Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
OFERTY STAŻY
WYNIKI KONKURSÓW
POLITYKA REKRUTACYJNA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej 

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Edukacji Medycznej 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Biologii Komórki 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.01.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych 

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.01.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.01.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia Psychicznego na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.01.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.01.2022 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środkow Leczniczych

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skład Komisji Konkursowej

 

KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje 

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład komisji konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Neonatologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szczegółowe informacje

Skład Komisji Konkursowej 

Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.10.2021

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. tworzenia i administrowania zasobami e-learningowymi w Centrum E-Learningu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.02.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.02.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik naukowo - techniczny w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.02.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjny w UCOS (umowa o pracę)

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjny w UCOS (umowa na zastępstwo)

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.02.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik Sekcji Należności

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.01.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik Działu Finansowego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.01.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor nadzoru elektrycznego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.01.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Programista w Sekcji Programistycznej w Dziale Informatyki

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.01.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2021

OFERTY STAŻY

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Sekcji Wsparcia Informatycznego

 Szczegółowe informacje

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje stażysty do Centrum E - Learningu

 Szczegółowe informacje

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko instruktora w Zakładzie Praktycznej Nauki Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Zakładzie Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Praktycznej Nauki Połoznictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Ginekologii Operacyjnej na Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje