Organizacje studenckie

  RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO (RUSS)

Adres:
Dom Studencki "Medyk", pok. 018
ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań
tel.: 61 658-42-75 / fax: 61 658-42-81
www.samorzad.ump.edu.pl

Przewodnicząca:
Martyna Piszczek
e-mail: martynapiszczek@onet.pl
tel.: 535-462-314
  RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW (RSD)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.19
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
e-mail: doktoranci@ump.edu.pl
www.doktoranci.ump.edu.pl
www.facebook.com/samorzadoktorantowump

Przewodnicząca:
mgr Anna Kuklińska
e-mail: annakuklinskaa@gmail.com
tel.: 500-204-440
  STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (STN)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.15
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
e-mail: stn.ump@gmail.com
www.stn.ump.edu.pl

Przewodniczący Zarządu:
Mateusz Pochylski
e-mail: stn.ump@gmail.com
tel.: 792-398-724
  GAZETA STUDENTÓW UMP "PULS UM"

Adres:
Dom Studencki "Eskulap", pok. 10
ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 658-44-35
www.pulsum.ump.edu.pl

Redaktor Naczelny:
Mateusz Szulca
  CHÓR UMP 

Adres:
Collegium Wrzoska, pok. 503
ul. Dąbrowskiego 79, 60-645 Poznań
e-mail: chorump@ump.edu.pl
www.chor.ump.edu.pl

Prezes:
Anna Zacharzewska
  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY - IFMSA-POLAND - ODDZIAŁ POZNAŃ

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 29/30
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
www.poznan.ifmsa.pl

Prezydent Oddziału:
Agnieszka Gaczkowska
  AKADEMICKA SPOŁECZNOŚĆ RATOWNICTWA I MEDYCYNY KATASTROF (ASRiMK)

Adres:
Dom Studencki Aspirynka, pok. 2
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
e-mail: asrimk.ump@gmail.com
www.facebook.com/asrimkump

Przewodniczący:
Mikołaj Wojciechowski
e-mail: mikolaj.wojciechowski97@gmail.com
  POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII (PTSS)

Adres:
Centrum Stomatologii, pok. A 407
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-07
e-mail: poznan@ptss.pl
www.ptss.pl

Prezes:
Ivo Domagała
tel.: 888-892-932
  KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (KU AZS UMP)

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 3
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
tel.: 61 658-41-02
www.azs.ump.edu.pl

Prezes:
Elżbieta Buszkiewicz-Nowak
e-mail: e.buszkiewicz.nowak@gmail.com
tel.: 502-515-885
  POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI ODDZIAŁ POZNAŃ (PTSF)

Adres:
Dom Studencki "Aspirynka", pok. 1
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań
www.ptsf.pl

Przewodniczący:
Mikołaj Czajkowski
e-mail: president.poznan@ptsf.pl
tel.: 510-375-400
  STUDENCKI ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERII FARMACEUTYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU (SO ISPE PRZY UMP)

Adres:
Dom Studencki "Karolek", pok. 2.22
ul. Rokietnicka 5E, 60-806 Poznań
tel.: 61 844-52-19
e-mail: ispepoznan@gmail.com
ispe.ump.edu.pl
www.facebook.com/ispe.poznan

Przewodniczący:
Sebastian Stępień
email: sj.stepien95@gmail.com
tel.: 794-373-574
  POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

Adres:
Dom Studencki "Eskulap", pok. 08
ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań
www.ptsml.ump.edu.pl
e-mail: kontaktptsml@gmail.com
 
Prezes:
Dagmara Sowińska
e-mail: dagmara.sowinska@wp.pl
tel.: 663-681-306

 

Kontakt

Dział Spraw Studenckich
Collegium Maius, pok. 003
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-07 / 854-60-49
fax: 61 854-62-16
e-mail: dknapska@ump.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek, wtorek: 7:15 - 13:00
- środa: 7:15 - 15:15
- czwartek, piątek: 10:30 - 15:30