Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
WYNIKI KONKURSÓW

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Katedrze Dermatologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 23.04.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska

asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywlizacyjnych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12.04.2021 r.

 
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Komisja konkursowa

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 29.12.2020 r.

 
 
 
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. ewaluacji działań dydaktycznych

Szczegółowe Informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 25.04.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. zasobów edukacyjnych

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 25.04.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w UCA

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.05.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Zastępca Kierownika Działu Inwestycyjno - Technicznego

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 25.04.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjno - biurowy w Biurze Rekrutacji

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.03.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.03.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Programista analityk w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.03.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielny referent w Dziekanacie Anglojęzycznym Biura CNJA

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.03.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalistę ds. wsparcia działania Biura Obsługi Kanclerzy w zakresie IT

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2021 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Rzemieślnik - pracownik gospodarczy

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: oferta bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

w Mobilnym Punkcie Pobrań DRIVE THRU

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Biolog molekularny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Diagnosta laboratoryjny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Zakladzie Immunobiologii

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chorob Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborow Odporności

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Foniartii i Audiologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje