chodzi. Podczas wojny zginęło 40 procent pracowników Wydziału. Czas powojenny był więc czasem odbudowy pod każdym względem, ale dzięki ludziom, wybitnym organizatorom życia akademickiego oraz wielkim osobowościom naukowym Wydział Farmaceutyczny naszego Uniwersytetu zawsze był w czołówce krajowej zarówno w dziedzinie kształcenia farmaceutów jak i pod względem osiągnięć naukowych.

Jubileusz 100-lecia stał się okazją do wyróżnienia wielu zasłużonych osób. Odznaczenia państwowe wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska. Otrzymali je:

Złoty Krzyż Zasługi:

Srebrny Krzyż Zasługi:

Brązowy Krzyż Zasługi:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

Medale 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego otrzymali:

Uhonorowano także pracowników Dziekanatu. Mgr Beata Słomińska, kierownik Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, otrzymała Medal Uczelni, a Wyróżnienia otrzymały:

W kolejnym punkcie uroczystości dziękowano szczególnie przyjaciołom Wydziału wręczając specjalne „kryształowe laury”. Pierwszą statuetkę otrzymał JM Rektor profesor Andrzej Tykarski. W imieniu Rektora wyróżnienie odebrał Prorektor Michał Nowicki.

Za równie duże zasługi dla Wydziału wyróżnienie odebrał obecny Dziekan Wydziału Lekarskiego, Rektor minionej kadencji, profesor Jacek Wysocki. Kolejne „kryształowe laury” otrzymali: Dyrektor Generalny naszego Uniwersytetu  doktor Rafał Staszewski, były Kanclerz Uniwersytetu Medycznego, pan magister Bogdan Poniedziałek,  Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Firma Biofarm Sp. z o.o., która nigdy nie odmówiła swojej hojnej pomocy i na każdym kroku efektywnie współpracuje naukowo i organizacyjnie z Wydziałem,  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek”, wspierające Wydział we wszystkich  poczynaniach, Firma wspierająca Wydział nie tylko pod względem zaopatrzenia, ale także w zakresie wielu akcji społecznych i działań organizacyjnych Przedsiębiorstwo Witko Group z Łodzi. Spośród osób indywidualnych na szczególne wyrazy uznania zasłużył nasz absolwent, a potem pracownik, współtwórca i wieloletni Dyrektor R&D firmy Biofarm, doktor Andrzej Ostrowicz.

Podziękowania złożono także wielu firmom, z którymi Wydział Farmaceutyczny na co dzień współpracuje.

Zwieńczeniem części oficjalnej uroczystości 100-lecia był występ Chóru Uniwersyteckiego pod kierunkiem profesora Przemysława Pałki.

Honorowymi gośćmi jubileuszowej konferencji byli doktorzy honoris causa naszego Uniwersytetu: profesor Oliver Kayser i profesor Roman Lesyk. Specjalne wykłady w części naukowej wygłosili także profesorowie Jerzy Pałka na temat eksperymentalnej farmakoterapii raka i profesor Krystyna Olczyk na temat nowych opcji diagnostycznych i terapeutycznych w dyslipidemii.

» Fotogaleria z wydarzenia


Helena Czechowska

Fakty UMP


Festiwal "100 lat razem" za nami

Festiwal 100 lat razem

7 i 8 czerwca centrum Poznania zapełniły atrakcje i koncerty przygotowane dla mieszkańców miasta i regionu w ramach Festiwalu 100 lat razem!

W ten wyjątkowy sposób cztery poznańskie Uczelnie wywodzące się z Wszechnicy Piastowskiej -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego uczciły jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Strefy przygotowane dla mieszkańców cieszyły się ogromną popularnością, a rzesze mieszkańców skorzystały z bogatego programu przygotowanego przez naszą Uczelnię.

Dziękujemy partnerom: Szpitalowi Klinicznemu Przemienia Pańskiego, Wydziałowi Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział Poznań, Akademickiej Społeczności Ratownictwa i Medycyny Katastrof oraz Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Logotypy

» Fotogaleria z wydarzenia

 


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Jak wiedza o cukrzycy może poprawić zdrowie społeczeństwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zaprasza na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 11 czerwca o godzinie 18:00 w Sali Prób w Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a jego tytuł brzmi:

Jak wiedza o cukrzycy może poprawić zdrowie społeczeństwa

Cukrzyca to choroba metaboliczna, wynikającą z niedoboru bezwzględnego lub względnego insuliny. Ta tylko słodka z nazwy choroba jest pandemią XXI wieku. Na świecie ponad 420 mln populacji cierpi z powodu cukrzycy - w Polsce liczba chorych wynosi około 3 mln. W ostatnich trzech dekadach nastąpił ponad trzykrotny wzrost liczby chorych, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 20 lat przekroczy 600 mln na całym globie!

Cukrzyca to problem zdrowotny, doprowadzający wielu chorych do kalectwa z powodu przewlekłych powikłań schorzenia oraz przedwczesnego zgonu. Co 6 sekund na świecie umiera osoba z powodu cukrzycy i jej powikłań, a co druga z nich ma mniej niż 60 lat.

Cukrzyca, a przede wszystkim jej przewlekłe powikłania, to także ogromny problem społeczny i ekonomiczny. Potrzeba wiedzy oraz chęci, aby ją pokonać. Potrzeba najpierw poznania i zdefiniowania czynników sprawczych, będących złożoną konstrukcją przyczynowo-skutkową, powiązaną z postępem cywilizacyjnym i zleniwieniem fizycznym człowieka.

Ta wiedza o czynnikach sprawczych choroby oraz jej powikłaniach to fundament działań prewencyjnych prowadzących do szybszego, aktywnego wykrywania choroby, a także zapobiegania jej negatywnym następstwom. Wiedza i umiejętności dobrej terapii osób dotkniętych chorobą, a także profilaktyka, to szansa na zdrowsze i dłuższe życie.

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na naturalnej historii cukrzycy i patomechanizmu przewlekłych powikłań, insulinoterapii z wykorzystaniem nowych technologii, cukrzycy i sportu. Wychowanka prof. Bogny Wierusz-Wysockiej i prof. Henryka Wysockiego, W 2002 roku odbyła staż naukowy w Diabetes Trial Unit w Oxfordzie. Jest autorką i współautorką ponad 200 pełnotekstowych publikacji, 10 monografii oraz 60 rozdziałów do podręczników. Od 1994 roku członek European Association for the Study of Diabetes (EASD), od 2011 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, od 2016 r. przewodnicząca Zespołu ds. Zaleceń klinicznych PTD aktualizowanych i publikowanych corocznie, od 17 maja 2019 roku prezes PTD. Propagatorka aktywności fizycznej, współorganizator I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej oraz I i II Mistrzostw Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą, sama uprawiająca kolarstwo górskie, zawodniczka grupy MedBike team.

Plakat wydarzenia


Festiwal 100 lat razem!

Baner

Przed nami jedno z ostatnich wspólnych wydarzeń w ramach Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Cztery miejsca, cztery strefy działań, koncerty gwiazd takich jak Lady Pank, i wiele propozycji dla zainteresowanych nauką, sztuką i przyrodą. Coś dla ducha i dla ciała jak Zlot Food-trucków - to tylko niektóre z atrakcji, które 7 i 8 czerwca w centrum Poznania przygotowały: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Nasza Uczelnia wraz ze Szpitalem Przemienia Pańskiego, Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz studentami działającymi w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział Poznań oraz Akademickiej Społeczności Ratownictwa i Medycyny Katastrof zapraszają w dniu 8 czerwca od godz. 14.00 do 19.00 do specjalnej strefy przygotowanej pod Centrum Kultury ZAMEK.

Czekamy na Państwa z Festiwalem Zdrowia, badaniami w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania miażdżycy, na najmłodszych zaś ze Szpitalem Pluszowego Misia i Akcją Zostań Superbohaterem.

Nie zabraknie  sprawdzania umiejętności psychomotorycznych, alkogogli oraz mobilnego Komisariatu. W programie także nauka udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy ze znajomości przepisów drogowych.

Program Festiwalu: http://100lat.amu.edu.pl/100-lat-razem-festiwal-jubileuszowy-dla-miasta-i-regionu/

 


Konferencja naukowa "Oleje jadalne - od surowca do zdrowia konsumenta"

Logotypy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Oleje jadalne - od surowca do zdrowia konsumenta" organizowanej z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego.

Termin: 12-13 czerwca 2019 r.

Miejsce: Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Szczegółowe informacje: Komunikat II

Logotypy


Koncert muzyki polskiej

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz oficjalnej inauguracji działalności Stowarzyszenia im. Józefa Madei serdecznie zapraszamy do udziału w Koncercie muzyki polskiej, który odbędzie się 6 czerwca 2019 r o godz. 18:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego.

» Szczegółowe informacje

Plakat

 


100 lat!

Zdjęcie

7 maja odbyły się kulminacyjne uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, który był także świętem uczelni z niego się wywodzących: naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Jubileuszowe obchody miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęły się  Mszą Świętą w Katedrze koncelebrowaną przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski oraz innych biskupów i księży Archidiecezji Poznańskiej. W Katedrze zasiedli członkowie Senatów wspólnie obchodzących jubileusz uczelni oraz licznie zgromadzeni zaproszeni goście, absolwenci i studenci. Arcybiskup Stanisław Gądecki w swoim wystąpieniu przypomniał fakt, że dokładnie sto lat temu 7 maja odbyła się w Katedrze Msza św. w intencji nowopowstałego Uniwersytetu Poznańskiego. Fakt ten w niepodległej Polsce wszyscy przyjęli z radością i nadzieją. Dziś Kościół patrzy z podziwem na dokonania akademickiej wspólnoty - mówił Arcybiskup - po czym omówił elementy, które składają się na fenomen Uniwersytetu. Podczas Mszy św. odbyło się czytanie z Księgi Mądrości, do którego także nawiązał Arcybiskup mówiąc, że mądrość jest emanacją Boga na świecie. Podkreślił, że dobry Uniwersytet jest także królestwem wartości, w szczególności prawdy, dobra i pokory. Po nabożeństwie w Katedrze uroczysty orszak  ruszył ulicami miasta na Plac Mickiewicza.

O godzinie 14 w Auli UAM odbyło się uroczyste posiedzenie połączonych Senatów czterech świętujących jubileusz uczelni. Wzięło w nim udział wielu gości: Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Ministrowie Paweł Mucha i Andrzej Dera, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel Premiera RP profesor Zdzisław Krasnodębski, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Poznania i Wielkopolski: Wojewoda Zbigniew Hoffmann, Marszałek Marek Woźniak, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rektorzy wielu uczelni polskich i zagranicznych, doktorzy honoris causa świętujących uczelni oraz absolwenci i studenci.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk profesora Andrzeja Gulczyńskiego, w którym przedstawił historię Uniwersytetu. Przemówienie inauguracyjne Rektorów miało niecodzienną konstrukcję, było bowiem wspólne, wygłaszane fragmentami przez Rektora UAM profesora Andrzeja Lesickiego, Rektora UMP profesora Andrzeja Tykarskiego, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego profesora Jana Pikula i Rektora AWF profesora Dariusza Wielińskiego. W tym wystąpieniu Rektorzy przedstawili w skrócie osiągnięcia swoich Uczelni.

Następnie Senaty czterech uczelni przyjęły Uchwałę Jubileuszową, pod którą Rektorzy złożyli podpisy. Uchwała wraz z innymi przedmiotami trafiła do kapsuły czasu, umieszczonej przed Uniwersytetem.

Następnie reprezentujący Prezydenta RP Minister Paweł Mucha odczytał list gratulacyjny od Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym Prezydent RP dziękuje społeczności uniwersyteckiej za ogromny wkład w rozwój Polski. Prezydent RP Andrzej Duda z okazji jubileuszu nadał odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym osobom. Z naszego Uniwersytetu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali profesorowie: Wanda Baer-Dubowska, Edmund Grześkowiak, Wojciech Kozubski, Jerzy Marcinkowski, Jadwiga Mielcarek, Juliusz Przysławski, Marek Ruchała, Andrzej Szkaradkiewicz i Jarosław Walkowiak.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, w tym ten najbardziej oczekiwany: Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Podkreślał, że uniwersytety są rdzeniem Europy, gwarancją wolności, bez której demokracja nie jest w stanie przetrwać. Mają także misję organizowania życia publicznego stając się trybuną do wyrażania różnych poglądów. Wasz Uniwersytet - mówił - jest znany z różnorodności skoro tytuły magisterskie przyznano tu Adamowi Michnikowi i Romanowi Giertychowi. Uniwersytet jest od tego, żeby przekraczać granice dogmatu, doktryny, rutyny ale tylko wtedy, kiedy szanujemy poglądy innych. Szczególnie bliski jest mi - mówił Donald Tusk - cytat „nie zgadzam się z twoim poglądem ale po kres moich dni będę bronił twojego prawa do jego głoszenia” .

Następnie profesor Zdzisław Krasnodębski Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego reprezentujący Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał list gratulacyjny od Premiera.

Anna Budzanowska dyrektor w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim wystąpieniu podkreślała ogromny wkład środowiska akademickiego Poznania w prace nad Konstytucją dla Nauki. Mówiła, że poznańskie uczelnie są wzorem dla całego kraju w szybkości i sprawności wdrażania nowych rozwiązań.

Narodowy Bank Polski z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu wybił specjalne kolekcjonerskie złote i srebrne monety. Przedstawicielka NBP wręczyła takie pamiątkowe monety Rektorom czterech Uczelni.

Za wkład w rozwój regionu, za kształcenie absolwentów, którzy zmieniają losy świata dziękował marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przypomniał wybitnych absolwentów Uniwersytetu, którzy byli jednymi z twórców polskiej wolności. Uhonorował cztery uczelnie przekazując na ręce Rektorów Złote Pieczęcie Miasta Poznania.

Na zakończenie jubileuszowych uroczystości odbył się  koncert „Od Paderewskiego do Pendereckiego. Doktorzy honoris causa na 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego”. Wystąpili znakomici soliści: pianista Jacek Kortus, śpiewacy: Marzena Michałowska, Karolina Gumoś, Rafał Bartmiński, Dariusz Machaj, połączone chóry akademickie, Poznańskie Słowiki, Chór i Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

» FOTOGALERIA


Helena Czechowska
Fakty UMP


Największe, kulturalne wydarzenie 100-lecia UP

Zdjęcie

Jubileuszowy koncert Andrea Bocelliego - światowej sławy włoskiego tenora - odbędzie się już jutro, tj. 11 maja br. o godz. 20:30 na Stadionie Miejskim. Przygotowania trwają już od tygodnia, a wydarzenie będzie największym biletowanym koncertem muzyki klasycznej w Polsce.

O przygotowaniach do koncertu organizatorzy poinformowali na środowej konferencji prasowej, w której udział wzięli także rektorzy czterech uczelni-jubilatów. Wiadomo już, że bilety na jubileuszowy koncert z okazji 100-lecia UP kupiło 25 tys. osób, a na teren stadionu widzowie będą wpuszczani od godz. 18:15. Warto mieć to na uwadze i odpowiednio zaplanować przyjazd na koncert. Ze względu na tak duże zainteresowanie organizatorzy zachęcają także do skorzystania z komunikacji miejskiej. Dla osób, które przyjadą na stadion samochodem, dostępny będzie parking przy ul. Ptasiej. Ważne jest również, aby wydrukować bilety elektroniczny – wyświetlony na ekranie telefonu może zostać niepoprawnie odczytany przez skanery.

Podczas konferencji rektorzy poinformowali również, czym kierowali się przy wyborze artysty. Ponieważ koncert będzie okazją do świętowania jubileuszu wraz z mieszkańcami miasta, ważne było, aby gwiazda wieczoru zapełniła trybuny. Adrea Bocelli nigdy wcześniej nie występował w Poznaniu, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność wydarzenia. Wraz z tenorem na scenie wystąpią jego goście – m.in. dyrektor muzyczny, dyrygent Carlo Bernini, flecista Andrea Griminelli, wokalistki: sopranistka Maria Aleida Rodriguez i piosenkarka pop Ilaria Della Bidia, dwoje tancerzy – Federico Zeno Bassanese oraz absolwentka poznańskiej szkoły baletowej Maria Pawelec. W 12 utworach z Bocellim zaśpiewa międzynarodowy chór Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat”. Na scenie wystąpi także rozszerzona orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Magdalena Grabowska

 


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 14  maja o godzinie 18:00 w Foyer Teatru Animacji  w Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Zakłócenia i manipulacje transmisją wiedzy. Socjologia kłamstwa

Źródłem naszych informacji o świecie są w olbrzymiej większości przekazy otrzymywane na różne sposoby od innych ludzi, poprzez codzienne rozmowy, sformalizowane zapisy czy Internet. Te przekazy są źródłem wiedzy pewnej, ale i mniej lub bardziej zmiennych opinii, fałszywych przekonań i stereotypów.

Poszczególne fazy procesu transmisji wiedzy (źródła wiedzy nadawcy – subiektywne przekonania nadawcy – przekaz nadany przez nadawcę – przekaz odebrany i zrozumiany przez odbiorcę – informacje zaakceptowane przez odbiorcę) podlegają zarówno przypadkowym zakłóceniom, jak i celowym manipulacjom. Wśród tych ostatnich najważniejsze są: naiwne powielanie nieprawdy, umyślne kłamstwa, tworzenie fałszywych autorytetów, narzucanie poglądów przymusem czy indoktrynacją, niedopuszczanie do dialogu.

Kłamstwo pojęte jako świadome i intencjonalne udzielanie przez nadawcę informacji niezgodnych z jego subiektywnymi przekonaniami występuje nie tylko w propagandzie, grze wywiadów, polityce czy dyplomacji, ale i w życiu codziennym. Ma ono różne formy, metody i funkcje społeczne, nie tylko czysto negatywne, ale czasami również pozytywne. Analizą jego społecznego funkcjonowania zajmuje się socjologia kłamstwa. 

Prof. dr hab. Marek Ziółkowski -  socjolog, absolwent Marcinka, profesor w Instytucie Socjologii UAM, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Wykładał m.in. w USA, Francji i Australii. Autor ponad 200 publikacji, w tym takich monografii jak: Znaczenie – interakcja – rozumienie (1981), Wiedza – jednostka – społeczeństwo (1989), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego (2000), Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego (2015). Jest też współautorem książek: Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna (1976), Jednostka wobec władzy (1994), Mentalność Polaków (2003).

Był m.in. przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, wiceprzewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, senatorem RP i wicemarszałkiem Senatu, konsulem honorowym Francji w Poznaniu, ambasadorem w Maroku. Oficer Legii Honorowej i Orderu Zasługi (Francja), komandor Orderu Króla (Belgia), wielkiego krzyża Orderu Alawitów (Maroko).

Plakat


Zapraszamy do wspólnego świętowania

Plakat


Zaproszenie na Konferencję Naukową "Uniwersytet Poznański i jego kontynuatorzy w służbie Polsce i Wielkopolsce"

PLakat
Plakat


Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego za nami!

Studenci, absolwenci, pracownicy uczelni, a także przyjaciele Uniwersytetu Poznańskiego pokonali w minioną niedzielę, 14 kwietnia br., trasę Półmaratonu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w ramach 12. PKO Poznań Półmaratonu. Biegaczom na trasie towarzyszyli studenci-wolontariusze oraz grupy rekonstrukcyjne, które miały przybliżyć najważniejsze wydarzenia historyczne poznańskiego środowiska akademickiego, Wielkopolski oraz kraju.

Z nieoficjalnych danych wynika, że w historycznym Półmaratonie 100-lecia UP wzięło udział 487 zawodników. Najliczniejszą kategorię stanowili absolwenci – 139 biegaczy oraz aktualni studenci - 82 osoby. Absolwentek wystartowało 76, natomiast studentek – 71. Swoje uczelnie reprezentowali także pracownicy – na metę przybiegło w sumie 86 zawodników, kobiet i mężczyzn. W kategorii „Przyjaciel Uniwersytetu” wystartowało 33 biegaczy i biegaczek, m.in. z Klubu Biegacza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficjalne wyniki poznamy po przeprowadzeniu weryfikacji przez głównego organizatora półmaratonu.

Na starcie biegaczom towarzyszyli rektorzy czterech uczelni-jubilatów - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - a także pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego - prof. Heliodor Święcicki. Przed startem zagrzewali biegaczy do walki o każdą sekundę oraz życzyli bezpiecznego dotarcia do linii mety. Na starcie rokiem 1919 rozpoczynała się także symboliczna oś czasu. Dokładnie 101 studentów w odległościach ok. 210 metrów od siebie wyznaczało kolejne lata ze stuletniej historii Uniwersytetu Poznańskiego.

Biegaczom towarzyszyli także przedstawiciele historycznych grup rekonstrukcyjnych. Zawodnicy mijali m.in. trzech powstańców wielkopolskich z armatą i samochodem pancernym, członków korporacji akademickich oraz organizacji studenckich działających w międzywojennym Poznaniu, kryptologów, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali kod Enigmy, demonstracje studentów z 1968 r., funkcjonariuszy ZOMO, czy przedstawicieli Ruchu Lednica, którzy przez megafon zagrzewali do pokonania ostatnich kilometrów trasy. Półmaratończyków gorąco dopingowali także studenci uczelni oraz zespoły folklorystyczne - Zespół Tańca Ludowego „Poznań” AWF oraz Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prorektor ds. nauki AWF, prof. Jan Celichowski, pomysłodawca i twórca historycznej oprawy biegu, serdecznie dziękuje studentom i pracownikom wszystkich uczelni zaangażowanym w organizację Półmaratonu 100-lecia UP. Ponad 10 tys. uczestników biegu w ciekawy sposób mogło przypomnieć sobie najważniejsze postaci, wydarzenia oraz organizacje studenckie i akademickie, jakie pojawiły się na przestrzeni całego wieku akademickiej historii Poznania i Polski.

12. PKO Poznań Półmaraton zwyciężył Etiopczyk Abate Sikiyas Misganowa z czasem 01:02:29. Wśród Polaków najszybszy był Krystian Zalewski, który uplasował się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet najszybciej do mety dobiegła Kenijka Lilian Jelegate, z czasem 01:11:13, natomiast najlepsza Polka – Anna Łapińska, zajęła dziewiąte miejsce.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


Kryptolodzy i powstańcy towarzyszyć będą maratończykom w Poznaniu

Logo

W niedzielę, 14 kwietnia ponad 11 tysięcy zawodników wystartuje w 12. PKO Poznań Półmaraton, któremu towarzyszy Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Z tej okazji uczestnicy przebiegną przez symboliczną oś czasu.

Już na starcie o godz. 10.00 z Międzynarodowych Targów Poznańskich, zawodnikom towarzyszyć będzie prof. Heliodor Święcicki, natomiast niespełna 200 metrów dalej, przy ulicy, której jest patronem, będzie można spotkać powstańców wielkopolskich.  Za rondem Nowaka Jeziorańskiego, przy skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Cześnikowską, czekać będą na nich kryptolodzy, którzy złamali kod Enigmy. Między siódmym a trzynastym kilometrem trasy grupy rekonstrukcyjne przedstawią wydarzenia związane z demonstracjami Poznańskiego Czerwca 1956 roku, wystąpieniami studentów z 1968 r., powstaniem Solidarności oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w 1980 r., a także wydarzeniami z grudnia 1981 roku. Uczestnicy biegu miną także demonstrację antykomunistyczną oraz funkcjonariuszy ZOMO. Przed samą metą półmaratończycy będą mogli liczyć na gorący doping studentów wszystkich uczelni świętujących jubileusz: UAM UMP, UPP i AWF.

Utrwalając na zdjęciach lub filmikach historyczną oprawę Półmaratonu 100-lecia UP oraz 12. PKO Poznań Półmaratonu każdy może dołożyć swoją cegiełkę do uczczenia jubileuszu. Osoby, które swoimi pamiątkami będą dzieliły się w mediach społecznościowych, zachęcamy do oznaczenia ich hasztagami: #Półmaraton100-leciaUP, #100-lecieUP lub #Poznanon. Pozwoli to na wspólne stworzenie elektronicznego albumu z historycznego biegu.

Przypomnijmy, że w biegu z historią w tle można wziąć udział zapisując się do jednej z czterech kategorii - „Student/Doktorant”, „Pracownik”, „Absolwent” jednej z czterech uczelni-jubilatów oraz „Przyjaciel Uniwersytetu”. Ostatnia kategoria jest otwarta dla wszystkich uczestników 12. PKO Poznań Półmaratonu.

Nagrody:
pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne - 3 tys. zł za miejsce pierwsze, 2 tys. zł za miejsce drugie oraz 1 tys. zł za miejsce trzecie w każdej kategorii. Pamiątkowe gadżety dla wszystkich uczestników.

Zapisy:
1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaznaczając rubrykę „Drużyna klasyfikowana - Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”,
2. poinformować organizatora o chęci uczestniczenia w Półmaratonie 100-lecia UP mailowo na adres bieg100lecie@awf.poznan.pl - podając swoje nazwisko i imię, numer startowy oraz wybraną kategorię (Pracownik /Student i doktorant/ Absolwent /Przyjaciel Uniwersytetu).

Opłaty:
130 zł do 11 kwietnia br., w dniach 12-13 kwietnia br. - 150 zł.  W kwocie tej zawiera się opłata za udział w 12. PKO Poznań Półmaratonie oraz w Półmaratonie 100-lecia UP.

Kontakt do organizatorów:
bieg100lecie@awf.poznan.pl, tel. 606 345 215.

Zachęcamy do udziału!

 


Dzień Sportu Uniwersytetu Poznańskiego

Logo

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów UMP, kochających aktywność fizyczną, do udziału w zbliżającym się wielkimi krokami Dniu Sportu Uniwersytetu Poznańskiego.

Sportowa rywalizacja, w której udział wezmą przedstawiciele 4 poznańskich uczelni - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego - odbędzie 8 maja 2019 r. (środa).

Szczegółowe informacje: https://dziensportu.amu.edu.pl

 


Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową - Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości

Logo

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości, która odbędzie się 6 maja 2019 r.

Rejestracja elektroniczna (do 19.04.2019 r.) - http://100lat.amu.edu.pl/konferencja/

» Więcej informacji

 


Wykład Uniwersytecki na Zamku: Chemia - podejście naukowca, a oczekiwania i poglądy społeczeństwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 9 kwietnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Schroeder z Wydziału chemii UAM, a jego tytuł brzmi:

Chemia - podejście naukowca, a oczekiwania i poglądy społeczeństwa

„Chemia tworzy substancje z nowymi właściwościami, tworzy świat”. To sformułowanie włoskiego filozofa nauki prof. Evandro Agazii’ego najpełniej opisuje relacje pomiędzy efektami pracy chemików, a obawami i oczekiwaniami społeczeństwa wobec nowych związków oraz materiałów chemicznych.

Chemicy tworzą nowe materiały niewystępujące w środowisku naturalnym. Wszystkie substancje chemiczne posiadają właściwości wynikające z ich budowy i struktury, dlatego każdy pierwiastek lub związek chemiczny wpływa na środowisko, w jakim występuje.   

Odpowiedzialne obchodzenie się z produktami chemicznymi i wiarygodne testowanie ich działania na otoczenie jest niezbędne w czerpaniu korzyści z osiągnięć chemii.

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder - chemik, kierownik Zakładu Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Chemii UAM. Na podstawie bazy Wab of Science jest autorem lub współautorem 341 prac indeksowanych w tej bazie. Prace te były cytowane ponad 2600 razy. Jest autorem lub współautorem 12 książek wydanych z zakresu chemii. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę chemii supramolekularnej, chemii analitycznej oraz badanie wpływu chemikaliów na środowisko naturalne. Obecnie prowadzi badania nad syntezą i zastosowaniem nieorganiczno-organicznych nanomateriałów hybrydowych, z  elektywnymi receptorami molekularnymi. Od wielu lat współpracuje z przemysłem chemicznym, instytutami branżowymi, gminami oraz małymi i średnimi firmami, zajmującymi się produkcją chemikaliów i utylizacją odpadów. W swoich poglądach jest przekonany o wiodącej roli chemii w rozwoju cywilizacji, w tym tak ważnym dla współczesnego świata procesie realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

 Plakat


Wystawa jubileuszowa

28 marca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej "W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu", którą Muzeum UMP przygotowało z okazji setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego oraz jego Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego. Wystawa została objęta honorowym patronatem JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

W otwarciu wystawy wzięli udział: Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Michał Musielak, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab Roman Gornowicz, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak, prodziekani Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Wiesław Bryl, prof. dr hab. Maria Iskra i prof. dr hab. Franciszek Główka, kierownicy katedr, zakładów i klinik Uniwersytetu Medycznego, kierownik Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu dr Jarosław Matysiak, przewodniczący Komisji Historycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Andrzej Baszkowski oraz inni znakomici goście.

Na wystawie prezentujemy archiwalia i pamiątki z katedr, klinik i zakładów lekarskich i farmaceutycznych z okresu międzywojennego - te, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum UMP w budynku Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70 do 31 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

 » FOTOGALERIA

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


 Trzy odsłony Tańca - koncert taneczno-muzyczny

Zdjęcie

Studenci, absolwenci oraz przyjaciele Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu będą bohaterami kwietniowego koncertu taneczno-muzycznego „Trzy odsłony Tańca” zorganizowanego w ramach uroczystych obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Tancerze zaprezentują taniec współczesny, klasyczny oraz ludowy. Na scenie wystąpi m.in. Wiesław Prządka - wybitny bandoneonista.

Koncert odbędzie się 7 kwietnia br. o godz. 19 w Auli UAM.

» Szczegółowe informacje

 


 Historii bieg - Półmaraton 100-lecia UP

Grafika

Szanowni Państwo,

Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zbliża się wielkimi krokami. Biegacze, pokonując trasę, będą przemieszczać się po symbolicznej osi czasu, zapoznając się z najważniejszymi datami związanymi z działalnością Uniwersytetu Poznańskiego, historią Wielkopolski oraz całego kraju. Zapisując się na Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego przebiegną więc Państwo przez historię. Szczegółowe informacje dotyczące oprawy historycznej biegu znajdują się: tutaj

Przypominamy najważniejsze informacje o biegu:

- nagrody: pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne - 3 tys. zł za miejsce pierwsze, 2 tys. zł za miejsce drugie oraz 1 tys. zł za miejsce trzecie w każdej kategorii. Pamiątkowe gadżety dla wszystkich uczestników,

- kategorie: „Pracownik”, „Student/Doktorant” oraz „Absolwent” z uczelni obchodzącej jubileusz, a także „Przyjaciel Uniwersytetu” dla wszystkich uczestników 12. PKO Poznań Półmaratonu,

- zapisy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaznaczając rubrykę „Drużyna klasyfikowana – Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”,
  2. poinformować organizatora o chęci uczestniczenia w Półmaratonie 100-lecia UP mailowo na adres bieg100lecie@awf.poznan.pl – podając swoje nazwisko i imię, numer startowy oraz wybraną kategorię (Pracownik /Student i doktorant/ Absolwent /Przyjaciel Uniwersytetu).

- opłaty - do końca marca - 110 zł. W kwocie tej zawiera się opłata za udział w 12. PKO Poznań Półmaratonie oraz w Półmaratonie 100-lecia UP.

- kontakt do organizatorów: bieg100lecie@awf.poznan.pl, tel. 606 345 215

Zachęcamy do udziału oraz przekazywania informacji o biegu zaprzyjaźnionym sportowcom.

 


Międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0"

Szanowni Państwo,

jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego roku 2018/2019, będzie zaplanowana na 3-4 kwietnia 2019 r. międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0". Odbędzie się ona w Sali Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu przy u. Wieniawskiego 1.

Zadaniem konferencji będzie podjęcie próby ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu współczesnych i spodziewanych w przyszłości wyzwań wynikających m.in. z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami i uczestnikami. Niewątpliwie, ten etap rozwoju cywilizacji wiąże się z takimi zjawiskami jak: cyfryzacja; rozwój sztucznej inteligencji; przetwarzanie chmurowe; big data oraz rozszerzona rzeczywistość. Oznaczają one konieczność dostosowania funkcji i organizacji uniwersytetu do obecnych i spodziewanych wyzwań. Wymuszają one także potrzebę podjęcia i intensyfikacji nowych kierunków badań naukowych, a także modernizacji oferty dydaktycznej.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami szkoły wyższej oraz współczesnej nauki.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli uda nam się spotkać podczas konferencji i wspólnie podyskutować o wyzwaniach przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe oraz nauka.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 29 marca br. mailowo - 100lat@amu.edu.pl lub telefonicznie - 61 829 47 55.

» Program oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji

 


Zostaw swój ślad na sto lat w Kapsule Czasu

Zaproszenie na okaziciela na uroczystość za 100 lat - to jedna z nagród w konkursie Uniwersytetu Poznańskiego na zawartość Kapsuły Czasu. Ta jubileuszowa instalacja zostanie umieszczona przed Collegium Minus w kulminacyjnym dniu obchodów 100-lecia, 7 maja tego roku. Do Kapsuły trafią obiekty wybrane przez społeczność akademicką oraz te wskazane przez biorących udział w głosowaniu internetowym.

Celem Kapsuły Czasu Uniwersytetu Poznańskiego jest upamiętnienie obrazu środowiska akademickiego Miasta Poznania oraz jego mieszkańców w roku stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Do tego potrzebne są właśnie artefakty – przedmioty, które środowisko akademickie oraz uczestnicy konkursu wskażą jako najbardziej znaczące w historii ostatnich 100 lat.  Mogą być związane z życiem prywatnym,  zawodowym oraz identyfikować wyzwania i marzenia żyjących pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Obok samych artefaktów i Kapsuły Czasu dla organizatorów konkursu ważna jest także dyskusja na temat kondycji społecznej, przeszłości i nadziei na przyszłość, którą konkurs może zainicjować. – Zostaw swój ślad na sto lat w Kapsule Czasu Uniwersytetu Poznańskiego i pozwól następnym pokoleniom odkryć naszą historię na nowo – zachęcają organizatorzy.

Nośnikiem wybranych danych cyfrowych np. galerii zdjęć, zbiorów muzycznych, przykładów korespondencji i komunikacji zawodowej jak i prywatnej, prób języka i zapisów gwary będzie telefon komórkowy w dwóch lustrzanych egzemplarzach z kopią bezpieczeństwa w zaszyfrowanej chmurze.

Zgłoszenia propozycji tego, co może znaleźć się w kapsule przyjmowane będą do 2 kwietnia poprzez stronę http://100lat.amu.edu.pl/kapsulaczasu. 10 kwietnia rozpocznie się głosowanie internetowe. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 30 kwietnia 2019 r. Pomysłodawca artefaktu, który przejdzie wszystkie etapy konkursu i uzyska najwięcej punktów, otrzyma 3 tys. zł. Uczestnicy konkursu, których pomysły zostaną zrealizowane otrzymają  zaproszenia na uroczystość 7 maja oraz wyjątkowe „zaproszenie na okaziciela” na uroczystość wykopania  Kapsuły Czasu za 100 lat, w roku 2119.

Kapsułę Czasu Uniwersytetu Poznańskiego 7 maja 2019 r. przed Collegium Minus złoży do specjalnie przygotowanej instalacji czterech Rektorów uczelni współorganizujących obchody jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Projektantem instalacji jest architekt Wojciech Łakiński z biura architektonicznego ASPA & ZAPA. Wykonanie koordynuje firma Bauartcomplex Renowacja Zabytków-Budownictwo Tomasz Pokładecki.

Zdjęcie


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Fakty autentyczne, plotki i fake newsy. Antropologiczne spojrzenie na wiedzę potoczną

Zdjęcie


Spacery na Stulecie

Sto lat temu powstała Wszechnica Piastowska, późniejszy Uniwersytet Poznański. Swoje początki wywodzą z niego czołowe poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego. Zapraszamy do udziału w spacerach po budynkach uniwersyteckich: podróży w czasie i przestrzeni z fascynującą historią ludzi i miejsc w tle. Spacery są częścią Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Obowiązują wejściówki (ok. 50 osób) wydawane tydzień przed wykładem w kasie CK Zamek.

16. marca
Spacery na Stulecie. Biblioteka Uniwersytecka
Prowadzenie: Jakub Skutecki
g. 12:00, start: wejście główne do Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Ratajczaka 38/40)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 8 marca

27. kwietnia
Spacery na Stulecie. Collegium Anatomicum
Prowadzenie: Ewa Sumelka
g. 12:00, start: hol główny Collegium Anatomicum (ul. H. Święcickiego 6)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 19 kwietnia

18. maja
Spacery na Stulecie. Collegium Martineum (dawne Collegium Historicum)
Prowadzenie: Maciej Michalski
g. 18:00, 19:00, 20:00 start: wejście główne do Collegium Martineum (ul. św. Marcin 78)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 10 maja

8. czerwca
Spacery na Stulecie. Kampus Morasko
Prowadzenie: Alina Kucharska
g. 12:00, start: pętla PST os. Sobieskiego (ul. Smoleńska 1)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 31 maja

29. czerwca
Spacery na Stulecie. Uniwersytet Przyrodniczy
Prowadzenie: Monika Kozłowska
g. 12:00, start: plac przed Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 21 czerwca

6. lipca
Spacery na Stulecie. Collegium Minus
Prowadzenie: Przemysław Stanula
g. 12:00, start: przy ławeczce Heliodora Święcickiego (ul. Wieniawskiego 1)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 28 czerwca

14. września
Spacery na Stulecie. Collegium Maius
Prowadzenie: Piotr Korduba
g. 12:00, start: wejście główne Collegium Maius (ul. Fredry 10)
wstęp wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CK Zamek od 6 września

 


Następny taki bal za 100 lat!

2 marca, w ostatnią sobotę karnawału, w Auli UAM odbył się Bal 100-lecia. Gości witało czterech rektorów uczelni obchodzących jubileusz. Ponad sto par nawiązując do tradycji zabaw uniwersyteckich, zatańczyło razem poloneza. Była także okazja do sfotografowania się z prof. Heliodorem Święcickim oraz prof. Ludwiką Dobrzyńską-Rybicką, których duchy specjalnie na tę okazję odwiedziły mury uczelni i prowadziły bal.

Wśród gości można było spotkać przedstawicieli władz miasta, parlamentarzystów, rektorów i prorektorów poznańskich uczelni, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników, absolwentów i przyjaciół świętujących uczelni.

Kolejna taka okazja zdarzy się dopiero za 100 lat!

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie


Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego - ostatnie dni najniższych opłat

Grafika

Szanowni Państwo, biegaczki i biegacze,

zachęcamy do udziału w Półmaratonie 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Uczestnicy związani z czterema uczelniami obchodzącymi jubileusz mogą zapisywać się do kategorii student i doktorant, pracownik oraz absolwent. Kategoria „Przyjaciel Uniwersytetu” jest otwarta dla wszystkich uczestników PKO Poznań Półmaratonu. Bieg odbędzie się 14 kwietnia br.

Decyzję najlepiej podjąć jak najszybciej – tylko przez niecały tydzień, do 28 lutego br., obowiązuje najniższy próg opłat – 90 zł. W kwocie tej zawiera się opłata za udział w 12. PKO Poznań Półmaratonie oraz w Półmaratonie 100-lecia UP.

Rejestracja na bieg daje szansę na dodatkowe nagrody. Na najlepsze kobiety i mężczyzn w każdej z kategorii czekają pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne – 3 tys. zł za miejsce pierwsze, 2 tys. zł za miejsce drugie oraz 1 tys. zł za miejsce trzecie. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu 100-lecia UP otrzymają pamiątkowe gadżety.

Konieczne kroki! Żeby wziąć udział w Półmaratonie 100-lecia UP nie wystarczy jedynie zapisać się na 12. PKO Poznań Półmaraton, ale należy także:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaznaczając rubrykę „Drużyna klasyfikowana – Półmaraton 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”,
  2. poinformować organizatora o chęci uczestniczenia w Półmaratonie 100-lecia UP mailowo na adres bieg100lecie@awf.poznan.pl – podając swoje nazwisko i imię, numer startowy oraz wybraną kategorię (pracownik /student i doktorant/absolwent /przyjaciel Uniwersytetu).

Organizatorami Półmaratonu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego są Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Dodatkowych informacji udziela Anna Gomołysek (nr tel. 606 345 215, e-mail: bieg100lecie@awf.poznan.pl).

Regulamin Półmaratonu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego (pobierz)

Regulamin12. PKO Poznań Półmaraton 2019 (pobierz)

 


XXVII Sympozjum Bromatologiczne "Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych"

Baner

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVII Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu.

Tematami wiodącymi spotkania będą zagadnienia związane z wartością odżywczą żywności, sposobem i stanem odżywienia, profilaktyką chorób dietozależnych.

Liczymy na szeroki udział specjalistów z zakresu bromatologii, żywienia człowieka zdrowego i chorego, lekarzy klinicystów, dietetyków, technologów żywności i żywienia. Chcielibyśmy, aby spotkanie to stało się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń – zarówno w aspekcie praktycznym jak i poznawczym.

Sympozjum odbędzie się pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie:
www.bromatologia2019.bok-ump.pl

Liczymy na zainteresowanie Państwa powyższym Sympozjum.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Juliusz Przysławski

 


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Przekroczyć niemożliwe: ku aktywności fizycznej w wieku starszym

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 lutego o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Wiesław Osiński z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, a jego tytuł brzmi:

Przekroczyć niemożliwe: ku aktywności fizycznej w wieku starszym.

Proces wyodrębniania wiedzy o kulturze fizycznej nabiera wyrazistości w drugiej połowie XX wieku. Wówczas nowe potrzeby tworzą rozwój masowego szkolnictwa, służby wojskowej, medycyny prewencyjnej i higieny, ale także ruchu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Powstają pierwsze ośrodki kształcenia i ukierunkowane laboratoria badawcze. Kiedy w Poznaniu, po wiekach usilnych starań, w 1919 roku ziszczały się marzenia i rozpoczęto tworzenie uniwersytetu, podjęto również śmiałą myśl powołania Kadry Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej. Na pierwszego kierownika tej Katedry powołano ówczesnego docenta Uniwersytetu we Lwowie – Eugeniusza Piaseckiego, który przez cały okres swej działalności (1919-1947 rok) był konsekwentnym rzecznikiem uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzisiaj nad rozpoznaniem znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego pracuje się w wielu najbardziej renomowanych uniwersytetach i uczelniach świata. Problematyką szczególnie rozwijaną w ostatnich 20 latach, jest aktywność fizyczna na potrzeby osób starszych. Inicjatywy w tym zakresie podejmują najpoważniejsze światowe organizacje. Mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem demograficznym, przez niektórych nazywanym wręcz „bombą geriatryczną”. Ludzie chcą żyć nie tylko dłużej, ale przede wszystkim we względnie pełnej fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej sprawności. W badaniach dowiedziono – znaczącej i niezależnej – roli aktywności fizycznej w pierwotnej i wtórnej prewencji cukrzycy, chorobie wieńcowej serca, depresji, osteoporozie, niektórych postaciach nowotworów i w innych chorobach. W Polsce wysoce niepokojący jest stan sedenterii trybu życia i jej konsekwencje.

Prof. dr hab. Wiesław J. Osiński - profesor nauk o kulturze fizycznej. W latach 1990 – 1996 rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz 8 książek, m.in. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym (2013). Członek zespołów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Wiceprzewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz wiceprezydent International Association of Sport Kinetics. Członek Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. W 2015 roku otrzymał doktorat honoris causa AWF w Warszawie, a w 2017 roku również AWF we Wrocławiu. Sprawował godność przewodniczącego Kolegium Rektorów m. Poznania.

Plakat

 


Konkurs fotograficzny "Wydział Lekarski dla mnie to..."

Zdjęcie

Droga Studentko, Szanowny Studencie kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego I.

Z okazji 100-lecia studiów lekarskich zapraszamy Was do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Wydział Lekarski dla mnie to…”.

Uwiecznij na zdjęciu ludzi, miejsca bądź sytuacje, z którymi kojarzy Ci się Wydział Lekarski I. Konkursowe fotki prześlij do Dziekanatu. Pamiętaj, że liczy się przede wszystkim pomysł, a nie techniką jaką wykonasz zdjęcie.

Na zwycięzców czekają bony pieniężne w wysokości 500 złotych!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://wl1.ump.edu.pl/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-dla-studentow-kierunku-lekarskiego

 


Konkurs na projekt graficzny kart PEKA rozstrzygnięty. Trzy okolicznościowe karty na okaziciela będą dostępne w sprzedaży wiosną tego roku

Trzy okolicznościowe karty PEKA na okaziciela zostaną wydane w tym roku. Upamiętnią 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego), 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz 40. rocznicę umowy o partnerstwie Poznań-Hanower. Zaprojektowali je poznaniacy, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez ZTM.

Mieszkańcy już po raz kolejny zaprojektowali karty PEKA na okaziciela. Uczestnicy wcześniejszego konkursu stworzyli karty upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Tym razem karty będą przypominać o 50. rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy (Trzcińskiego), 100-leciu Uniwersytetu Poznańskiego oraz 40. rocznicy umowy o partnerstwie Poznań - Hanower.

- Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie: za zaangażowanie, pomysłowość, czas poświęcony dla Miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Na konkurs nadesłano łącznie 8 projektów, po dwa dotyczące 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 40. rocznicy umowy o partnerstwie Poznań - Hanower oraz cztery upamiętniające Krzysztofa Komedę.  Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję, która brała pod uwagę m.in. spójność z tematem, czytelność zastosowanych grafik i czcionek, kompozycję barw oraz estetykę wykonania (harmonię).

Trzy projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, zostaną zrealizowane. Ich autorami są Dorota Zastróżna i Radosław Kwieciński oraz Jacek Kaliński.

- Będzie to limitowana seria: Wyprodukowanych zostanie 15 tys. kart, po 5 tys. z każdego wzoru. W sprzedaży będą dostępne w drugim kwartale tego roku - mówi Daniel Wawrzyniak, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, a jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej. - Jestem przekonany, że nie tylko poznaniacy, ale i turyści odwiedzający Poznań, z przyjemnością będą korzystać z nowych kart PEKA na okaziciela. To nie tylko atrakcyjna wizualnie pamiątka, ale i rzecz praktyczna, bo przecież karty stanowić będą nośnik biletów przystankowych.

Zdjęcia wszystkich wydanych do tej pory kart PEKA na okaziciela z limitowanych edycji  można zobaczyć tutaj: https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/limitowane-edycje-kart-peka-na-okaziciela-galeria

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty:

Projekt
Autorzy: Dorota Zastróżna i Radosław Kwieciński

Projekt
Autor: Jacek Kaliński

Projekt
Autorzy: Dorota Zastróżna i Radosław Kwieciński

 


Otwarcie wystawy „W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu. Wystawa jubileuszowa”

28 marca 2019 roku w Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu. Wystawa jubileuszowa”.

Honorowym patronatem objął wystawę JM Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Plakat


Koncert "Muzyczny bukiet dla Stulatka"

Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego serdecznie zaprasza na niezwykły koncert

Muzyczny bukiet dla Stulatka.

Oto dzięki zapałowi wykładowców, studentów i przyjaciół Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeniosą się Państwo do krainy wirtuozów muzyki klasycznej, komponujących utwory fortepianowe na cztery ręce, a następnie do eleganckiego i pełnego wdzięku świata polskich przebojów filmowych i kabaretowych dwudziestolecia międzywojennego.

To wszystko nie tylko za sprawą przepięknych melodii, które do dzisiaj nosimy w sercu, lecz także za przyczyną oprawy wizualnej, stylizacji kostiumów, scenografii.

Organizatorzy - Wydział Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu - gwarantują wieczór pełen uniesień, radości duszy, chwil odpoczynku i ciągle jeszcze karnawałowego  nastroju.

Gorąco zapraszamy w sobotę 2 lutego 2019 o godz. 19:00 do Auli UAM.

WSTĘP WOLNY - rejestracja i rezerwacja miejsc http://koncerty.amu.edu.pl/

W trakcie koncertu można będzie wesprzeć zbiórkę charytatywną na leczenie i rehabilitację chorego na stwardnienie rozsiane absolwenta Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego – Piotra Drogosia.

Plakat


Bal 100-lecia

Szanowni Państwo,

w ramach obchodów jakże radosnej setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego, obok wydarzeń podniosłych, refleksyjnych czy naukowych, nie może zabraknąć zdarzeń bardziej rozrywkowych, odnoszących się do wieloletniej tradycji zabaw w Auli Uniwersyteckiej.

Dlatego w imieniu Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego serdecznie zapraszamy na

BAL NA STO PAR… I WIĘCEJ.

Rozpocznie się on w ostatnią sobotę karnawału: 2 marca 2019 r. o godz. 19:00 w Auli UAM.


Oprawę muzyczną zapewni zespól Schatzi Band oraz pracownicy i studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Poczęstunek przygotuje Catering Biesiada.

Udział w balu prosimy potwierdzić mailowo na adres: promocja@ump.edu.pl do dnia 22 stycznia 2019 r.

Koszt uczestnictwa w balu 100-lecia wynosi 380 zł/osobę.

Wpłaty można dokonywać na konto Bank PKO BP: 50 1020 4027 0000 1902 0049 6505, podając w tytule imię, nazwisko oraz kod wydarzenia: Z00001962.

Uczestnikom zostaną rozesłane zaproszenia imienne.

 


Wyniki konkursu „Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu na fotografii” zorganizowanego w ramach obchodów 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Komitetem Organizacyjnym obchodów 100-lecia nauczania farmacji w Poznaniu jesienią 2017 r. ogłosili konkurs fotograficzny, zapraszając do aktywnego w nim udziału. Konkurs miał charakter otwarty dla wszystkich pasjonatów fotografii, w tym fotografów amatorów, w szczególności obecnych i byłych pracowników oraz studentów Uniwersytetu. Dnia 12 grudnia 2018 r., podczas posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski wraz z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. Lucjuszem Zaprutko wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu fotograficznego.

W kategorii "Ludzie" zwyciężyła Pani Ewa Płoszaj, w kategorii "Infrastruktura" główną nagrodę otrzymała Pani Magdalena Ciszewska, natomiast Pan Dawid Brudnicki został zwycięzcą kategorii "Fotoreportaż". Zdjęcia laureatów zostaną zaprezentowane publiczności podczas Konferencji na 100-lecie nauczania farmacji w Poznaniu, która odbędzie się 15 listopada br.

Serdecznie dziękujemy Sponsorom i gratulujemy Zwycięzcom!

Zdjęcie


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Etyczny kontekst zdobywania wiedzy w naukach społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 15 stycznia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. dr h.c. multip. Jerzy Marian Brzeziński z Instytutu Psychologii UAM, a jego tytuł brzmi:

Etyczny kontekst zdobywania wiedzy w naukach społecznych

Gdy mówimy o zdobywaniu, czy wzbogacaniu wiedzy (naukowej!) w obszarze nauk społecznych (zwłaszcza psychologii, socjologii, pedagogiki), to zwykle mamy na uwadze – poza aspektem treściowym – pewność owej wiedzy. Idzie bowiem o to, czy TO, co komunikują nam badacze w monografiach, artykułach naukowych, referatach, a także w wystąpieniach ją popularyzujących, może być opatrzone etykietką: „wiedza naukowa”. Istotą poznania naukowego jest jego intersubiektywność i to w dwojakim sensie: jest ono intersubiektywnie komunikowalne i intersubiektywnie sprawdzalne. Tylko wiedza w ten „transparentny” sposób pozyskana zasługuje na uwagę – także jako potencjalna podbudowa różnych programów praktycznego działania (np. w obrębie psychologii klinicznej czy edukacji). Wszak idzie o to, aby specjaliści-praktycy prowadzili działalność profesjonalną (np. psychoterapię), służebną wobec obywateli, odwołując się do sprawdzonej empirycznej wiedzy naukowej, a nie do pseudo-naukowo „opakowanych” wizji szamańskich. Niestety bywa też i tak, że na naiwności i bezgranicznym zaufaniu swoich klientów żerują oszuści, którzy działają z chęci zysku. Zatem pierwszy kontekst etyczny, to kontekst zdobywania wiedzy i jej upowszechniania, a także nadbudowywania na nim praktyki społecznej.

Wiedza naukowa z obszaru wyżej wspomnianych nauk społecznych, to wiedza empiryczna. Nowe pomysły pod postacią pojedynczych twierdzeń i teorii, aby uzyskały naukowe obywatelstwo muszą być wpierw skonfrontowane z faktami szeroko pojmowanego i dobrze kontrolowanego doświadczenia. Te badania sprawdzające nowe pomysły, pomijając badania przeprowadzane na zwierzętach, prowadzone są z udziałem ludzi. Dziś, nie wszystko wolno badaczowi prowadzącemu badania empiryczne. Ograniczają go zasady etyki. I to jest drugi, bardzo ważny, kontekst etyczny.

Wiedza naukowa we współczesnym świecie powstaje w warunkach instytucjonalnych (uczelnie, zakłady naukowe, laboratoria zorganizowane przez koncerny). Państwa – w zależności od wielkości PKB i prowadzonej polityki naukowej – lepiej lub gorzej wspomagają finansowo naukę. Wysokość przyznawanych przez państwo środków finansowych (dotacje kierowane wprost do uczelni czy instytutów badawczych, środki przyznawane w systemie grantowym) są uzależnione od pozycji naukowej zatrudniającej badacza jednostki naukowej i od pozycji naukowej samego badacza. Ów system – co w Polsce stało się widoczne i wywołało różne protesty (zwłaszcza w środowisku nauk humanistycznych) – jest ułomny. Niestety, państwo udaje, że jest dobrze. Mniej odporni na różnorakie naciski instytucjonalne badacze, owi uczestnicy bezlitosnego „wyścigu szczurów”, aby utrzymać się w peletonie wyścigu łamią reguły etyki pracy naukowej. I to jest trzeci kontekst etyczny tworzenia wiedzy naukowej.

Prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński - wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii UAM, a także członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Badań Naukowych, Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jego zainteresowań badawczych należą filozofia nauki, metodologia badań psychologicznych, psychometria, Skale Inteligencji Davida Wechslera, metodologiczne podstawy diagnozy psychologicznej, etyka badań naukowych, naukometria, idea uniwersytetu. Był  m.in. dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i dyrektorem Instytutu Psychologii UAM. Jest członkiem rzeczywistym PAN. Był wielokrotnie wyróżniany, w tym tytułami doktora honoris causa przez Uniwersytet Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Plakat

 


Studenci i doktoranci, absolwenci, pracownicy oraz przyjaciele Uniwersytetu Poznańskiego wystartują w 12. PKO Poznań Półmaratonie!

Do 12. PKO Poznań Półmaratonu pozostało już mniej niż 100 dni, a to oznacza, że trzeba wziąć się ostro za przygotowania, by 14 kwietnia w pełni formy pokonać dystans 21,097 km.

W tym roku oprócz 100-lecia PKO Banku Polskiego, Sponsora Tytularnego Imprezy obchodzimy również 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Cieszymy się, że obie te rocznice będą miały swój akcent podczas tegorocznej edycji biegu. Dziś słów kilka o biegu towarzyszącym Półmaratonie 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

O jubileuszowych planach, obchodach i aktywnościach w poznańskim półmaratonie na dzisiejszej konferencji prasowej opowiedzieli: Jędrzej Solarski – Z-ca Prezydenta Miasta Poznania,  Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, prorektorzy poznańskich uczelni oraz Łukasz Miadziołko – Dyrektor Półmaratonu.

