Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW
POLITYKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy języka polskiego w Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni  - pracownik dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej

na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Informatyki i Statystyki

na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.12.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej - pracownik dydaktyczny

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Ratownictwa Medycznego - pracownik dydaktyczny

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Bromatologii

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej  - zatrudnienie w wymiarze 1 / 2 etatu

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka i Minimalnie Inwazyjnej Ginekologii Operacyjnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko lektora języka polskiego w Studium Jezyków Obcych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.11.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółwe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych

na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Polożnictwa

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 16.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 09.10.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakladzie Biologii Komorki

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.09.2023 r.

 

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.09.2023 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.09.2023 r.

 

 

 

 

 

KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.07.2023 r.

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych (Windows)

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.01.2024

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych (Linux)

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 02.01.2024

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko Kierownika Dziekanatu Wydziału Lekarskigo

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.12.2023 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny Referent ds. Płac w Dziale Płac

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 06.12.2023

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista administracyjny w Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.12.2023

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Akademickim

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20.12.2023

Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. ds hab. Małgorzata Kotwicka ogłasza konkurs

na stanowisko Eksperta w projekcie pt. "Doskonałość dydaktyczna uczelni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr Wniosku o dofinansowanie: POWR.03.04.00-00-P023/21; Umowa Nr MEiN/2022/DIR/1957).

Ekspert - karta stanowiska pracy

Ekspert - zaproszenie do składania ofert

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.08.2023 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik porządkowy

Szczegółowe informacje

OFERTY STAŻY
 

 

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zintegrowanej

na WydzialeMedycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska asystenta w Klinice Rozrpdczości- zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Rozrpdczości

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na trzy stanowiska asystenta w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Nowotworów

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Eksperta w Projekcie  MEiN „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Eksperta w Projekcie  MEiN „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Eksperta Metodycznego w Projekcie  MEiN „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Eksperta Dydaktycznego w Projekcie  MEiN „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Faramceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakladzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Fizjologii

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej

na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje