Aktualności

WSPÓLNA PASJA OD WIEKU

Zapraszamy do obejrzenia filmu o 4 Uczelniach wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego:

 


INAUGURACJA NA CZTERY BERŁA

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Wspólnie wypowiedziane słowa czterech Rektorów „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit” wraz z uderzeniami czterech bereł zabrzmiały dziś, 1 października  w Auli UAM w Poznaniu. Uczelnie wywodzące swoje tradycje z Uniwersytetu Poznańskiego, świętujące jubileusz 100-lecia, zainaugurowały rok akademicki 2018/2019.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy list odczytał Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent życzył zgromadzonym m.in., aby trudny okres reform jak najszybciej przyniósł dobre rezultaty.

W inauguracji wziął udział Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który podziękował poznańskiemu środowisku naukowemu za wkład w pracę nad ustawą 2.0.: - Jesteśmy na etapie nie mniej ważnym, nie mniej trudnym niż prace nad ustawą – na etapie jej wdrażania – mówił. Zapowiedział też korekty, które zamierza wprowadzić w rozporządzeniach, m.in. dotyczących ewaluacji naukowców.

Rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w swoich wystąpieniach mówili o wspólnych korzeniach, ale także osiągnięciach uczelni. - Najważniejszym celem obchodów jubileuszu jest uczczenie pamięci twórców Wszechnicy Piastowskiej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju powstałych z niej  uczelni. Chcemy podsumować nasz dorobek, podjąć dyskusję nad kierunkami rozwoju, poszerzyć współpracę między uczelniami, pogłębić wiedzę o akademickich tradycjach Poznania – mówił podczas swojego przemówienia JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. - Dzisiaj wchodzi w życie ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, co oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy - zaznaczył Rektor UAM.

- Nasz Uniwersytet jest kluczowym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców miasta i regionu. W naszych szpitalach klinicznych rocznie hospitalizowanych jest 140 tysięcy pacjentów, a 320 tysięcy leczonych jest ambulatoryjnie. Staramy się, żeby nasza baza była coraz nowocześniejsza i dlatego z taką determinacją zabiegamy o możliwość budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Mamy nadzieję, że nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego, który budujemy, będzie jego pierwszym etapem. – mówił JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Andrzej Tykarski. Wyraził też nadzieję, że najbliższa przyszłość będzie odzwierciedleniem idei i dokonań założycieli Uniwersytetu Poznańskiego.

Jak zauważył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego: - Jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. Przed nami wiele pracy, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy kontynuować chlubne tradycje naszej Alma Mater. Zasada zrównoważonego rozwoju, tak istotna w szeroko pojętym rolnictwie i leśnictwie, przekładać się powinna na całokształt reform niezbędnych w szkolnictwie wyższym. Każda uczelnia odegra swą rolę tylko wtedy, gdy będzie miejsce dla wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji, bez względu na specyfikę i wielkość – wszyscy bowiem jesteśmy sobie potrzebni.

- W naszych działaniach musimy skupić się na spełnieniu wymagań, jakie stawia przed nami nowa Ustawa. - mówił JM Rektor AWF prof. Dariusz Wieliński. I dodał: Mamy do wykonania szczególnie trudne zadanie, gdyż przez lata w naszych efektach kształcenia dominowały umiejętności i kompetencje społeczne. W strukturze kadrowej przewagę stanowili trenerzy. Naszą misją była i jest troska o zdrowie i sprawność fizyczną Polaków. I na przekór faktom - nie jest to troska o pozbawienie pracy absolwentów Pana Rektora Andrzeja Tykarskiego… – dodał humorystycznie Rektor AWF.

Podczas inauguracji głos zabrał także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak: - Dotychczasowa współpraca pomiędzy samorządem a uczelniami układa się bardzo dobrze. Powinniśmy jednak mieć większe kompetencje i możliwości finansowania. Chcemy bowiem kooperować w kreowaniu rozwoju dopasowanego do regionalnych potrzeb - mówił.

- Razem można więcej – przypomniał w swoim wystąpieniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak – Pragnę podkreślić, że chcemy być dla państwa wsparciem – zapewniał.

Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski skierował do studentów następujące słowa: - Nigdy nikt, nikomu nie jest i nie będzie w stanie zabrać zdobytej wiedzy. A ta uczyni z Was nie tylko ludzi myślących, wolnych, ale również trafnie oceniających rzeczywistość, w której żyjecie. 

Podczas uroczystości dokonano symbolicznej immatrykulacji studentów pierwszego roku. Reprezentowali oni kierunek prowadzony wspólnie przez cztery uczelnie: neurobiologię.

Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Zgromadzeni mieli także okazję wysłuchać połączonych chórów uczelni, które wykonały jubileuszowy hymn do muzyki Jacka Sykulskiego i słów prof. Sylwestra Dworackiego.

Uroczystą inaugurację czterech uczelni można było również śledzić na żywo w internecie. Co istotne, była ona tłumaczona na polski język migowy, a transmisja internetowa została dodatkowo wyposażona w napisy dla osób słabo słyszących. UAM jest pierwszą uczelnią w kraju i prawdopodobnie w Europie, która podjęła się tego przedsięwzięcia na tak dużą skalę.

Podczas wystąpienia Ministra Jarosława Gowina, do zgromadzonych w auli dotarła informacja o konieczności opuszczenia budynku w związku z informacją o  rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w Auli UAM. Po przeszukaniu pomieszczeń przez odpowiednie służby uroczystość wznowiono i kontynuowano bez zakłóceń. – Uniwersytet jest wspólnotą rozumu, a rozum zawsze jest silniejszy niż głupota czy fanatyzm – skwitował Minister Jarosław Gowin, kontynuując swoje przerwane wystąpienie.

Małgorzata Rybczyńska

 


KONCERT INAUGURACYJNY

Serdecznie zapraszamy na koncert inaugurujący cykl koncertów w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego!

3 października 2018 r. o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu wystąpi Jacek MEZO Mejer z zespołem oraz wykładowcy, studenci i przyjaciele Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

Bilet wstępu w cenie 15zł będzie można zakupić przed wejściem na wydarzenie. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany na zakup wózka elektrycznego dla Marka Suwezdy - studenta UAM.

Sponsorem koncertu jest firma KREISEL.

Plakat


WIELKI KONCERT

Andrea Bocelli zaśpiewa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To najbardziej spektakularne muzyczne wydarzenie odbędzie się 11 maja 2019 na stadionie INEA w Poznaniu. 

» Więcej informacji

 

 


RAZEM W JEDNYM KIERUNKU

W dniu 25 listopada 2017 r. odbyła się Konferencja Jubileuszowa „65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji - razem w jednym kierunku”, w ramach obchodów 25-lecia Wydziału Lekarskiego II. Konferencję otworzył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Na sali obecni byli liczni przedstawiciele władz Uczelni. Międzynarodowy charakter Konferencji podkreśliła obecność prof. Jerzego Jankuna, który wygłosił wykład plenarny.

Komitet Organizacyjny

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

Razem w jednym kierunku

 


Egzamin z 25-lecia

Piątek 24 listopada zgromadził pełną salę znamienitych gości z okazji Jubileuszu Wydziału Lekarskiego II. To już 25 lat odkąd Wydział Lekarski II funkcjonuje jako samodzielna jednostka, a sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania, pracy i wsparcia wielu osób. Stąd też wyjątkowym punktem jubileuszowej gali w reżyserii Danieli  Popławskiej z Teatru Nowego i dra Rafała Staszewskiego - Kanclerza UMP, było wręczenie ustanowionej przez Władze Wydziału nagrody KOMEDY 2017. Statuetki z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego odebrali profesorowie: Maria Borysewicz-Lewicka, Jacek Wysocki, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała i Stefan Grajek. Jak podkreślała dr hab. Lidia Gil, prodziekan ds. nauki i stopni naukowych, współprowadząca Egzamin z 25-lecia, nagrody honorują osoby, których działalność i zaangażowanie w życie akademickie determinuje rozwój Wydziału, promując przy tym szlachetne postawy. Specjalnie dla nagrodzonych śpiewała Anna Mierzwa, aktorka Teatru Nowego, przy akompaniamencie Radosława Mateji  i Celiny Kotz.

Jubileuszowe spotkanie było okazją przede wszystkim do podziękowań, wspomnień i podsumowań. "Przeegzaminowani" przed publicznością zostali JM Rektor prof . dr hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. Wyjątkową niespodzianką dla gości była monografia obrazująca minione 25 lat, której przygotowania podjął się powołany przez Dziekana, zespół redakcyjny, na czele którego stanęli profesorowie: Bogdan Miśkowiak i Romulad Ochotny.

Uroczystość uświetnił, będący kontynuacją rozważań z Wieczoru Świętego Łukasza wykład prof. Stefana Grajka, po którym przed publicznością wystąpili Maja i Andrzej Sikorowscy.

Kolejny egzamin za 25 lat!

» Fotogaleria