» Więcej informacji

 Zdjęcie

Trasa


V Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu - PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE

banner

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w już V Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu - PROTETYKA SŁUCHU W MEDYCYNIE, które odbędzie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w dniach 28-29 marca 2019 r.

W ramach naszego jubileuszowego spotkania po raz pierwszy odbędzie się I Forum Młodych Badaczy Diagnostyki i Terapii Niedosłuchów kierowane do studentów i doktorantów. Planujemy również spotkanie z pracodawcami jako dzień startu zawodowego pod hasłem "Zawód przyszłości - protetyk słuchu na rynku pracy".

Sympozjum odbywać będzie się w ramach obchodów 100-lecia Akademickich Studiów Medycznych w Poznaniu.

Rosnące zainteresowanie multispecjalistyczną współpracą środowisk naukowych i praktyków na rzecz osób niedosłyszących i głuchych, utwierdza nas w przekonaniu, że interdyscyplinarne spotkania mają racjonalne i niepodważalne uzasadnienie.

Więcej informacji dotyczących naszego wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: www.protetyka2019.bok-ump.pl

Do zobaczenia w Poznaniu!

Dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof. UM
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

 


Wykład otwarty "Luminarze poznańskiej farmacji akademickiej. W stulecie poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego"

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Poznaniu uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

"Luminarze poznańskiej farmacji akademickiej. W stulecie poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego",

które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 18:30 w sali im. Hrynakowskiego Coll. Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, Poznań.

Wykład wygłosi prof. dr hab. Anita Magowska z Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP.

» Więcej informacji

 


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy.

W jubileuszowym roku powstania Uniwersytetu Poznańskiego, wykłady wygłoszą również naukowcy, związani z uczelniami mającymi wspólne korzenie.

Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”, a wygłosi ją prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tytuł wykładu to:

Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność

Wiedza o tym, jak prawidłowo się odżywiać, aby zaspokoić potrzeby organizmu i zachować zdrowie była przedmiotem zainteresowania ludzi od bardzo dawna. Poglądy na ten temat zmieniały się na przestrzeni dziejów, by w drugiej połowie XVIII wieku dać początek nauce o żywieniu, za której ojca uchodzi francuski arystokrata i uczony Antoine Lavoisier.

Nauka ta, rozwijając się w łączności z medycyną, bromatologią i technologią żywności, zgromadziła dotąd pokaźny zasób wiedzy na temat związków między żywnością, żywieniem i zdrowiem, która jest na bieżąco aktualizowana z wykorzystaniem różnych rodzajów badań obserwacyjnych i eksperymentalnych.

Upowszechnianiu wiedzy żywieniowej służą cztery podstawowe instrumenty: normy żywieniowe, zalecenia żywieniowe, cele żywieniowe oraz znakowanie żywności. Każdy z nich adresowany jest do innego odbiorcy, ma inną specyfikę, a także inne determinanty efektywnego oddziaływania.

Dynamiczny rozwój badań naukowych oraz funkcjonowanie w społeczeństwie wielu mitów, dotyczących zdrowego żywienia stwarzają potrzebę systematycznej oceny dowodów naukowych, wykorzystywanych w aktualizacji wiedzy żywieniowej i jej upowszechnianiu.

Prof. dr hab. Jan Gawęcki - wieloletni pracownik w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się fizjologią i higieną żywienia człowieka. Główny przedmiot jego zainteresowań naukowych to substancje obce w żywności i ich wpływ na organizm, bioenergetyka żywienia, interakcje składników żywności w aspekcie profilaktyki dietozależnych chorób, edukacja żywieniowa, uwarunkowania preferencji pokarmowych oraz fizjologiczne mechanizmy regulacji pobierania pokarmu i napojów. Ma w dorobku ponad 400 publikacji (w tym 26 monografii), jest autorem i redaktorem naukowym wielokrotnie wznawianych podręczników akademickich: Żywienie człowieka – Podstawy nauki o żywieniu, Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Żywienie a zdrowie publiczne, Podstawy metodologii badań w nauce o żywieniu i żywności, Słownik terminów żywieniowych. Jest również współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Był wielokrotnie wyróżniany, w tym tytułami doktora honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

plakat


Koncert charytatywny Ogrody Pegaza. Wachlarz wrażliwości

Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zapraszają serdecznie na kolejny koncert z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

OGRODY PEGAZA. WACHLARZ WRAŻLIWOŚCI

przygotowany przez Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych, pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Lidii Suchanek.

Koncert charytatywny Ogrody Pegaza. Wachlarz wrażliwości jest wydarzeniem o szerokim założeniu artystycznym włączonym w obchody Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Odbędzie się 2 grudnia 2018 o godz. 19.00 w Auli UAM.

Wstęp wolny, wymagana rejestracja elektroniczna miejsc poprzez stronę: http://koncerty.amu.edu.pl

Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna POSM II st. im Mieczysława Karłowicza  "Poznańskie Smyczki"-  pod dyrekcją Jacka Pawełczaka
Aleksandra Zgoła - akordeon
Teatr Tańca Coda z Konińskiego Domu Kultury - pod kierunkiem Marty Merdzińskiej
Izabela Górska - fortepian
Bojan Heyn - bas
Mikołaj Suchanek - fortepian
Patrycja Kleszcz - wokal
K. S. Quartet
"Mystery" Zespół Wokalny Zakładu Edukacji Artystycznej - pod dyrekcją Marty Kędzia
prowadzenie koncertu: Marta Kędzia i Robert Sarnecki

W programie m.in. utwory: Fryderyka Chopina, Piotra Czajkowskiego, Stanisława Moniuszki, Adama Jarzębskiego, Richarda Galliano, Carol King, Jamesa Morrisona.

Podczas koncertu tradycyjnie już będzie możliwość wsparcia zbiórki charytatywnej na wózek elektryczny dla Marka Suwezdy - studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako małe dziecko uległ poważnemu wypadkowi.

» Więcej informacji

Plakat


Wykład Uniwersytecki na Zamku - Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na drugie spotkanie w kolejnym cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 20 listopada o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM, jego tytuł brzmi:

Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa

Stosowanie prawa i korzystanie z niego to nieustająca walka o dostęp do wiedzy. Wiedza jest bowiem, a przynajmniej powinna być, podstawą wszelkich decyzji, ustaleń i rozstrzygnięć związanych ze stosowaniem prawa.

Wiedza o prawie potrzebna jest każdemu z nas. Ma znaczenie, gdy zawieramy umowę sprzedaży mieszkania, umowę o pracę, gdy jesteśmy wezwani w charakterze świadka, gdy stajemy się ofiarami przestępstwa, czy oskarżonymi. Sposób tworzenia, redagowania, interpretacji i stosowania przepisów prawa nie służy jednak ich zrozumieniu. Można odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. Wiedza pozornie dostępna staje się hermetyczna. Im mniej jednak możliwe wydaje się poznanie i zrozumienie prawa, tym bardziej wymuszane jest posłuszeństwo wobec niego.

Wiedza o faktach potrzebna jest natomiast organom egzekwującym prawo – urzędom skarbowym, prokuraturze, policji, sądom. Dla jej zdobycia korzystają z różnorakich instrumentów, nie stroniąc od tych, których stosowanie jest dolegliwe dla adresatów. Areszty wydobywcze, kontrole, podsłuchy, postępowania wyjaśniające- to środki, których instrumentalne wykorzystanie staje się sposobem wymuszenia wiedzy.

Oba te zjawiska będą przedmiotem analizy. Pokazują one dobitnie, że cena (nie)wiedzy o prawie oraz koszty jakie ponosimy za zdobycie wiedzy w prawie ciągle rosną.

Prof. dr hab. Paweł Wiliński - kierownik Katedry Postępowania Karnego UAM, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2010–2012 oraz 2015–2016). W latach 2000–2017 r. zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, od 2010 r. wicedyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w latach 2009–2015, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (2009–2012, od 2017 r.), członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, „Forum Prawniczego”, międzynarodowej rady naukowej „Archivio Penale”. Dorobek naukowy obejmuje ok. 200 publikacji. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo karne procesowe, prawo konstytucyjne, międzynarodowe prawo karne.

plakat


Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową “Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia”, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Collegium Minus i na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

» Więcej informacji

Plakat


YOU RAISE ME UP

Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zapraszają serdecznie na koncert „YOU RAISE ME UP" z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Wykonawcy:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
Kwartet The Sunday Singers: Adam Michalak, Maria Szczap, Eryk Szolc, Dorota Wróblewska (wykładowcy i absolwenci UAM, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu)
W programie m.in. utwory Czesława Niemena w aranżacji Waldka Nowakowskiego, Marka Grechuty w aranżacji Mirosława Racewicza i Tomasza Labunia, a także muzyka z filmów: Maska Zorro, Dom, Romeo i Julia.

Podczas koncertu będzie możliwość wsparcia zbiórki charytatywnej na wózek elektryczny dla Marka Suwezdy – studenta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako małe dziecko uległ poważnemu wypadkowi.

Aula UAM, 14 listopada 2018, godz. 19:00
WSTĘP WOLNY - rejestracja i rezerwacja miejsc http://koncerty.amu.edu.pl/

Plakat


KONCERT "1918. WOLNOŚĆ I INNE WAŻNE SŁOWA"


Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
i Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
zapraszają  serdecznie na koncert

1918. Wolność i inne ważne słowa

stanowiący refleksję z okazji 100-lecia istnienia Uniwersytetu Poznańskiego i odzyskania niepodległości.

 

Wykonawcy:
Słowo -  prof. dr hab. K. Ilski, Dziekan Wydziału Historycznego UAM
Chór Kameralny - dyrygent  prof. dr  hab. K. Szydzisz
Fortepian - mgr A. Kosznik
W programie utwory M. Grechuty w aranżacji J. Sykulskiego, a także dzieła F. Chopina, K. Szymanowskiego, I.J. Paderewskiego, J. Łuciuka

 Aula UAM, 7 listopada 2018, godz. 19:00

WSTĘP WOLNY - rejestracja i rezerwacja miejsc: http://koncerty.amu.edu.pl/

Plakat

 


TULIPANY NA 100-LECIE

Kilkanaście cebulek specjalnej odmiany tulipana o nazwie "Uniwersytet Poznański" zasadzili symbolicznie przed Collegium Minus przedstawiciele Władz czterech Uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego. Naszą Uczelnię w tym wydarzeniu reprezentował prorektor ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Marciniak.

Specjalna odmiana czerwono-bordowego  tulipana wyhodowanego w Holandii zakwitnie w maju 2019 r. zarówno przed Collegium Minus, jak i w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie
fot. Przemysław Stanula

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Zachecamy do śledzenia jubileuszowych wydarzeń na profilu: https://www.facebook.com/100latUP/

Like


WSPÓLNA PASJA OD WIEKU

Zapraszamy do obejrzenia filmu o 4 Uczelniach wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego:

 


INAUGURACJA NA CZTERY BERŁA

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wspólnie wypowiedziane słowa czterech Rektorów „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” wraz z uderzeniami czterech bereł zabrzmiały dziś, 1 października  w Auli UAM w Poznaniu. Uczelnie wywodzące swoje tradycje z Uniwersytetu Poznańskiego, świętujące jubileusz 100-lecia, zainaugurowały rok akademicki 2018/2019.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent życzył zgromadzonym m.in., aby trudny okres reform jak najszybciej przyniósł dobre rezultaty.

W inauguracji wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podziękował poznańskiemu środowisku naukowemu za wkład w pracę nad ustawą 2.0.: - Jesteśmy na etapie nie mniej ważnym, nie mniej trudnym niż prace nad ustawą – na etapie jej wdrażania – mówił. Zapowiedział też korekty, które zamierza wprowadzić w rozporządzeniach, m.in. dotyczących ewaluacji naukowców.

Rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w swoich wystąpieniach mówili o wspólnych korzeniach, ale także osiągnięciach uczelni. - Najważniejszym celem obchodów jubileuszu jest uczczenie pamięci twórców Wszechnicy Piastowskiej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju powstałych z niej  uczelni. Chcemy podsumować nasz dorobek, podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju, poszerzyć współpracę między uczelniami, pogłębić wiedzę o akademickich tradycjach Poznania – mówił podczas swojego przemówienia JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. - Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, co oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy - zaznaczył Rektor UAM.

- Nasz Uniwersytet jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców miasta i regionu. W naszych szpitalach klinicznych rocznie hospitalizowanych jest 140 tysięcy pacjentów, a 320 tysięcy leczonych jest ambulatoryjnie. Staramy się, żeby nasza baza była coraz nowocześniejsza i dlatego z taką determinacją zabiegamy o możliwość budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Mamy nadzieję, że nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, który budujemy, będzie jego pierwszym etapem. – mówił JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski. Wyraził też nadzieję, że najbliższa przyszłość będzie odzwierciedleniem idei i dokonań założycieli Uniwersytetu Poznańskiego.

Jak zauważył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: - Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni.

- W naszych działaniach musimy skupić się na spełnieniu wymagań, jakie stawia przed nami nowa Ustawa. - mówił JM Rektor AWF prof. Dariusz Wieliński. I dodał: Mamy do wykonania szczególnie trudne zadanie, gdyż przez lata w naszych efektach kształcenia dominowały umiejętności i kompetencje społeczne. W strukturze kadrowej przewagę stanowili trenerzy. Naszą misją była i jest troska o zdrowie i sprawność fizyczną Polaków. I na przekór faktom - nie jest to troska o pozbawienie pracy absolwentów Pana Rektora Andrzeja Tykarskiego… – dodał humorystycznie Rektor AWF.

Podczas inauguracji głos zabrał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak: - Dotychczasowa współpraca pomiędzy samorządem a uczelniami układa się bardzo dobrze. Powinniśmy jednak mieć większe kompetencje i możliwości finansowania. Chcemy bowiem kooperować w kreowaniu rozwoju dopasowanego do regionalnych potrzeb - mówił.

- Razem można więcej – przypomniał w swoim wystąpieniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – Pragnę podkreślić, że chcemy być dla państwa wsparciem – zapewniał.

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski skierował do studentów następujące słowa: - Nigdy nikt, nikomu nie jest i nie będzie w stanie zabrać zdobytej wiedzy. A ta uczyni z Was nie tylko ludzi myślących, wolnych, ale również trafnie oceniających rzeczywistość, w której żyjecie. 

Podczas uroczystości dokonano symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Reprezentowali oni kierunek prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: neurobiologię.

Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Zgromadzeni mieli także okazję wysłuchać połączonych chórów uczelni, które wykonały jubileuszowy hymn do muzyki Jacka Sykulskiego i słów prof. Sylwestra Dworackiego.

Uroczystą inaugurację czterech uczelni można było również śledzić na żywo w internecie. Co istotne, była ona tłumaczona na polski język migowy, a transmisja internetowa została dodatkowo wyposażona w napisy dla osób słabo słyszących. UAM jest pierwszą uczelnią w kraju i prawdopodobnie w Europie, która podjęła się tego przedsięwzięcia na tak dużą skalę.

Podczas wystąpienia Ministra Jarosława Gowina, do zgromadzonych w auli dotarła informacja o konieczności opuszczenia budynku w związku z informacją o  rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Auli UAM. Po przeszukaniu pomieszczeń przez odpowiednie służby uroczystość wznowiono i kontynuowano bez zakłóceń. – Uniwersytet jest wspólnotą rozumu, a rozum zawsze jest silniejszy niż głupota czy fanatyzm – skwitował Minister Jarosław Gowin, kontynuując swoje przerwane wystąpienie.

Małgorzata Rybczyńska

 


KONCERT INAUGURACYJNY

Serdecznie zapraszamy na koncert inaugurujący cykl koncertów w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego!

3 października 2018 r. o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu wystąpi Jacek MEZO Mejer z zespołem oraz wykładowcy, studenci i przyjaciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Bilet wstępu w cenie 15zł będzie można zakupić przed wejściem na wydarzenie. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na zakup wózka elektrycznego dla Marka Suwezdy - studenta UAM.

Sponsorem koncertu jest firma KREISEL.

Plakat


WIELKI KONCERT

Andrea Bocelli zaśpiewa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To najbardziej spektakularne muzyczne wydarzenie odbędzie się 11 maja 2019 na stadionie INEA w Poznaniu. 

» Więcej informacji

 

 


RAZEM W JEDNYM KIERUNKU

W dniu 25 listopada 2017 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”, w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Lekarskiego II. Konferencję otworzył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Na sali obecni byli liczni przedstawiciele władz Uczelni. Międzynarodowy charakter Konferencji podkreśliła obecność prof. Jerzego Jankuna, który wygłosił wykład plenarny.

Komitet Organizacyjny

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

 


Egzamin z 25-lecia

Piątek 24 listopada zgromadził pełną salę znamienitych gości z okazji Jubileuszu Wydziału Lekarskiego II. To już 25 lat odkąd Wydział Lekarski II funkcjonuje jako samodzielna jednostka, a sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania, pracy i wsparcia wielu osób. Stąd też wyjątkowym punktem jubileuszowej gali w reżyserii Danieli  Popławskiej z Teatru Nowego i dra Rafała Staszewskiego - Kanclerza UMP, było wręczenie ustanowionej przez Władze Wydziału nagrody KOMEDY 2017. Statuetki z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego odebrali profesorowie: Maria Borysewicz-Lewicka, Jacek Wysocki, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała i Stefan Grajek. Jak podkreślała dr hab. Lidia Gil, prodziekan ds. nauki i stopni naukowych, współprowadząca Egzamin z 25-lecia, nagrody honorują osoby, których działalność i zaangażowanie w życie akademickie determinuje rozwój Wydziału, promując przy tym szlachetne postawy. Specjalnie dla nagrodzonych śpiewała Anna Mierzwa, aktorka Teatru Nowego, przy akompaniamencie Radosława Mateji  i Celiny Kotz.

Jubileuszowe spotkanie było okazją przede wszystkim do podziękowań, wspomnień i podsumowań. "Przeegzaminowani" przed publicznością zostali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. Wyjątkową niespodzianką dla gości była monografia obrazująca minione 25 lat, której przygotowania podjął się powołany przez Dziekana, zespół redakcyjny, na czele którego stanęli profesorowie: Bogdan Miśkowiak i Romulad Ochotny.

Uroczystość uświetnił, będący kontynuacją rozważań z Wieczoru Świętego Łukasza wykład prof. Stefana Grajka, po którym przed publicznością wystąpili Maja i Andrzej Sikorowscy.

Kolejny egzamin za 25 lat!

» Fotogaleria